PF                                                                                   21. prosince 2015

Zrcadlo Šlapanic přeje všem svým příznivcům klidné svátky vánoční a do nového roku zdraví a optimismus. A svým nepříznivcům alespoň částečné zmoudření ...

 

Past na Popelku ...                                                         12. prosince 2015

To vám tak zrovinka 2. listopadu vznikl chaos. Na silnicích. Nekoordinované uzavírky (vlastně možná koordinované, ale pitomci) udělaly z cestování ze Šlapanic do Brna horor. Jednolitá fronta aut ze Slatiny až po Šlapanice. Někteří se snaží kolaps objet po polní Tuřance. Tam jsou sice nainstalované závory, které ovšem znalci objíždějí. Méně otrlí se vrací zpět do fronty na silnici do Šlapanic, následné vyhýbání se s protijedoucími na úzké polňačce vytváří řadu situací jako stvořených pro scénář filmu „Debilové čeští“. Další den už je provoz ve Slatině řízen policajty, situace sice není ideální, ale až tak dramatická také ne. Přesto se po dalších několika dnech na Tuřance objevuje dopravní značení, které polňačku zjednosměrní směrem do Brna, dochází i k otevření závor. Fajn. Ovšem na tuto případnou objížďku nikde nic neupozorňuje a tak je využívána jen znalci a ještě k tomu sporadicky (průměr - 4 auta/hod.). Dochází i k občasnému posunutí značek blbými vtipálky a chaos je dokonalý. Sporadické je i dodržování jednosměrky, až se člověk divil, kdo všechno porušoval pravidla silničního provozu. O víkendu 14.-15. listopadu krizová dopravní situace v předstihu končí. Navíc naprší a z tuřankové objížďky se stává těžko průjezdná past. V rozvojových zemích Afriky se takové cesty označují symbolem „4x4 only“, ale tady nejsme v rozvojích zemích, že … Vyznačení objížďky překvapivě trvá ještě další 3 týdny (!!!!!!!), kdy na dříve ucpané silnici k Brnu již dávno trvá standardní stav. Celou situaci dovršuje oznámení o zrušení objízdné trasy ve šlapanické Infostoce. Text o tom, že „… od dnešního dne 4.12. je komunikace opět uzavřena“ působí od 8.12. naprosto debilně, ovšem plně poplatně autorům sdělení (stačilo vynechat slovo „dnešního“, jenže to by někdo musel přemýšlet a to se zjevně nestalo). Ještě že ta Popelka byla chytrá a na další šlapanickou hovadinu neskočila.

 

Anna a Líza, holky humorné  II.                                     4. prosince 2015

     

Motto:

Rozsah využívání kamerových systémů ve městech dnes pro občany prakticky ruší možnost výběru. Nikdo se vás neptá, zda chcete být sledován, nebo ne. Nikdo se vás také neptá na to, zda se sledováním souhlasíte. Nemáte v podstatě ani možnost zjistit, zda, jak a kým jste doopravdy sledován a jak a které záběry jsou případně dále využívány.

Nedávno (24.10.) jsme si tu slíbili, že si popovídáme o Aničce a Lízince. Předehrou k tomuto aktu bylo téma městského kamerového systému, otevřené na zářiovém 5. zasedání zastupitelstva dědiny. Právě tam bylo jedním Purezastupitelem vyřčeno přání, zda by nebylo možno podat zprávu (ba přímo analýzu) o stavu kamerového systému. Přání bylo vyslyšeno s tím, že na příštím ZM analýzu přednese náčelník kmene městské policie. Než k tomu došlo, časově záhadně se v nejbližším šlapanickém zpravodaji objevil článek na totéž téma od potencionálního autora vyžádané analýzy za spolupráce dalšího úředníka. O důvodech které vedly k narychlo otisknutému zábavnému čtení lze spekulovat. Ač se článek hrdě nazýval „analýzou“, v pravém slova smyslu však žádnou analýzou nebyl. Povrchní vyprávění o „úspěších socialistické pětiletky“ nemělo s analýzou nic společného, navíc byl článek vtipně vyšperkován pomatenými řádky o software a operačním systému PC včetně neuvěřitelného sdělení, že i po přechodu na jiný OS (z XP na W10) se dají použít stávající kamery včetně optokabelizace …:-)! Reakcí na článek byly výbuchy smíchu ve většině šlapanických domácností a dobrý pocit, že i po zániku humoristického časopisu Dikobraz se občanům sranda nevyhýbá.  

I proto byla veřejnost zvědavá, zda slíbenou analýzu náčelník přednese i na 6. zasedání zastupitelstva. U živého vystoupení přítomní ocenili řečníkovu perfektní znalost některých paragrafů a na dvou konkrétních případech (vloupání a autonehoda) byl deklarován přínos kamerového systému. Čímž bohužel veškeré relevantní informace skončily. Neb analýza postrádala to hlavní – analýzu! Čili očekávané jasné nákladové a statistické údaje, zda se a popř. o kolik snížila kriminalita po zavedení systému (čas na přípravu byly 2 měsíce). Ani na opakované otázky se přítomným konkrétní odpovědi nedostalo. Pro úplnost uveďme, že v dávných letech se jakési údaje tohoto typu objevovaly ve Šlapanickém zpravodaji, ale vzhledem k tomu, že byly podány úředním jazykem (viz článek níže), byly pro občany naprosto nesrozumitelné, čili k ničemu. Referát neuvedl ani drobné neúspěchy, jak by se na analýzu slušelo. Např. v případě ukradených klád z dětského koutku v parku (kvůli hmotnosti muselo být činu přítomno několik pachatelů a dopravní technika), se občané nikdy nedozvěděli, zda byli viníci vypátráni, což by jistě nepochybně vedlo ke kladnému občanskému povědomí, že kamerový systém k něčemu je. I graffiti, prestižně nastříkané přímo pod kamerami, vyvolávají rozpaky. Zajímavé bylo sledovat myšlenkový pochod v průběhu referátu, kde se na jedné straně ukázala určitá nevole ke zveřejnění aktuálního plánu kamer (vedení města), na straně druhé konstatování řečníka, že když zločinci o kamerách ví, tak si dávají pozor, hmmm…:-) Referát postrádal i další jasné informace a sic jak je celý systém zabezpečen proti zneužití. Namísto toho si posluchači vyslechli vtipné vyprávění o síle drátu a rozměrů ok u mříže. Veřejnost totiž ještě nikdy nebyla informována o tom kde je zaručeno, že se, nadneseně řečeno, obsluha nekouká holkám na minisukně nebo třeba taky do oken domů v zorném poli lidem, kteří o to nestojí. V minulosti na to téma byla nějaká obhajovací řeč, že některé části záběrů jsou prý kostičkovány, ale nikdy to nikdo nedoložil a hlavně, kdyby to byla pravda, tak se ztrácí vlastní účel systému. Jinými slovy: jaké kontrolní mechanismy zabraňují zneužití systému? Z úsměvů na tvářích mnohých přítomných zasedání zastupitelstva lze usuzovat, že referát pobavil, ale mnoho informací nepřinesl.  

Na závěr ještě dodejme aktuální perličky. Při montáži kamerové kabelizace (přelom let 2009 a 2010) bylo montážní firmou poškozeno dopravní značení. Do dneška neopraveno a nikomu to nevadí. Zkus poškodit nějakou dopravní značku ty, milý čtenáři, no schválně, jak to dopadne?  A obrázky na městském webu (v referátě zmiňované) nebývají zrovna aktuální - ta z Nádražky ukazuje noc i ve dne už drahnou dobu – viz obr. - kdo a jak to vůbec kontroluje? - no jestli takhle funguje celý systém, tak nazdar). Mimochodem, legislativa mj. říká, že obrazový signál Městského kamerového dohlížecího systému není určen pro veřejnost, ale jen pro přesně vymezený účel Policie ČR a obecní policie.  

Pro úplnost dodejme, že na 6. zasedání zastupitelstva analýza přece jen zazněla. O dvě hodiny později – téma Sateso. Ano, takhle nějak už analýza vypadá.  

Na téma kamery najdete i starší zrcadlový komentář na http://slapanice.wz.cz/index4.htm   z 1. dubna 2010.

 

Zlatovláska a šaškárna informační ...                          21. listopadu 2015

Pohádku o Zlatovlásce zná každý. Jedním ze stěžejních bodů příběhu je i chvíle, kdy odvážný Jiřík získá schopnost porozumět řeči zvířat. Jak porozumět řeči úředníka - takovou situaci je třeba řešit i v „našej dědině“. Ve Šlapanicích totiž existují dva různé a vzájemně nesrozumitelné jazyky. První z nich je „jazyk úředníka“, kterému rozumí jen hrstka zasvěcených. Druhým používaným jazykem je obyčejná čeština, kterou vládne naprostá většina obyvatel. Informace vycházející z úřadu jsou bohužel podávány v jazyce úředním, čili nikoliv pro normální občany. A nepomůže zde dokonce ani gůglpřekladač! Uveďme jeden z posledních příkladů – informaci o biokontejnerech. Zprávu, že „kontejnery které vyváží Sateso budou na místech i v zimě“, musel zveřejnit naprostý idiot. Protože normální občan jistě netuší (a ani ho to nezajímá) kdo které kontejnery vyváží, zvláště jde-li o stejný druh odpadu (a jsou tedy stejné barvy). Solidní zpráva pro normální občany by tedy obsahovala nejen, že jde o velké kontejnery, ale hlavně kde jsou tyto umístěny, neb normální občan přece nenosí v hlavě informaci někdy z jarních měsíců a ještě pomatenou (viz Zrcadlo 2. května 2015). Jiříku, nechceš ty infošašky už konečně pocákat mrtvou vodou?

 

Pozdrav dušičkový ...                                                    14. listopadu 2015

Začátek listopadu je pro mě tradičně vzpomínkou na ty, kteří nás předešli na věčnost. Proto jsem k tomuto příspěvku přiložil i přiměřeně důstojné foto …

Váš Jarda!

 

Triumfální trofej ...                                                         7. listopadu 2015

Na letošní loveckou sezónu budou ve Šlapanicích vzpomínat dlouho. Jednomu místnímu myslivci se podařil neobvyklý triumfální úlovek. Ač mířil na lišku, netrefil ani Maryšku, zato shodou okolností zasáhl škodnou, která ve Šlapanicích řádí už několik let. Ohavný pták Decibelus debilus dostal ránu přímo na komoru a poroučel se k zemi. Zatím se nepodařilo zjistit, zda po sobě nezanechal nějaké mládě v hnízdě. Pták je v současné době preparován a pravděpodobně bude trvale zavěšen nad náměstím. Lovu zdar!

 

QR code na příští hode ...                                                     30. října 2015

  :-)    :-)    :-)   

Rada města rozhodla, že na významných budovách budou umístěny QR kódy. Nápad není špatný, ale renesanční sgrafito bylo esteticky zdařilejší ... :-):-):-)    

 

Anna a Líza, holky humorné ...  I.                                    24. října 2015

aneb pár slov ke Šlapanickému zpravodaji č. 5/2015  

Šlapanický zpravodaj v průběhu posledního roku zaznamenal obrovský nárůst své úrovně. Tematická i grafická přehlednost, v mnoha případech i čtivost příspěvků … Po letech lidosoctupanské stagnace konečně nějaký posun. Tak doufejme, že podobný průběh bude mít i slibovaná inovace na dnešní poměry katastrofálního městského webu.

Několik článků ŠZ 5/2015 si ale pár poznámek zaslouží.  

Str. 5 – Změna domény města. Za trošku zavádějícím titulkem (neuškodilo by připsat slovo „webové“) se ale skrývá zajímavý obsah, což popis faktů o webové doméně nepochybně je. I když čtenář může postrádat více konkrétnosti u jmen. Za spackáním registrace webové domény (neuvěřitelnou hloupostí) v devadesátých letech minulého století totiž stojí konkrétní lidé (tehdejší vedení města bylo: KDU starosta a Nezávislý místostarosta). Stejně smutně však na čtenáře působí současná neochota vedení šlapanického gymnázia se domluvit. Ano, děsivá a neomluvitelná chyba se kdysi při registraci stala, ale v současné době je nutno na celou problematiku pohlížet s nadhledem. A také prakticky – co má prioritu. Kolik přístupů má šlapanické gymnázium a kolik Město Šlapanice? Tady asi nikdo nebude pochybovat a tak by bylo jistě nejen nejpraktičtější ale i nejslušnější, aby změnou městské domény nebylo postiženo tisíce normálních občanů. Proto je reakce gymnázia docela zarážející (i když vzhledem k provázanosti gymnázia s nepřítelem Pure zas až tak ne). S jistou nadsázkou si lze i postesknout, že se v roce 2011 právě zásluhou Města nepovedlo krajskému šaškovi gymnázium zrušit. Bohužel. Aspoň by byl pokoj.

Str. 12 – Analýza stávajícího kamerového systému. Tento článek vyvolal u čtenářů tak šílené záchvaty smíchu, že se mu budeme muset věnovat až po uklidnění a to v samostatném příspěvku.  

Str. 22 – Časová ústředna ve Šlapanicích. Jak už se stalo pravidlem, články místního „kronikáře“ se vždy vyznačují nějakým vtipem či nepřesností. Nejinak je tomu i nyní. Ač jsou v článku o šlapanických veřejných hodinách tyto všechny popsány poměrně podrobně, ty na náměstí jsou bagatelizovány prostou větou „Dnes máme také veřejné hodiny na Masarykově náměstí …, které se sem nainstalovaly po generální opravě náměstí v letech 1998-99.“ Tak především se tam hodiny nenainstalovaly samy, i když tvrdé y ve slově „nainstalovaly“ nás o tom přesvědčuje :-). A naprosto chybí fakt, že šlo o sponzorský dar šlapanického občana. Samozřejmě takového, o němž půlpáni kronikářského typu zásadně nepíší!  

Str. 24 – Bedřichovice dostaly náves i kulturní dům a Bedřichovičtí oslavovali – to jsou článečky věnované zářiové akci v Bedřichovicích. Ten první - od bedřichovického občana - je bezesporu obsahově pestřejší (až na tu nešťastnou stylizaci o šedé barvě v kalendáři hned v úvodní větě – tedy neměla-li to být vtipná narážka na Katku Šedou :-)). Přesto obsahuje pozoruhodnou zajímavost. Vůbec v něm není uveden „autor myšlenky“ celé akce (viz Zrcadlo 3. října 2015). Od autora článku a zároveň stranického kolegy autora myšlenky by takový nedostatek očekával málokdo :-).  

Zpravodaj končí nenápadným sdělením na poslední straně (28) dole. Sdělení nenápadné graficky je však obsahovou bombou. Ano, týká se slibované (Zrcadlem vyprovokované) reakce na nešťastný kvíz z čísla 2/2015 ŠZ. A protože zpupní úředníci Zrcadlo nemilují, vyšel text mající za úkol jen jedno: aby se vlk nažral a koza zůstala celá. Omyl. Vlk se nenažral (nebylo čeho), koza na úřadě však zůstala …

Ale zkusme si celou kauzu projít od začátku. V letošním druhém čísle ŠZ vyšel článek o špatně zaparkovaném autě na ulici K.Čapka s výzvou, aby si čtenáři zkusili tipnout kolika hříchů se řidič auta dopustil. Článek sám byl ovšem stylizován tak nešťastně, že se z něj nedalo poznat vůbec nic, naopak spíše upozornil na chyby na dopravním značení ve městě a důsledkem bylo, že žádná reakce čtenářské obce nebyla, protože ani být nemohla.

Jak by se zachoval slušný úředník? Jednoduše: v čísle 3/2015 ŠZ by sám uveřejnil omluvu za zpackané zadání kvízu a bylo by po ptákách. Také vyluštění kvízu by jistě bylo vhodné otisknout (ale to by upozornilo právě na ty chyby, tak raději budeme hrát mrtvýho brouka). Na šlapanickém úřadě však přes veškerou snahu slušnost ještě není všude úplně zakořeněna a tak se mlčí. A mlčí se tak dlouho, až se i to mlčení stane neúnosným a trapným. A tak nyní vyjde výše uvedený blábol. Blábol, který nejen porušuje Pravidla pro vydávání ŠZ („anonymní texty nebudou otištěny“, hahaha)) a který navíc i lže, neboť v původním článku nebyli vyzváni jen řidiči, jak se nyní kdosi snaží namluvit, ale výzva bylo neadresná, tedy všem čtenářům ŠZ!!!

Je neuvěřitelné, že úřednická zpupnost a ubohost stále na úřadě vládne. Protože ten drobný a nenápadný text způsobil poměrně závažnou věc – vrátil úroveň Zpravodaje do doby temna a Ješitova absolutismu.

 

Další informační PUMa ...                                                      9. října 2015

              

O Půlpánovském Určení Místa už byly napsány romány a ne zrovna pozitivní. To ale tiskopůlpánům vůbec nebrání v dalším pokračování zveřejňování informačních pitomostí. Tak třeba nedávná akce charity Rajhrad „Koláč pro hospic“. Kdepak se dle Infostoky asi konala? V Rajhradě? Ale tam žádná Čechova ulice není. Tak že by ve Šlapanicích? Možná. Tam Čechova ulice opravdu je, ale na délku měří zhruba 650 m. Takže kde? Dokonce i rajhradský web uvádí jasný údaj: Šlapanice, ulice Čechova u Alberta! Jistě, teď se asi ozve nějaký primitiv s námitkou, že v Infokanále se nesmí použít slovo Albert (=reklama). Ale i to se přece dá nějak obejít a napsat např. „ulice Čechova naproti obchodnímu středisku“, nebo „u křižovatky ulic Čechova a Nádražní“, ba i orientační čísla domů by se dala využít. Je to jen o inteligenci, o ničem jiném. A nebo PíáR týmu na nějaké charitě vůbec nezáleží.

 

Infostokaři v tom ale nezůstávají sami. Pohleďte i na reklamu prodejce ovoce a zeleniny. Ta svojí pitomostí infostokaře pilně dotahuje …

 

Nová busta bude hustá ...                                                     3. října 2015

   

Na základě podnětů veřejnosti zareagovala „Komise pro geniální šlapaňáky“ a kvůli lepšímu zviditelnění díla těch nejlepších šlapanických občanů doporučila těmto věnovat sochy v nadživotní velikosti, v případě nedostatku finančních prostředků pak alespoň pamětní desky či busty. Jako první počin byla minulý týden šlapaňanům představena busta Ješitného Jardy (zatím jen pracovní verze), jejíž hranatý tvar by se měl vbrzku vyjímat na oblinách kašny. Bohužel se ihned po zveřejnění objevily názory Jardovy zásluhy zpochybňující. A tak se nyní slavnostní odhalení poněkud oddálí, neboť velebené činy jako obnovení slavností či autorství myšlenky Bedřichovice nad Temží musí řádně prošetřit příslušná „Komise pro vyšetřování mystifikací soudruhů poslanců“. Ač se totiž projekt Bedřichovice nad Temží realizuje již od r. 2011, jeho duchovní otec, Ješitný Jarda, vzor to morální čistoty, o této své aktivitě dosud netradičně a skromně pomlčel až do dne jejího slavnostního otevření, kdy tuto skutečnost uvedl na svém webu. Doposud převládal názor, že autorkou je výtvarnice Katka Šedá (např. rozhovor ve ŠZ 4/2015 nebo slavnostní otevření 3.9. přímo v Bedřichovicích). Zdá se tedy, že „Komise pro vyšetřování mystifikací soudruhů poslanců“ bude mít práci nelehkou, neboť už teď je jasné, že někdo lžnemluví pravdu.

 

  Ve Šlapkách zůstal nepochopen a tak dělá šaška jinde.  

Dále se „Komise pro geniální šlapaňáky“ zabývala i nevšedním hereckým výkonem Ješitného Jardy, který předvedl v blízké Telnici dne 1. září 2015. Jeho postava krále v oděvu šaška (ostatně pro něj tak typickým) dokonale zmátla všechny přítomné děti, doposud zvyklé na to, že králové chodí oděni v hermelínu a necinkají rolničkami. Nové Jardovo pojetí však signalizuje moderní cestu divadla a je vidět, že protagonista se už od svých hereckých kolegů z Parlamentarische Theater lecčemu přiučil. Bohužel i tentokrát si na ocenění počká. Komise totiž navrhla celý mistrovský telnický výstup ve scénce „Šašek a královna“ ohodnotit v rámci Cen Thálie, které se udělují, jak známo, až na jaře. 

 

Tiše, tiše, vyhláška se píše ...                                               26. září 2015

      

O komické situaci v souvislosti s údajnou šlapanickou vyhláškou proti kraválu se píše velmi těžko. Záchvaty smíchu totiž autorovi zcela znemožňují se soustředit. A tak namísto komentáře uveďme jen holá fakta:  

- plusmínus rok 2000: sdružení Modrého ptáka se podařilo prosadit omezení hlučné činnosti o nedělích

- plusmínus rok 2004: Rozvojovcům a Nezávislým se v neděli chtělo tak pracovat, že jedno z mála rozumných opatření zrušili

- jaro roku 2015: s novou iniciativou proti bezohledným kutilům přichází spolek Ano, založený největším z Rozvojářů, tedy tím, který onu vyhlášku zrušil (kruh se uzavřel)

- léto 2015: Komise pro pořádek návrh vyhlášky paradoxně (a arogantně) odmítá, později argumentuje tím, že se hlučnost nemusí řešit hned vyhláškou, neb se prý lze sousedsky domluvit. Samozřejmě jde o naivitu a těžký omyl. Třeba v sousedním Rakousku si dělat kravál v neděli nikdo nedovolí. A v Itálii si rušením polední siesty i ve všední den koledujete o pomstu mafie. Ale tady? V blbé a bezohledné české kotlině ..... ???

- léto 2015: Zrcadlo ve svém komentáři (26.6.2015) doufá, že vyhlášku s tak nemožnými časovými údaji (nedělní klid jen mezi 6 a 15 hodinou) zastupitelstvo vůbec neschválí. Opak je pravdou, čas ticha je v konečném zpracování ještě víc omezen - dokonce jen do 14 hodin

- léto 2015: přes nesouhlas výše jmenované komise šlapanický úřad vyhlášku vypracovává a v září ji předkládá zastupitelstvu, které, navzdory šílenostem ve vyhlášce obsažené (viz níže), ji schválí 

Šílenost č. 1: devótnost a snaha vyhovět všem (=připosranost) vedla k tomu, že ač vyhláška má ve svém jménu „omezení hlučných činností“, paradoxně kraválníkům požehnala legalizací spuštění cirkulárek v neděli již od 14 hodin. Čili po koze zbyla jen kost, aniž by vlk vyvinul jakoukoliv aktivitu.

Šílenost č. 2: Kontrolu a dozor nad dodržováním vyhlášky vykonávají strážníci Městské policie (doslovná citace). A to i přesto, že MP v neděli obvykle neslouží (jak jest deklarováno např. na webu dědiny). Na otázku proč tedy ve vyhlášce zakomponována Městská policie je odpovídá autorka vyhlášky doslova: text vyhlášky je odsouhlasen odborem kontroly MV ČR!!!!! Také cítíte tu úžasnou logiku? Jářku osobo, neviděla jste tudy běžet dvě děti? Jó, na jaře zaseju, na podzim sklidím …

Šílenost č. 3: autorka vyhlášky na zasedání zastupitelstva k výše uvedenému doplňuje, že občané se v případě potřeby mohou obracet i na Policii ČR. Proč tuto možnost ovšem nezakomponovala do oné vyhlášky rovnou už je záhadou.  

Shrnuto: Vyhláška o omezení hlučné činnosti o nedělích hluk legalizuje v tu nejkrásnější sváteční odpolední dobu. Nad dodržováním vyhlášky bdí Městská policie, která v inkriminovanou dobu vůbec neslouží!

Tak ne že by to nebylo vtipné ...!!!

(zdroj informací: podklady + zápis +  záznam ZM č. 5 – 9.9.2015)

PS bonus: A jak bude nesloužící MP honit tryskové letadlo, které s oblibou nedělní klid ruší přelety nad územím Šlapanic? :-)

 

Až delfín promluví ...                                                             19. září 2015

To vám byl, milé děti, jednou jeden delfín. On to vlastně byl Delfín L-29, legendární to letoun. Svá nejlepší léta měl už za sebou a tak ho na dožití strčili do jednoho aeroklubu nedaleko Šlapanic. Byť stařeček, i takový delfín potřebuje občas provětrat a na procházku. A taky jeho ošetřovatel se musí v péči pořád udržovat. Což tedy činí. Nejoblíbenější dobou pro procházky se bohužel stala doba nedělně popolední, ale ani sobotním podvečerem neopovrhne. Jinými slovy, ledva si v neděli po obědě dáte šlofíka na zahradě, hned bzbz, prostě nějakej idiot začne dělat kravál tryskáčový, čili ne ledajaký. Nebo ještě jinak – jeden bezohledný idiot dokáže o víkendech hlukem otrávit desetitisíce lidí nad nimiž v onen čas létá. Tak samozřejmě by se dala najít vhodnější doba, třeba v pondělním dopoledni hluk v pracovních procesech lépe zapadne, ale proč být ohleduplný, že? Podivné je i to, že v tuto dobu létání nad hustě obydlenou krajinou vůbec někdo povolí.

Je docela zvláštní, že ač nedělní letecká matiné trvají už nejméně 3 roky, šlapanická lidověsocantupanská vláda o lidi zas až tak nepečovala a na nějakou hlučnost prděla. Leč nastaly časy lepší a současná garnitura nějakou stížnost podala. Sice se tu nedočtete její formulaci, ale ať byla jakákoliv, odpověď Úřadu pro civilní letectví je naprosto zarážející – viz obrázek ze zápisu z Rady. Tak prosím vás, pokud si stěžujete na nadměrnou hlučnost tryskového stroje, musíte ve stížnosti uvést značku, typ a barvu letounu, což pro laika při průletové rychlosti 400km/hod. je úplná hračka. Nejlepší by bylo doložit i barvu očí pilota, jeho rodné číslo a velikost chodidla. Tak jak tak Úřad pro civilní letectví dal najevo, že vůbec neví co, kdo a kde nad námi létá. Což při neustále hrozbě terorismu není nejlepší vysvědčení. Protože i laik ví, že L-29 je na brněnském letišti ustájen jen jeden a že otravuje lidi hlavně o víkendech taky. Škoda, že to neví i úřad k tomu určený! 

 

Bedřichovice nad Temží pod Pisou ...                                   11. září 2015

Na stránkách spolku Pure si lze přečíst poutavý článeček o patnáctiletém jinochovi z Prostějova, jehož případ v době nedávné zaujal celostátní média. Ve stručnosti - šlo o to, že prostějovská radnice jinochovi odmítla poskytnout informace ze zákona, chlapec se ovšem nedal a soud mu dal za pravdu. Onen jinoch také píše příspěvky s problematikou města Prostějov na vlastní blog. A ty jsou také zajímavé. Jsou sice podány očima patnáctiletého kluka, leč proto ale jde o pohledy čisté, bez nádechu politikaření. Prostě tak, jak to vidí normální člověk. Jeden z článečků se zabývá tiskovým odborem na prostějovské radnici – konkrétně – počet tří lidí na padesátitisícové město se pisateli zdá značně naddimenzovaný, s čímž nelze než souhlasit. Ale v ten moment se nabízí paralela se Šlapanicemi. Ty ve stejném odboru mají také 3 pracovníky, pardon zaměstnance, ale na nějakých 7 300 obyvatel. Někdo by možná řekl, že není důležitý počet, ale kvalita odvedené práce. Tak se na ni podívejme detailně.

V předvečer otevření rekonstruované návsi v Bedřichovicích (nyní nad Temží :-)) se ve šlapanické infostoce objevilo pár fotek k dané tématice – viz obrázek. Vzhledem k tomu, že nejde o zkreslení objektivu neb náklon doprava je patrný na celé ploše, musí si případný divák položit otázku, co zveřejněním takové estetické krávoviny chtějí soudružky a soudruzi z infostoky říci. Patrně to, že Bedřichovice nad Temží by mohly být ještě víc světovější, pokud by ležely i ve stínu stavební dominanty v Pise. Na rozdíl od Prostějova by možná šlapanický tiskový odbor potřeboval posílit ještě o čtvrtého pracovníka, který by ostatním profesionálům řekl, že zmetky se prostě nezveřejňují, tím spíš aby se umísťovaly i na titulní stranu … A jaké další překvápko nás čeká? Socha svobody na náměstí či velká čínská zeď okolo dědiny? Nechme se překvapit!

 

Webe, webíčku, máš úsměv na líčku (II.) ...                          5. září 2015

Čas od času si Zrcadlo všímá různých webových prezentací – tedy především šlapanických volebních subjektů. A znovu a znovu se potvrzuje, že většina těchto subjektů se webově prezentuje jen kvůli volbám, jinak na občany zvysoka kálí. A nebo nemá co říct. Což oboje o něčem vypovídá. A i dnes jsou ve Šlapanicích subjekty, které na vytvoření a správu webu, jakožto základního informačního prostředku, nemají ani inteligenci.

 

http://cssdslapanice.cz/  

Z těch, kteří weby mají, se opět a tradičně nejhůře prezentují šlapaničtí socani. Stránky vznikly před rokem (volby) a od té doby visí neaktualizovány. Dokonce ani teď, kdy dědinu navštívila jejich modla - krajský socanŠašek … Neinformovat o takovém majstrštyku si dovolí málokterá MO! Kdyby ten svůj debilní web aspoň zrušili a nezveřejňovali tak svoji blbost …

 

Dnes si všimneme i dvou vtipálků. Prvním z nich je subjekt Změna pro Šlapanice. Úvodní strana jejich webovek hlásá, že : „ … právě probíhá úprava webových stránek a budeme zde co nevidět …“. Plus jakýsi pseudoukazatel, který znázorňuje, že úprava je již ze 30% hotova. Opravdu zdařilý vtip, neboť „co nevidět“ už trvá skoro půl roku a pořád na těch 30%. Prostě žádná Změna!

 

Jako bezesporu nejvtipnější prezentaci, tentokrát xichtoknihovou, ale má místní Ano. O tomto podivném sdružení už toho bylo napsáno spoustu. Pozoruhodné výjevy komickoalkoholověpsychopatického charakteru však náhle koncem srpna ztrácejí na intenzitě, z FB se stává statická záležitost a místo obvyklých verbálních vtipů se objevuje komická fotografie, která jakoby chtěla říct: Foto početné členské základny po roce důsledné práce kvalitního vedení!  :-)

Tož tak to f téch Šlapanicách je! :-)

 

A co děti z Pardálova, mají si kde hrát ...                          29. srpna 2015

aneb pár poznámek k místní tiskovině

V předvečer 68. šlapanických slavností vyšlo letošní čtvrté číslo Šlapanicého zpravodaje. Nad jeho současnou úrovní lze jen pochvalně mručet. Pokud si cvičně srovnáte aktuální podobu s tou třebas před rokem, kvalitativní rozdíl nepozná jen půlpán nebo idiot. Zrcadlové poznámky se tedy budou týkat jen některých zajímavostí některých článků.

Pozorného čtenáře opět zaujme už fotka na titulu. Nikoliv svojí kvalitou či kompozicí, ale tím, že od připojení Bedřichovic ke Šlapanicím (1976) jde historicky o první fotku Bedřichovic na titulní straně šlapanického periodika (nepočítáme-li jednu rozměrově drobnou výjimku v minulosti).

Na straně 2 si občan počte něco informací o současném stádiu vývoje šlapanického znaku. Zaplať pámbu za to. Pomatené a nejednotné používání městského symbolu bylo půlpánům z minulého vedení města zjevně jedno a termín jako třeba „Grafický manuál úřadu“ jistě nikdy neslyšeli. Škoda, že se právě tyto skutečnosti z tohoto poněkud povrchního článku nedozvíme.

Ješitný Jarda neopomněl přispět humorným článkem na téma „můj půlpánovský pohled“ (strana 9). Kdyby totiž byl „in“, těžko by zdůrazňoval překročení ceny rekonstrukce kulturního domu v Bedřichovicích (když chyba vznikla za jeho vlády). Těžko by zase omílal tendenční názor na stavbu dětského hřiště na ulici Jiráskova. Jeho otázka „kde si budou hrát děti z Pardálova“ je též neobyčejně vtipná, zvláště v kontextu s tím, že za jeho vlády zchátralo i stávající hřiště „na Pardálově“ (křižovatka Hybešova – Wurmova). Půvabné je i autorovo přání čtenářům v závěru článku: Šťastné návraty z prázdninových cest a dovolené bez nehod přeji i vám všem! Všimněte si spojky „i“. Autor tedy přeje šťastné návraty sobě a pak „i“ vám všem. Inu, Ješita prostě nemůže zklamat.

„Nádraží potřebujeme“ -  tak zní příspěvek strany socanů na straně 11. Článek nepochybně zajímavý. Leč jaksi kopíruje myšlenky, které se objevily v „zrcadlovém“ komentáři už 25. září 2014!!! Dá se tedy říci, že šlapaničtí socani mají myšlenkové zpoždění pouhý rok …

Na straně 12 najdeme článek na téma „územní plán“. Zvláštní forma psaní (jájájá bych to udělal tak) obsahuje pár zajímavostí. V článku se několikrát vyskytuje zkratka „ÚSES“, což bez bližšího vysvětlení čtenáři mnoho neřekne a žádný vysvětlující zásah třeba šéfredaktorky není patrný. Pasáž o zástavbě u „Andělky“ bohužel neobsahuje fakta, ale jen zdůrazňuje nevědomost autora a pomluvy, které mezi půlpány kolují. Nakonec, ona zmiňovaná „sporná“ zástavba přece vznikla za radniční vlády socanů, jimiž se autor zaštiťuje. Tak vo co ti de, soudruhu?

Na straně 30 nalezneme kratičký příspěvek „Polní cesta“. Je to jediný příspěvek v rozporu s Pravidly vydávání, neboť není podepsán. Pravidla sice neuvedení autora umožňují, ale to by mělo být jasně deklarováno klasickýcm „autor si nepřeje být jmenován, jeho jméno však redakce zná“.

Příloha věnovaná Bedřichovicím nad Temží je bezesporu zajímavá. A konečně se o těchto akcích čtenář něco dozvěděl. Neb ač se bedřichovické happeningy konají už od roku 2011, Šlapanický zpravodaj jim s drobnou výjimkou nikdy nevěnoval zaslouženou pozornost a jistě nebudeme pochybovat o tom, že šlo o akce docela významné. Proto je poněkud úsměvné, když obsáhlý rozhovor s autorkou projektu vede šéfredaktorka Šlapanického zpravodaje, tedy táž šéfredaktorka, která dění v Bedřichovicích čtyři roky poměrně ignorovala.

A na závěr už trošku evergreen: opět chybí slíbené vyluštění dopravního kvízu z čísla 2/2015. Na ptáky či aspoň na omluvy jsme, holt, stále krátcí.

 

Hody, hody, ... a jejich doprovody!                                    22. srpna 2015

Tradiční hody pod místním názvem Šlapanické slavnosti (14. – 16. srpna) jsou za námi a určitě lze bez ironie říct, že byly neobvykle zdařilé. Možná to bylo jejich magickou číslovkou (68 - :-)), ale zcela určitě to bylo po letech nevídaným zápalem pro věc většiny organizátorů. Po třítýdenních vedrech neuvěřitelně přálo i počasí, jak průvodu tak i „outdoorové“ Mši svaté, ba i sobotní půlnoční sprška v parku přišla docela vhod. Nezvykle vysokou úroveň měly i doprovodné akce, např. myslivecká prezentace. Nad tím vším však vysoko čnělo retro promítání „starých“ filmů ze Šlapanic. Divácky vděčná akce (Máňo podívé, dyť to je Fanóš za mlada) byla hojně navštívena už při premiéře v Muzeu, podobně pak i ve vestibulu úřadu. Neméně zajímavý byl, bohužel, i tištěný program filmů: jednotlivé pořadové body podivně stylizovány (číslo, čárka, pomlčka - ano, správně: tak se označuje měna!) a také se 2x opakuje označení bodu 13 na místo pokračování čtrnáctkou. Ach jo, a zase odbytá práce … I když spojení požáru Pionýrského domu s Velkou vodou je nepochybně vtipné …

 

Kupodivu dobře fungovala i „postprodukce“, čili obrazové materiály z akce byly k dispozici hned v pondělí (FB města) a na infokanále už v úterý (včetně videa). Ano, tak to přece má být a je jen škoda, že díky lidověrozvojové podpoře úřednických dementů na tuto obyčejnou a přirozenou věc musely Šlapanice čekat celých 14 let !!!!!!! 

Zajímavá je různá technická kvalita fotek ze slavností. Zatímco na FB města (a Pure :-)) jsou obrázky dívatelné (i v přiměřené velikosti), infokanál uvádí technickou kvalitu příšernou. Why?  

Pár dnů před slavnostmi narychlo zprovozněná „xichtová kniha“ města ukázala své výhody jen pro občany spojené pupeční šňůrou s nejnovějšími trendy techniky a až chorobným permanentním připojením na net, pro ty ostatní ale jen supluje to, co by mělo být zveřejněno právě i na webových stránkách města – např. pásmo fotek ze slavností aktuálně na speciální stránce (nikoliv jen výše popisovanou infokanální prezentaci v mizerné kvalitě). Technika (a její prostředky) jsou nepochybně dobrá věc, ale samotná, bez inteligentního lidského faktoru, je přinejmenším diskutabilní. Viz ta trapárna s informacemi o změnách pracovní doby na Opuštěné kvůli vedru. Nepitvejme jen předpověď počasí, té od českých odborníků v Praze věří málokdo (a kdo chce opravdu vědět jak bude používá příslušné zahraniční servery). Ale oznámit zrušení opatření kvůli vedru až třetí den dešťů (včetně ochlazení) ve středu 19.8. a ještě v polovině pracovní doby – to není jen hodně nepovedený žert! To je klasická úřednická šlompácká práce!  

Jejda, ale to jsme od těch slavností odbočili, že :-)?  Tak ať ty příští, už devětašedesáté, jsou neméně úspěšné! 

 

68. slavnosti, Napoleon, komise, fejs, atd ...                      15. srpna 2015

Krajina šlapáňská je úzce spjata s historií Napoleonských válek. Snad právě proto zde úvodem můžeme citovat jeden z citátů slavného vojevůdce: Historie je skutečnost, na které se shodne většina.  

Ano, řeč je opět o pořadovém čísle Šlapanických slavností (pokolikáté už?). Slavnosti se poprvé konaly v r. 1932 a přestože se nekonaly každý rok (15x vynecháno), tak ty současné jsou očíslovány jako 83., což nelze označit jinak než jako historickou nepravdu. Stručně si připomeňme důvody, proč se Šlapanické slavnosti 15x nekonaly. Smutnou roli tu sehrála II. světová válka (4x), následuje doba ranného komunismu (10 ročníků vynecháno – jak aktuálně psáno i v ŠZ 4/2015 v článku místního historika na str. 27) . Díky manažerské (ne)schopnosti lidově-nezávislé radnice se vynechal i ročník 1996. Pokud ale letošní Šlapanické slavnosti jsou opravdu 83. v pořadí, pak se nutně v některých jiných letech musely konat vícekrát za rok, ale o tom v historii obce nenajdeme jedinou zmínku. Tu bohužel nenajdeme ani o zasedání prazvláštní komise, která někdy koncem minulého tisíciletí ustanovila, že na nějakých těch pouhých 15 vynechaných ročníků se nebude brát zřetel, nakonec vo co de …. Když se patrioté nechtějí vzdát vyššího čísla které zní tak libozvučně, určitě serióznější by bylo slavit např. 83. výročí založení slavností nebo akci označit jednoduše třeba „Šlapanické slavnosti 2015“.

 

Výše uvedená komisní zkušenost byla inspirací při zřízení Komise pro stanovení pořadového čísla šlapanických akcí a o jejím prvním počinu si přečtěte v přiloženém zápise.

A na konec ještě parafráze citátu Járy Cimrmana: když nemáme opravdovou historii, musíme si ji prostě vymyslet. :-)

 

PS: Doufejme, že se ty letošní slavnosti vydaří i bez vlivu pořadového čísla (nebo v průměru sedmdesáté páté a půlté :-)), přijde hodně návštěvníků, hlavně těch, kteří k životu jaksi nepotřebují podivné údaje z „xichtové knihy“ (whau, přijdou 4 návštěvníci slavností, no má vůbec smysl je pořádat? :-):-):-)).

 

Z cizích informačních luhů ...                                               11. srpna 2015

Ve Šlapanicích mají smysl pro humor úplně všichni ...  Inu to léto ....

 

Na té pláni pod Žurání ...                                                6. srpna 2015

 

4. zasedání zastupitelstva ...                                           24. července 2015

aneb další cesta k poznání proč jsou Šlapanice takové jaké jsou … ...

   Dýchání za krk

V polovině června proběhlo už 4. zasedání zastupitelstva. Některé úsměvné figury se zklidnily, některým je dýcháno za krk a jiní nemohou nevyužít veřejného zasedání k prezentaci výše svého intelektu. A zde je několik postřehů:  

V debatě o nové železniční zastávce Brpole kritizuje Tupan nula devět číslo jedna nedostatek parkovacích míst pro tuto zastávku a že ta 3 místa na konci Jungmanky jsou málo. Jakoby pozapomněl, že právě on byl před rekonstrukcí točny na tuto skutečnost upozorněn právě z důvodu budoucí zastávky. Ale to není nejdůležitější. Jako obvykle „v podstatě“ přiznal, že Rada města v minulém volebním období (jejíž byl členem) vyhodnotila stavbu nové železniční zastávky tak, že „negativa převyšují pozitiva“ a proto se Rada k tomuto kroku nestavěla až tak vstřícně. Přesto se ale v přímém rozporu s tímto stanoviskem a hned jako stěžejní a bombastický bod ve volebním programu 2014 lidových soudruhů objevil onen blábol o rychlém vlakovém spojení s Brnem („nové nádraží a konec frontám aut ve Slatině“). Zvláštní logika, že? Ke stanici Brpole máme výhrady a proto voličům slíbíme jeho stavbu.  

Replika pana Bonzáčka o normalizaci a politické mstě byla dalším úsměvným bodem v duchu zlodějova provolání: chyťte zloděje!  

Neméně zajímavý byl i postřeh občana o podivném podpisu pod článkem v ŠZ 3/2015. Místo místního sdružení lidovců byla totiž pod článkem podepsána celostátní partaj, což jistě nebyla pravda. Zástupce lidových soudruhů v reakci sice přiznal, že správně mělo být uvedeno „zastupitelé za KDU-ČSL“ ale …. jaksi tomuto sdělení chyběla koncovka. Ano děti, prostá a jednoduchá omluva. Ale vlastně nic zvláštního, na to jsou už občané u některých rádobykřesťanských subjektů zvyklí…  

Kromě výše uvedených vtipů nemohlo však přímému účastníku zasedání či jeho diváku (zaplaťpámbu za záznamy) uniknout, že zvláště toto poslední zastupitelstvo bylo něčím zvláštní. A určitě to nebylo jen proto, že ze čtyř a více hodinových bezduchých maratonů nedávné minulosti je najednou za pouhé dvě hodinky a něco vše projednáno, prodiskutováno, ba i na hlas občanů došlo. Všimli jste si té „v podstatě“ pohodové a nekonfrontační atmosféry? Všimli jste si, jak paní starostka zasedání řídí? Všimli jste si, že nikoho neosočuje, nezesměšňuje, na nikoho neřve, nevyhrožuje, nevolá policajty a za případné nedostatky se okamžitě dokáže omluvit? Pokud ne, tak trpíte příznaky půlpanismu, na těchto stránkách nemáte co dělat a svůj čas věnujte přípravě ke zvolení Ješitného Jardy!

 

Propána, propána ...                                                       16. července 2015

toť komunikační šikana ...

http://www.parlamentnilisty.cz/profily/Frantisek-Zwyrtek-48618/clanek/Proc-selhava-ANO-v-samosprave-Protoze-obec-neni-armada-na-povel-42454

 

Anoanonym je samej šprým ...                                       4. července 2015

     

Ano, ne, ano, ne, ano, ne …., jó Anoanonym … aneb legrácky majitele německého auta bydlícího na kopci, kde vítr fouká tak moc, až sousedovic ploty vyvrací, bezmezného ctitele anofunkcionářek, na veřejnosti zastupitelského konverzačního mumlala sotva holých vět, na svém FB ovšem hrdiny, ortodoxního neodpovídače na věcné či nedej bože konkrétní otázky a mazače různých diskuzí (tzv. anoguma) stále pokračují.  

O šlapanické ostudě Babišova hnutí Ano se baví už i Praha. Ba i Zrcadlo se už několikrát zmínilo. Podivná je i zajímavá skutečnost, neb řvounek poměrně často zrcadlové stránky navštěvuje, když ovšem nejprve musí kliknutím odsouhlasit, že je ostudou… Docela vtipné!

Výroky na anoFB profilu (na webové stránky prostě nemá) nelze brát jinak než jako humorné výkřiky. Je ale otázka, zda humorné výkřiky mají co dělat v seriózní politice. Jeden z posledních je např. anosebechvála o počtu návštěv jejich FB. S onou návštěvností je to ale poněkud jinak. Počet čtenářů totiž není dán kvalitou anopříspěvků, nýbrž zvědavostí lidu šlapáňského, jakou že to další kokotinu Anoanonym zase vyplodí. Třeba ta nádherná krávovina z 1. července, kde kritizuje změnu názvu ulice, kterou sám jako zastupitel schválil. Anoanonym totiž často bývá mimo mísu, ale proč se nyní čtenářům snaží dokázat, že je myšlenkově mimo i na zasedání zastupitelstva? Nakonec proč ne, občané se zasmějí rádi! Nicméně, s tím smíchem byste to, lidičkové, neměli přehánět. Anoanonym dal už několikrát ve známost svoje rodinné poměry - matka, sestra, manželka, švagr, švagrová, neteře – všichni učitelé – což už samo o sobě je diagnóza, která si posměch vážně nezaslouží. Ale udržte se, když čtete ty výplody anoFB, že jo …

 

PS: nedávno se Anoanonym chlubil zásluhou při odstranění šutrů v zatáčce komunikace vedoucí do Brněnských polí. Škoda, že nedotáhl zásluhy do konce, protože ostatní nesmyslné šutry (zejména pro děti docela nebezpečné) zůstaly na místě.

Tak milý čtenáři, už zde nemarni čas a přesuň se na FB Anoanonyma. Jistě tu je připraven nějaký nový a ještě lepší vtip.

 

Úsměvy a báje šlapáňského zpravodaje  ...                     26. června 2015

  Zajímavé srovnání ... :-)  

Počátkem června vyšlo letošní třetí číslo Šlapanického zpravodaje. Tentokrát se už zcela jasně potvrdilo, že nastoupený kurs ohledně této tiskoviny je správný. Přehlednost, otevřenost různým názorům a bez blbých komentářů Velkého Ješity. Kvalita příspěvků je ovšem dána kvalitou jejich autorů a tak se bohužel mezi seriózními články nacházejí i úplné pitomosti, leč to je daň demokracii. Pozastavme se u některých z nich. 

Po několika letech se na titulu obálky objevila slušná fotografie. Kdo hledá jméno autora - pozor - v tiráži kde bejvávalo však nenajdete. Musíte jinam - až nad střechu a ještě s lupou ... :-)  

Demokracie je úžasná věc, ale zdá se, že moc demokracie poněkud škodí. Z hlediska „nezasahování“ do různých příspěvků se tak objevují ptákoviny, které ale zásah redakce či soudružky šéfredaktorky přímo vyžadují. Např. v „mysliveckém“ článku „Čištění remízků ...“ (str. 17) se doslova píše „i o úklidu odpadků kolem celého rybníka a především vyčištění potoka, který z rybníka odtéká.“ Informace zajímavá, ale bez jakéhokoliv kontextu, takže vůbec netušíte o který rybník se jedná, zvláště, když ve Šlapanicích žádný není. Podobný nesmysl najdete i na straně 15 v článku „Pozor, tady se měří“, kde poslední věta zní: „Jaké údaje z našich radarů získáváme v rámci měření na ul. Brněnské, vám nejlépe přiblíží snímky v příloze.“ Upozornění na přílohu vás přirozeně nutí onu přílohu hledat, ale marně, žádná příloha v tiskovině není a není. Navíc se tu píše o snímcích, ale u článku je otištěn jen jeden, neb druhý obrázek je graf. Je tedy víc než pravděpodobné, že přílohou autor myslel přílohu e-mailu ve kterém článek posílal. Což bohužel placené tiskové oddělení jaksi nepochopilo a do tisku poslalo blud.  

Nosné téma zpravodaje - odvolání ředitele ZŠ - nemá smysl příliš komentovat. O mnohém vypovídá jeho brněnská minulost a už v době nástupu do Šlapanic bylo jasné, že jde o rozkaz krajského Vyčuránka, který Ješitný Jarda splnil na 100%. Takže vývoj situace byl zcela očekávaný. Je-li pravdou (a nepochybně je), že při rozhodování o odvolání se mimo jiné „i zastupitelé za KDU-ČSL shodli na tom, že ředitel není schopen situaci na škole již zvládnout,“ pak jsou komentáře opozičních zastupitelů přiložené k článkům o odvolání naprosto komické! A ještě doporučení: zkuste se začíst do „programového prohlášení“ odvolaného ředitele při jeho nástupu - ŠZ 3/2012 - velmi poučné.  

Na straně 7 je příspěvek redakce na téma „Pohyb psů“. S odkazy na různé místní vyhlášky z let 2008, 2012, 2013, ... Ve Šlapanicích ale jaksi zapomněli, že od počátku roku 2014 platí i nový Občanský zákoník, ve kterém jsou domácí zvířata, tedy i psi, posunuta do jiné roviny, což šlapanické vyhlášky bohužel jaksi nezohledňují. A což by se mohlo v budoucnosti docela prodražit.  

Komise pro dopravu, bezpečnost a pořádek (str. 10) přichází s dalším vtipným nápadem, kterým je zpoplatnění parkování na exponovaných místech. Určitá regulace je jistě potřeba, ale dědina si nemusí hrát na velké město. Těch exponovaných míst je totiž jen pět a půl a úplně by přece postačilo časové omezení parkování pomocí příslušné značky a papírových parkovacích hodin které má každý v autě. Občasná kontrola nastavení prostřednictvím MP je stejně nezbytná jako v případě zpoplatnění parkovacími automaty. Akorát by se nemusely vyhazovat peníze za jejich pořízení a provoz, který sporadické parkovné ani nemůže pokrýt.  

Perlou strany 13 je profil „nezávislých srdcařů“. Letitou neschopnost existence vlastních webových stránek kamuflují provoláním o svém facebookovém profilu. Tak se na něj podívejte sami - totálně prázdný.  

V „Osmdesáti letech kaple v Bedřichovicích“ (str. 30) se skví půvabný technický údaj - doslova: „... stávala v obci pouze zvonice o rozměrech asi 4x4 metry, jejíž nízká jehlancová střecha byla zakončena dvojitým křížem...“.  Chybějící třetí dimenze aspoň vyvolává čtenářskou představivost.  

Na straně 32 je vážná chyba. Článek soudruha Socana s názvem „V čem spočívá problém šlapanické skládky?“ se měl správně jmenovat „V čem spočívá problém dělat si z lidí prdel“. Autor - humorista doslova píše, že „...v r. 2012 došlo k nečekanému několikanásobnému zvýšení obsahu čpavku (doprovázenému i zápachem v okolí skládky). Neprodleně jsem zajistil certifikované měření...“. Konec citátu. Všimněte si, prosím, slova „neprodleně“!!!!! A pak si všichni vzpomeňme na onu dobu, kdy dotyčný soudruh půl roku vzdoroval nějakému smradu uvěřit („nejsme povinni provádět měření“). Evergreen nebo sranda? Slova o neprodleném zásahu soudruh použil již i na 3. ZM, ale nějakou záhadou se tento komický výjev nedostal do oficiálního ověřeného zápisu.

Oba články podivuhodného spolku jednoho muže s názvem Ano (str. 14 a 32) jsou zajímavé už tím, že v nich jejich autor píše sám o sobě a to ve třetí osobě. Zdá se, že ve spolku už žádní jiní členové nejsou ... aneb co by se stalo, kdyby prostě psal o sobě normálně v „ich formě“?  My si ale všimneme dvou pozoruhodností v článku „Omezení hlučných činností“. Autor se zde zmiňuje o svém návrhu konceptu vyhlášky, která by měla omezit hlučnou činnost debilních kutilů o nedělích a svátcích, jež ale byl příslušnou Komisí pro pořádek smeten pod stůl. Už samotný fakt, že Komise pro pořádek odmítne návrh na pořádek v dědině je jedinečný. Ještě zajímavější však je způsob odmítnutí - doslovná odpověď předsedy komise zní neuvěřitelně: „Pokud panu Sovovi, Vocáskovi, Novákovi... vadí, že jeho soused v neděli seče trávu kolem baráku, nechť se odstěhuje na samotu u lesa.“ Tato půlpánovská „slušnost“ ovšem vede k zamyšlení, jací že to jedinci vůbec zastávají post předsedy komise. A komise sama tím ztratila svou prestiž. Ovšem tím vtipy tohoto článku zdaleka nekončí! Neb se dočteme, že anoautor vyhlášky v ní navrhl omezit zdroje hluku v neděli od šesti ráno do 15 hodin!!!! Ano, čtete dobře, jen do 15 hodin!!!! Což je přímá výzva pro debilní kutily, aby úderem nedělní 15. hodiny začali túrovat své žací stroje a brusky! To aspoň budou poetická odpoledne! O rozumu či nerozumu zde nebudeme hovořit. Nadějí je jen jedno: že případná vyhláška s tak debilními časovými údaji neprojde zastupitelstvem.  

Závěrem ještě maličkost: jistě si vzpomenete, že v ŠZ 2/2015 byl otištěn kvíz náčelníka MP o špatně zaparkovaném vozidle s odkazem, že příště zveřejní některé vybrané odpovědi. Ty však v aktuálním čísle zpravodaje hledáte marně. Jak známo, článek se poněkud nepovedl. Stát se může. Ale jistě by byla na místě drobná omluva, když už nebyly zveřejněny ani správné, ba ani ty vybrané odpovědi ....  Že by se nově nabytá serióznost šlapanické tiskoviny vracela do doby nedávno minulé - do lidotupansocanské morálky?  

 

For slim only ...                                                                20. června 2015

  původní podoba               po úpravě

Není to tak dávno (2.5.2015), kdy jsme si na Zrcadle ukázali, jak nebezpečné může být třídění odpadu ve Šlapanicích. Tehdy šlo o nešťastné umístění kontejnerů do silnice tak, že třídící občan byl při vhazování odpadu do kontejnerů ohrožován kolemjedoucími auty na frekventovaném místě. Na nápravu třídící občan nemusel naštěstí čekat dlouho. Po několika dnech jsme v oněch místech zaznamenali pracovní ruch a hle, pro umístění kontejnerů vzniklo kultivované zákoutí. Vše je situováno tak, že i s třídícím občanem je při třídícím aktu počítáno mimo vozovku a tak se dobrá věc podařila .... SKORO! Na druhém obrázku vidíme současné řešení. Bohužel se při úpravě jaksi nepočítalo s třídícími občany normálního a silnějšího vzrůstu. Ale ani štíhlý jedinec se při otvírání jednoho z kontejnerů nedokáže zády neotřít o kontejner druhý (a pošpinit se). Teď - v létě. A lze předpokládat, že v zimním oblečení to bude ještě horší. Ale protože mezera mezi kontejnery je skutečně povážlivě úzká, třídící občan, aby některý z kontejnerů vůbec otevřel, musí opět stát na frekventované vozovce, čímž se mu navíc zhoršil přístup pro vhození odpadu (z boku se to fakt blbě dělá).

Výsledek akce: investice, práce, ale občan opět stojí na silnici a navíc se z boku kontejnerů stalo odhazování odpadu obtížnější. Vtipné! A přitom ke skutečnému zlepšení situace stačilo pouhých 50 cm navíc...

 

Informace blby stále zablokované ...                                13. června 2015

       

V minulých letech se Zrcadlo několikrát zmínilo o idiotských informacích ohledně blokového čištění ulic. Přesněji - o neinformacích. Ani rok 2015 není výjimkou v šíření úřední debility. Slušností úřadu je informovat, ale půlpánovský způsob je prostě jedinečný. Posuďte sami:

Šlapanická infostoka již 2.6.2015 uvádí doslova:

Blokové čištění komunikací

Žádáme majitele motorových vozidel, aby věnovali zvýšenou pozornost od pondělí 8. 6. 2015 dopravnímu značení při parkování svých aut a přeparkováním napomohli pracovníkům v úklidu vozovek. Podrobnosti na www.sateso.cz.

Úžasný text s ještě úžasnější informační hodnotou velikosti NULA a ukázkou prokazatelné demence autorů informace. Z textu se sice dozvíme, že nějaké blokové čistění od 8.6. bude, bohužel tajemstvím zůstává kde a do kdy. Jestli do prázdnin, do vánoc či Leninových narozenin? Půlpáni z tiskového oddělení zatím nezjistili, že i blokové čistění je jistě naplánováno a nic nechybí k maličkosti, která je samozřejmostí všude jinde kromě Šlapanic. A tou je prosté včasné zveřejnění časového a místního plánu očisty na celý rok dopředu! K čemuž dědina navíc má informační prostředky - zpravodaj, web, infokanál (neslyšitelný městský rozhlas nemá cenu zmiňovat). Čili aby občané už v dubnu věděli, že např. Sušilka se bude čistit 23. června a Riegrova třeba 24.8.. Toto poměrně jednoduché řešení předchází zbytečným konfliktům vyplývajících právě z nevědomosti. Jen pro příklad - odletíte na dovolenou a čtyřkolového miláčka necháte před domem, protože nemůžete tušit, že za pár dní po vašem odjezdu se zde bude něco dít - něco už dávno naplánovaného! Inteligentnímu čtenáři se Zrcadlo omlouvá za předchozí hóóóóóódně polopatistické vysvětlení, i tak bohužel panuje obava, že blbý půlpán stejně nic nepochopí. 

Další překvapení na vás čeká, když se chcete dozvědět avizovanou informaci o podrobnostech na webu Satesa. I tam totiž do dnešního dne najdete totální hov.o, přesněji - pouze úplně stejný text jako na infostoce (naštěstí bez odkazu na Sateso). Také si myslíte, že si z vás na úřadě utahují?  

Ale to ještě není všechno. Následující informací v infostoce je tato:  

Sekání travnatých ploch

Vážení spoluobčané, od pátku 5. 6. 2015 budeme umísťovat na www.sateso.cz a www.slapanice.cz/aktuality plán sečení trávy v ulicích města. Tímto Vás chceme požádat o pomoc v přeparkování automobilů, odstranění laviček a jiných osobních předmětů, aby nedocházelo k jejich poškození.

Tady nejprve samozřejmě musíme kladně hodnotit skutečnost, že po desetiletích ignorace péče o svůj majetek se dědina konečně stará o své trávníky i mimo okolí sochy Rudého Armějce či okolí bydliště bývalého starosty. Je-li to zásluha nového vedení, pak je zde na místě bezironické poděkování (podobně za okamžité ošetření chodníků při náledích minulé zimy - alespoň na hlavních trasách). To v minulosti fakt nebejvalo ...

V ostrém kontrastu s těmito zásluhami ovšem je zveřejnění výše uvedených krávovin, neboť: na avizovaném www.slapanice.cz/aktuality není ani o týden později o sečení trávy ani zmínečka. Na stránkách Satesa sice něco je, ale uvádět sečení 6 ulic na celý týden bez podrobnějšího označení která ulice který den je drzá zhovadilost.  

Otázka na konec: jak ještě dlouho si bude tiskové oddělení úřadu beztrestně dělat z lidí prdel?

 

V podstatě ověřený zápis ...                                             6. června 2015

 

Mnoho občanů (a nemusejí to být ani lingvisté) si po zhlédnutí záznamu 3. zastupitelstva (22.4.2015) v podstatě všimlo pozoruhodného vyjadřování zastupitele Tupana nula devět prvního. V podstatě už proto, že slovního spojení „v podstatě“ použil v podstatě 106 krát. Což ale je v podstatě úžasný rétorický výkon a v podstatě odpovídající inteligenci řečníka. A jelikož onen Tupan nula devět zastával v podstatě 8 let post místostarosty, stav dědiny tomu v podstatě odpovídá. Ale bavme se v podstatě o podstatnějším problému. Na výše uvedeném zastupitelstvu v podstatě právě zástupci Tupanů nula devět otevřeli otázku správnosti zápisů, kdy si v podstatě stěžovali na chyby např. v minulém zápisu (2.) zasedání zastupitelstva. Situace v podstatě zajímavá, neboť za vlády minulého období lidosoctupanů jim samotným chyby v zápisech nevadili, ba jako správným půlpánům v podstatě vadilo spíš to, když někdo na chybu v úředním dokumentu upozornil. Jedním z ověřovatelů zápisu 3. zastupitelstva byl tedy nyní v podstatě zvolen právě onen kritizující Tupan nula devět první. Nutno podotknout, že zestručnění zápisu proti záznamu je chvílemi na pokraji chápání. Leč přes v podstatě jistě dobrou práci soudruha ověřovatele se chyby vloudily zase. K těm jazykově i významově nejpůvabnějším patří např. záměna slov kontejner a kompostér - na záznamu se mluví o velkém kontejneru (2:20:18) a Tupanem ověřený zápis sděluje cosi o velkém kompostéru. Kompostér nebo kontejner - to je některým Tupanům v podstatě jedno. No jestli Tupani nula devět měli takový chaos v názvosloví i za své vlády, je v podstatě dobře, že už jsou v pr .... A to je podstatné!

 

Kdo si chrání svoje body, ten nechodí přes přechody...   30. května 2015

          

Každý, kdo má tu nutnost přecházet přechod pro chodce na ulici Brněnská u křižovatky se Sušilkou a Čechovou, tedy těsně pod trolejbusovou zastávkou směr Brno (na obrázku bod „1“), prožívá mírné vzrušení spojené s otázkou: Přejdu nebo nepřejdu? Řidičských blbů řítící se Brněnskou směrem nahoru je poněkud víc než by chodec čekal a ten nikdy neví, zda díky mizernému rozhledu případný rychloblb vůbec stačí před přechodem zastavit. Ani už zastavivší slušní řidiči nemají jistotu, že do nich nějaký rychloblb nenarazí zezadu, opět díky mizernému rozhledu. Proto občané Šlapanic s povděkem uvítali výborný nápad Komise pro dopravu, která přišla (viz zápis) s jednoduchým a přitom geniálním řešením. A to zřízením zpomalovacího prvku v podobě dalšího přechodu posunutého kousek níž - pro změnu u zastávky trolejbusu směrem od Brna - na místě, kde již je předpřipraveno snížení chodníku (podle znění zápisu komise - na horním obrázku tedy bod 2).

          

Na dalších obrázcích je tento nový přechod „vizualizován“ a tak na první pohled vidíme nesporný přínos nápadu. Zvláště pro chodce mající v úmyslu na tomto místě přejít Brněnskou od Hepáče k parku. Sice nemají nejlepší výhled (doleva dolů), ale přechod bude opatřen mikrofonněreproduktorovým systémem, který bude monitorovat zvuk vozidel již dole u Radnice, takže chodci budou včas akusticky varováni. Také řidiči jedoucí po Brněnské nahoru budou mít „zezarohu“ výhled na nově plánovaný přechod zbytečně naddimenzovaných 27 metrů, což při padesátikilometrové povolené rychlosti činí dlouhé předlouhé 2 sekundy k reakci a k následnému zastavení vozidla před přechodem. Většina šlapanických šoférů takovou maličkost jistě zvládne. Jediným problémem může být brzdná dráha při náledí, ale pravděpodobnost zimy v zimě je (navzdory profesoru Klausovi) dnes už naprosto zanedbatelná.  

Za pár dnů si civilizovaný svět připomene výročí vyhlazení Lidic. Za pár let si pravděpodobně připomene i vyhlazení Šlapanic. S pomníčky padlých chodců se počítá v travnaté ploše vedle sochy Rudého Armějce, po vyčerpání kapacity bude hromadné pohřebiště v místě zrušené skládky (náhrobky se doporučuje zhotovovat z amoniaku odolných materiálů).

 

PS: I na tolik kritizované (právem) dopravní studii Šlapanic z r. 2012 je tento přechod navržen na místě s rozhledem. Neboť rozhled, to je to oč ve Šlapanicích běží ...

(viz také http://slanapivo.euweb.cz/ved_poj_rozhledna.html  :-))

 

Chodíme po poli neb cizí nás nebolí ...                             22. května 2015

     Na osetých lánech se plká nejlépe ...

Je smutnou pravdou, že v souladu se vzrůstající arogancí společnosti a úpadkem základní morálky se rozmohlo i bezúčelové a de facto drzé chození po polích ve vegetační době. Na tento nešvar lze reagovat osvětou nebo obstrukcí. Zajímavou formu, tzv. bezkoncepční, vymysleli i ve Šlapanicích.

       

Ve šlapanické Infostoce se v této souvislosti objevila pozoruhodná informace. Jde o apel Myslivecké společnosti s prosbou o ohleduplnost k přírodě. To je nepochybně v pořádku! Kéž by bylo v pořádku i všechno ostatní. Zveřejněná výzva Myslivecké společnosti odkazuje na „myslivecký zákon“ 449/2001 a zvláště na paragrafy 9 a 10, které (citace z infostoky) „jasně zakazují chůzi po polích a nevypouštění psů“. Pokud se ale do citovaného zákona podíváte, zjistíte, že to není pravda a že si z vás někdo dělá prču. Uvedené paragrafy chůzi po poli nezakazují, neboť pojednávají o úplně jiné problematice. Ani s těmi psy to není fér - jedná se totiž pouze o „volně pobíhající psy mimo vliv svého majitele“. Opět se ukázal amatérismus tiskového oddělení úřadu, které zveřejnilo neověřené bláboly. O vstupu na pole totiž pojednává zákon úplně jiný a sic Zákon o ochraně přírody a krajiny. A to už je jiný kafe. V něm už je jasně deklarováno (citace) „vyloučení pohybu osob po pozemcích na kterých se nacházejí zemědělské kultury a kde by takovýmto pohybem osob mohla být způsobena škoda (poškozování oprávněných zájmů vlastníka nebo uživatele takovýchto pozemků)“. Takže myslivci i infostoka se nám tu ohánějí naprostými bláboly a lživou interpretací. Navíc bohužel celou problematiku vidí jen z pohledu ochrany zvěře a rostlinky či respekt k cizímu majetku jsou jim úplně vuřt. Přece nemusíme plnit jen slovo zákona, ona by stačila i obyčejná slušnost. Na cizí osetá pole se prostě nikdy nešlapalo (to dělají jen opravdoví burani), tak proč by tomu tak nemohlo být i nadále?

Myslivci ovšem letos šli s osvětou dál, když se počátkem května u polí objevily „osvětové“ cedulky. Stylizace (až na jazykové chybky) do prosby na místo příkazů se už blíží výše zmiňované slušnosti, no rozhodně je to lepší a účinnější, než jak tomu bylo doposud, když z jedoucího prášícího auta na vás sprostě pořvával nějakej chlap. Ale ruku na srdce - provedení oněch cedulek (papír v igelitu přivázaný na strom) moc parády nenadělá. Určitě hezčí a účinnější by byl dřevěný stojánek, jak jej známe např. z označení naučné stezky. Vždyť i na tom poli by těch stojánků mohlo být více a na každém třebas nějaký text o jednotlivé zvěři. Berme to jako námět na příští rok. Dotace od města kluci myslivečtí berou, jde jen o jejich efektivní využití.

        

Osvěta dokáže mnoho, tedy ta správná. Ta šlapanická zatím trošku pokulhává. Co si totiž myslet o tom, když myslivci a infostoka nabádají k ohleduplnosti a mateřská školka si uspořádá drakiádu s opékáním špekáčků na čerstvě zasetém poli (ohniště už nikdo neuklidil) a tatáž místní infostoka o tom ještě uveřejní fotoreportáž (Zrcadlo 2014/ 24. říjen)? Co si myslet o tom, když Česká televize uvede reportáž s právníkem spojeným se Šlapanicemi, kde při rozhovoru spolu s reportérem klidně šlapou po poli a další aktér reportáže - místní myslivec - u toho má loveckého psa na volno? Normální člověk z toho nemůže mít jiný dojem, než že si z něj zase někdo dělá prdel!

 

Ale objektivně: Někdy totiž jsou chodci do polí přímo zahnáni, to když se polňačkou řítí turbozemědělci i z vizuálními efekty. A jsme na začátku - vše je jen a jen o slušnosti, výchově, osvětě a ve Šlapanicích i o blbosti.

Neukáznění chodci nezoufejte! Co nevyplašíte a nezničíte vy, dokončí za vás turbozemědělci! I když i jim zákon ukládá, jak se při údržbě vegetace chovat.

 

Otvárajte kasíno, dostal som chuť na víno...                    16. května 2015

aneb na úřadě se chlastá ...

 

Občané Šlapanic řeší v současné době velkou záhadu. Na běžně dostupných FB stránkách místního sdružení Modří ptáci totiž objevili pozvánku na ochutnávku vín - ale jen pro zvané. Na tomtéž portále a na webu Modrých ptáků je prezentována pozvánka na tutéž akci i pro nepozvané! Která tedy platí? Záhadou je i výběr místa počinu. Zatímco normální občan by pro chlastačku zvolil soukromí nebo aspoň uzavřený hospodský salonek, Modří ptáci se rozhodli popíjet ve vestibulu městského úřadu, čili v proskleném prostoru de facto veřejně. Ale pokud jsou tyto prostory k pronajmutí, jistě se brzy najdou i další zájemci, neboť pro tančení u tyče, stranický sjezd nebo prodejní výstavku sexuálních pomůcek je vestibul městského úřadu ideální. Pozoruhodný je i čas konání akce - platí 15. - 19. hodina v UTC nebo v UTC + 2 hodiny, čili proč se zcela jednoduše neuvádí normální šlapanický čas? A poslední záhadou je skutečnost, že když na akci bylo pozvaných pouhých 10 lidí a jen jeden potvrdil účast (viz obr.), zda takovou akci vůbec pořádat ... Za takovou informační idiotštinu by se Modří ptáci měli červenat ...

 

Zelená kutilům šlapáňským aneb kostel zvonit nesmí...    9. května 2015

Více nebo méně to známe všichni: nejhorší soused je ortodoxní kutil. Tedy člověk neustále vyvíjející pracovní činnost s příslušným zvukovým doprovodem v jakémkoliv čase i nečase. Pozor - neplést se stavebníkem, ten sice taky dělá kravál po celé víkendy, ale po čase přece jen dostaví a je klid. Nikoliv tak ortodoxní kutil, ten pravda také staví, ale jen proto, aby postavené po roce zboural a začal znovu, lépe a radostněji. Jeho životní láskou je bruska, cirkulárka, vrtačka či sekačka trávy spuštěná nejlépe v neděli krátce po šesté ranní s celodenní produkcí doznívající za setmění, což v létě bývá až kolem deváté večer. Zabteho, vola!

Tu a tam se vyskytne něčí aktivita s cílem tyto blby deaktivovat. Jedna se čerstvě objevila i ve Šlapanicích. Je proto velmi překvapivé, když se ve zprávě z Komise, která má slovo “pořádek“ ve svém názvu, objeví komisní závěr, že komise neshledala potřebným situaci řešit OZV (pravděpodobně jde o obecně závaznou vyhlášku). O žádném jiném případném řešení ani slovo. A tak mají bezohlední kutilové dále zelenou, sláááva! Fanóšu, zapni tu cirkulu ....

A teď si udělejme drobnou osvětu a vraťme se do nepříliš vzdálené historie. Omezení kraválu způsobeného pitomými kutily se úředně podařilo prosadit už někdy v roce 2000 sdružením Modrého ptáka. Vyhláška naprosto rozumná, neboť zakazovala kutilům otravovat ostatní obyvatele alespoň v neděli. Leč trvání nebylo dlouhé. Kolem roku 2004 ji zrušilo rozvojověnezávislé vedení města v čele s tehdejším starostou a zároveň mnohostranickým vůdcem v jedné osobě. Tento mnohostranický vůdce je rovněž otcem zakladatelem šlapanického Ano, jehož zastupitel nyní podává onen návrh na omezení rušivé činnosti odmítnutý otcem zakladatelem a nyní i Komisí pro pořádek. Docela prdel, že? Inu Šlapanice mé, Šlapanice komické! Kostelní zvony jim vadí, cirkulárky ne! Ať žije kravál a bordééél!

 

Úředník informuje, o padáka si koleduje ...                     2. května 2015

         

Už jsme se letos na Zrcadle 2x zmínili o podivných informacích stran kontejnerů na bioodpad. Vývoj situace si vynutil zmínku třetí. Shrňme si sled událostí: 

-        vláda lidosocantupanů předchozího volebního období zpříjemnila občanům odvoz bioodpadu tím, že zrušila jejich odvoz od domů a zavedla systém několika kontejnerů (malých a velkých) umístěných po dědině dle zveřejněného seznamu (viz ŠZ 2/2014) - odvez si sám, občane a můžeš i do kopce - do vysokohorského sběrného střediska

-        soudruzi ovšem jaksi opomněli dodat, že „malé“ kontejnery se nebudou vyvážet po celý rok, ale jen sezónně

-        na tuto skutečnost se přišlo až v lednu 2015, kdy přeplněné a nevyvezené „malé“ kontejnery hyzdily dědinu už od konce listopadu

-        úředník s dvouměsíčním zpožděním na konci ledna zveřejňuje zprávu, že „do 30.4. svoz odpadu neprobíhá“, což byla naprosto zavádějící informace, neboť neprobíhal svoz pouze „malých“ kontejnerů

-        navzdory výše uvedeným informacím se „malé“ kontejnery objevují v ulicích již 27. března 2015, tedy o měsíc dříve, leč úředník o této situaci neinformuje a tvrdošíjně trvá na původní informaci

-        k dovršení legrace se počátkem dubna objevuje další „malý kontejner“ i na místě mimo dříve zveřejněný seznam (roh ulic Čechova a Jungmannova). Ani o této novince úředník neinformuje a trvá na tom, že „do 30.4. svoz odpadu neprobíhá“ až do poloviny dubna, kdy tento nesmysl z infostoky konečně mizí  

A jaký je závěr? Buď úředník vůbec neví co se v dědině děje, nebo je líný si situaci ověřit a informovat správně. Za těchto okolností vás jen napadne, jakou důvěryhodnost asi mají i ostatní informace v infoskoce? Už aby nastoupil schopný tajemník a zavedl pořádek! 

PS: V průběhu času všechny kontejnery na Čechové jaksi „samotinké popojely“ níž - původně na místě parkujícího auta (viz obr.). Pokud tedy třídíte odpad, paradoxně ohrožujete své zdraví! Tak nebezpečně umístěné kontejnery  přímo v jízdní dráze frekventované silnice totiž hned tak jinde neuvidíte ...

 

Kvíz není špíz ... a každej ho nežere                               25. dubna 2015

Ve Zpravodaji 2/2015 se občané v článku náčelníka obecní policie dočetli o zločinu když ne na Zlenicích hradě, tak aspoň o špatně zaparkovaném autě na ulici K. Čapka před zdravotním střediskem. Fajn. Autor dokonce závěrem vyzývá čtenáře k účasti na jakémsi kvízu, kde si mají tipnout v kolika paragrafech ustanovení zákona 361/2000 Sb. došlo k jeho porušení a odpovědi hodit do schránky MP. Fajn. Z uveřejněné černobílé fotky se možná dá odhadnout, že auto asi parkuje na chodníku, na přechodu, na zastávce, ba i další hříchy. Ale jak je to doopravdy?  

Pokud si místo zločinu prohlédnete reálně, nestačíte se divit. Neboť nejde jen o výše citovanou vyhlášku, ale i o prováděcí technické podmínky (TP 65, atd.), které jasně určují označení a umístění jak přechodů, tak dopravního značení. A ejhle, hned jsme trošku jinde. Značné opotřebení vodorovné značky V7 (zebra) po pouhém 3/4 roku provozu na minimálně frekventované ulici zpochybňuje její platnost. Podobně vyznívají i svislé dopravní značky. Značka IP6 (přechod pro chodce) se umísťuje bezprostředně před přechod, v ose přechodu jen za jistých okolností, a stále platí i ustanovení, že svislé dopravní značky jsou nadřazeny těm vodorovným. Máme tu tedy půlpřechod - s půlpány tedy poměrně korespondující :-). Dále by značka IP6 neměla být kombinována s jinými dopravními značkami a už vůbec není obecně dovoleno společně umísťovat značky různých světelně technických vlastností, v tomto případě reflexní a nereflexní.  

A zpět k uveřejněné fotografii. Z její tiskové kvality a úhlu záběru lze těžko vyčíst, že zobrazuje kombinaci reflexní a nereflexní značky - čili v rozporu s Technickými podmínkami (=neplatnost). Úhel záběru neumožňuje určit, že auto stojí ve vjedu. Z fotky také není patrný čas zločinu. Uvedený pomatený časový údaj pořízení „3.3.201“ (doslova) jaksi neumožňuje určit, zda tam auto parkuje v době platnosti zastávky či mimo ni (Út - Pá, 8 - 12 hodin). Takže? Uveřejnění takové fotky pro potřeby kvízu bez relevantních údajů je úplně na prd! I když ... jako další fór aprílového vydání Zpravodaje je vlastně všechno v pořádku! 

Sečteno, podtrženo - správná kvízová otázka měla znít: v kolika paragrafech ustanovení zákona 361/2000 Sb. (a nejen jeho) došlo k jeho porušení dotyčným řidičem a v kolika městem Šlapanice (projekt, stavba, kolaudace). To raději nepočítejte ... Ale třeba nám to v příštím Zpravodaji napoví „některé vybrané odpovědi“ (což je bezesporu také zajímavé kritérium :-)).

 

 

Nebe, peklo, ráj ... vyšel Zpravodaj                                17. dubna 2015

V prvních aprílových dnech letošního roku vyšlo druhé číslo Šlapanického zpravodaje. Poplatné době vydání, jinými slovy, valná většina seriózních příspěvků, ale několik dalších nelze brát jinak než jako bohapustou aprílovou legraci. Zrcadlo si tradičně povšimne jen článků aprílových.  

Psát o tom, jak je nová podoba Zpravodaje bezvadná hned po prvním čísle poněkud smrdí samochválou. Teprve druhé číslo totiž nastoupenou cestu potvrdilo a snad to není jen použitím vstřícnější (teplé) zelené barvy.  

K zajímavému počinu došlo u příspěvku „Rozum nebo emoce“. Článek je pozoruhodný už tím, že jeho autor - nepochybně Ješitný Jarda - nyní nově publikuje pod pseudonymem „Zastupitelé za KDU-ČSL“. Text samotný nepřinesl nic nového, jen opět zdůraznil, že jediní lidé na světě oprávnění k vedení dědiny jsou toliko a pouze půlpáni shromážděni v lidoveckém spolku pod vedením Jardy. Nikdo jiný už prostě nemá nárok a basta. Jako místopředseda Rozpočtového výboru Parlamentu ČR to přece musí vědět, néé? A kromě toho to taky říkala Máňa s Fanóšem ... Je s podivem, že tuto svatou pravdu nechápe tolik šlapanických voličů.  

Sváťa Socan a Jířa Socanová se zase „snaží pracovat ve prospěch našeho města“. Např. „zdůrazněním nutnosti řešit závažnou ekologickou situaci v areálu bývalých papíren“. Mno, tak to je pozoruhodné. Jířa je v zastupitelstvu už 3. volební období, Sváťa dokonce v tom minulém místostarostoval a tak by měli spíše sdělit, jak oni za ta léta „řešili závažnou ekologickou situaci v areálu bývalých papíren“ (nejsou pozemkem města). Bez toho je jejich příspěvek bezcenným cárem připomínající stranický výjev z roku 1985 ...  

Sváťa Socan je autorsky plodný i v samostatném příspěvku na konci tiskoviny. Tento komediální výplod na téma Sateso a agenda místostarosty v minulém volebním období pošimral bránice mnoha občanů měrou nebývalou. Třeba ta pasáž o tom, jak se pod jeho vedením zlepšila ekonomická situace společnosti. Jo, to se to zlepšuje, když město dotuje ... Sváťa si prostě jen popletl pojem a průjem. Zkompromitovat činnost předešlého ředitele se ale musí, neboť ten byl tehdáž vybrán znepřátelenou stranou Modrých ptáků. A to my, demokraté (přesněji sociální demokraté ve spolupráci s lidovými), prostě nestrpíme. Sváťa se honosí, že on jako místostarosta měl kromě Satesa na triku i jiné agendy, např. údržbu chodníků, veřejné osvětlení ... Velmi vtipné už jen proto, že např. přechody pro pěší v horní části Brněnské byly skoro rok osvíceny sporadicky, jednou jo, podruhý ne, nebo jedno světlo jo a druhý ne a tak furt dokola. A od té doby co Sváťa není na radnici - hle, zázrak - přechody byly osvětleny kontinuálně celou zimu! Dlouho neřešený skládkový čpavkosmrad (Sváťa: nemáme povinnost měřit) už patří ke šlapanickému folklóru. Tolik drobné příklady "pečlivé práce" se šlapanickými agendami. A k tomu všemu se Sváťa nevzdal své profese vysokoškolského pedagoga a zastával ji souběžně s výše popsanými funkcemi a mnohými dalšími. Je prostě dobrej. Skoro jak krajskej Šašek. Socani to prostě mají genově zakódovaný. A nebýt jednoznačného prvenství Ješitného Jardy v kategorii „Všeuměl a táta dědiny“, tak si Sváťa na titul taky šáhl.  

Na úklid Kolíbky spojený s tradičním úklidem katastru si občané musí vzít dovolenou, neboť termín 27.4. prezentovaný v článku paní starostky připadá na pondělí! Ač další materiály hovoří o datu 25.4.! Nutno podotknout, že starostka má ale jiné starosti a taková chyba jí ulítnout může, zcela určitě ale dezinformaci nemůže pustit do tisku redakční rada a tiskoví zaměstnanci úřadu. Jde o jejich obvyklé šlompáctví nebo o schválnost?

Vtipně zašmodrchaný je i článek místního historika na téma osvobození Šlapanic. Průběh bojů v Bedřichovicích je poutavě zakomponován do děje odehrávajícím se již o den dříve. Bez jakéhokoliv datového označení.

 

Na místě je zmínit se i o kvalitě sazby a tisku. Za většinu rozmazaných reklam otištěných v tomto Zpravodaji by inzerenti neměli platit vůbec nic, stejně jako by úřad neměl platit za odbytou práci.  Případná výmluva na nekvalitní podklad neprojde, neb např. zde vyobrazená „malířská“ reklama je v loňském čísle 5/2014 otištěna ostře, táž reklama v čísle 2/2015 je ovšem „die eine hrůza“.  

Nicméně jak psáno na začátku, až na těch pár vtipů Zpravodaj konečně působí „vzdušně“ a příjemně.

 

Chvála infokanálu                                                             10. dubna 2015

Již několikrát se Zrcadlo zmínilo o přínosu kamerového systému v dědině. Příklady krádeže klády (!) z dětského hřiště v parku, poničení osvětlení u potoka, posprejované zdi (opakovaně) přímo v bezprostřední blízkosti kamer nedávají příliš dobré vysvědčení tomuto zařízení. A nikdy se občané bohužel ani nedozvěděli, zda díky záznamu byl nějaký pachatel vypátrán. Poškození elektrorozvaděče na Svatojánském náměstí je už opravdu síla, zvláště když inkriminované místo spáchaného zločinu je v době vegetačního klidu v dosahu dokonce dvou kamer!!! Buďme tedy aspoň rádi, že se mezi úředníky konečně našel odvážlivec, který zveřejněním události v místním infokanále upozornil na nulovou efektivnost kamerového systému! Díky!

 

Za tenisovou halou (směrem na Bedrásky) mám naději malou...      8. dubna 2015

Aneb jak to dopadá, když jeden subjekt má příliš mnoho webů (a na každým jinou informaci ... samo sssssebou)  :-)

9.4.: Haló, haló ... a neZmeškali jsme náhodou drobnou omluvu za dezinformace?

 

Ano, ukradli nám web ...                                                     7. dubna 2015

V minulých dnech došlo ke krádeži webu humoristické společnosti Yes. Ne že by nám nebyl ukradenej, ale zloděj se žádá o jeho urychlené navrácení. Nemáme se čemu smát!!!

 

Duben - ve sračkách infostoky budem ...                            5. dubna 2015

Soudruzi infokanální nemohou vynechat jedinou příležitost, aby nepobavili občany Šlapanic! Tak se stalo i v prvním dubnovém týdnu. Ale od začátku:

Malé kontejnery na bioodpad se přestaly vyvážet koncem listopadu loňského roku. Samozřejmě bez jediného upozornění soudruhů úředníků. A tak přeplněné kontejnery hyzdily dědinu přes vánoce a ještě další měsíc. Koncem ledna zmizely a soudruzi úředníci konečně prostřednictvím infostoky občany o této skutečnosti informovali. Na dvakrát, neb napoprvé se do informací nevešly ty zásadní. Od konce ledna (viz Zrcadlo 6. února 2015) tedy šlapanická infostoka uvádí zavádějící zprávu, že "do 30. dubna svoz bioodpadu neprobíhá", což je hovadina, protože ve skutečnosti neprobíhá svoz jen těch malých kontejnerů. Uplynulo pár týdnů a hle: 27. března jsou malé kontejnery opět k dispozici. O měsíc dříve proti informacím z úřadu. Dnes už je 5. dubna, ale soudruzi úředníci o této skutečnosti stále mlčí. Inu duben - ve sračkách infostoky budem ...

 

Ideální muž nekouří, nepije a neexistuje ...                     27. března 2015

Před pár týdny na 2. zasedání zastupitelstva zazněla z huby Ješitného Jardy hlubokomyslná výzva o tom, aby nové vedené města nerušilo „ideální tým“ na městském úřadě, který zanechalo vedení minulé, tedy Ješitovo. Jarda tu poněkud popírá demokracii a výsledek voleb, a také právo na to, že každý vedoucí pracovník by si měl do svého týmu vybírat spolupracovníky jimž důvěřuje.  

Nejprve se podívejme na dobu po volbách 2006, jak personální výměnu tehdy Střechovského “ideálního týmu“ řešil právě Ješitný Jarda z pozice starosty, čili vedoucího pracovníka. V zimě 2006 - 2007 proběhl na šlapanickém úřadě personální audit, jehož cílem bylo, aby nezávislá odborná agentura vyhodnotila potřebnost jednotlivých pracovních pozic a jejich obsazení. Byla vydána i rozsáhlá zpráva, ve které bylo poměrně jasně popsáno kdo ano a kdo ne a proč. S výsledkem personálního auditu (zaplaceného z městských peněz) se lidoví hoši v čele s Jardou nějak moc nepárali a protože půlpáni vědí všechno nejlépe, úřad opustilo několik lidí kteří na odchod vůbec nebyli doporučeni a naopak, neschopní donašeči ve zprávě citovaní na úřadě zůstali. Prostě Jardův Ideální tým!  

Uveďme si alespoň některé výsledky práce Jardova ideálního týmu. Torzo stavby lakovny bez dodržení stavebních zásad platných pro památkovou zónu slavkovského bojiště je jedním z příkladů dobré práce ideálního týmu a hlavně zpeněžení pozemků lidových hochů (pozor - na stavbě se nyní něco děje, zmizel plot a je tam podezřele uklizeno). Také zúžení nově rekonstruovaných chodníků je jistě záslužný čin ideálního týmu. Nelze nepřipomenout ani povedenou taškařici s vyhozením ředitele základní školy a následným výběrovým řízením, ve kterém ideální výběrová komise jako nejvhodnějšího (!!!) kandidáta zvolila ředitele právě vyhozeného. Přesto byl na místo dosazen kandidát doporučený krajským šaškem.... Vtipně ideální byla také scénka předávání funkce starosty. Na ustavujícím veřejném zasedání odstupující leč přesto ideální Ješitný Jarda nepodal nové starostce ani ruku, natož aby ji dekoroval slavnostním řetězem. Asi na to neměl ideální podmínky. A podobných ideálních příkladů najdeme v období 2006 - 2014 desítky.  

Tím ovšem nelze popírat zásluhy a vědomosti našeho ideálu - Jardy! Naopak, tento všeuměl, architekt, cenzor, obnovitel šlapanických slavností, ekolog, ekonom (i když -Jardo promiň, ale na Járy Cimrmana pořád nestačíš) jistě byl i ideálním manažerem a je škoda jeho zkušeností nevyužít. A přitom město aktuálně hledá tajemníka, šéfa správy majetku, policajta, ředitele Satesa... Vždyť řešení je na dosah ruky! Proč by všechny tyto pozice nemohl zaujmout Ješitný Jarda? Samozřejmě současně s odpovědnou prací v parlamentu. Pro šikulu všeuměla by jistě nebyl problém práci zastat a např. pomocí pédéáčka řídit Šlapanice v pauzách mezi jednáním rozpočtového výboru a svačinou. Ušetřilo by se nejen na mzdových nákladech, ale i na ostatních výdajích. Podíváme-li se na tabulku čerpání peněz jednotlivých poslanců za rok 2014, z lidových hochů Jarda zaujímá trapné třetí místo a přitom by mohl být první! Šlapanice, zamyslete se!  

PS1: Jardovo vyřvávání po prohraných volbách silně připomíná podobnou reakci jeho stranického kolegy Hlavy Hranaté po též prohraných volbách v r. 2002. S porážkou se jaksi první půlrok nesmířil a připomínal čertíka z krabičky, furt na všechno hučel. No jasně, tam šlo o prachy na rozjetých projektech. Ale pak nastalo náhlé mávnutí kouzelným proutkem (= dohoda s psychopatem) a ... byl klid. Tak uvidíme, jak dlouho to Ješitovi vydrží.

PS2: Všimli jste si výdajů poslance Jardy? (viz web Pure) Např. telefony. Při současných tarifech neomezeného volání za nějakých 750,- měsíčně to vypadá, jako kdyby finančně podporoval fůru dalších lidí. Nebo pronájem za kancelář. Je to drahý špás. Zvláště když tu brněnskou má v prostorách své vlastní partaje (že by tak stát partaj vlastně dotoval?). Vtipné!  

A vraťme se na začátek: ideální muž nepije, nekouří a neexistuje. Až na jednoho (a jeho ideální tým)!

 

Za kulturou do Šlapanic ...                                               21. března 2015

    Odborné recenze najdete na webech k tomu určených!

 

Tohle se komentovat nedá ...                                          19. března 2015

 

Ideální tým aneb slavnosti letos opět nebudou ...           13. března 2015

Na posledním (2.) zasedání zastupitelstva vystoupil Ješitný Jarda s pozoruhodnou myšlenkou, resp. přáním, aby nové vedení města „neměnilo ideální tým na úřadě, které zanechalo minulé vedení města“. Uveďme si proto pár příkladů ideální práce takového ideálního týmu.

 

Ač termín letošních (68.) Šlapanických slavností je znám už hodně dávno, ač tento termín dokonce některé subjekty prezentují na svých webech (hasiči, Vrčka), jediným kdo o této skutečnosti ještě neví, je Jardův ideální tiskový tým. Kalendář na webových stránkách města totiž zeje ideální prázdnotou (a nejen informacemi o slavnostech).

 

Jistě si vzpomenete, že onehdy v úterý 10. března 2015 byl krásný jarní den. Nebe modřoučké, příjemné teplo, prostě pohoda. Přes tuto realitu nás však pohled na webkameru (městský web) ujišťuje o tom, že sněžilo a ač poledne, byla skoro tma. Prostě ideální tým informuje ideálně. Jak taky jinak.  

Jistě by tedy bylo vhodné uposlechnout dobře míněné rady Ješitného Jardy. Ta rovnice je totiž jednoduchá: chtějí-li Šlapanice ideální informace, neměly by měnit ideální tým. Ale je otázkou, zda o takovéto ideální informace někdo stojí. Ideálně nikdo!

 

Modrá je dobrá aneb co teda platí ...                          7. března 2015

Město Šlapanice má, jako ostatně každá jiná obec, své symboly. V našem případě se jedná o znak a prapor. Zatímco prapor byl obci přidělen v r. 2001 a od té doby se neměnil, znak prochází různými podivnými vývojovými stádii. Je složen ze symbolů původních tří částí osady. Po přiznání statutu města v r. 1965 si Šlapanice nechaly vypracovat návrh nového znaku, ale s připomínkami heraldiků si tehdejší půlpáni moc starostí nedělali, neboť někdo prostě musí být nejmoudřejší (viz Heraldický věstník r. 1985). Dnešní podobu znaku (byť s heraldickými chybami) schválil Městský národní výbor až v r. 1977. Od té doby tedy Šlapanice mají jasno a tato verze znaku je i houfně používána. Respektive byla.

          

V polovině roku 2009 (přesně od vydání Zpravodaje č. 4/2009) se na hlavičce městské tiskoviny objevuje zcela jiný znak. Ten původní sice hodně připomíná, ale ...  Zlatá (=jasně žlutá) barva pravé části štítu je nahrazena špinavě okrovou, berla se výrazně stylisticky zjednodušila, podobně i stonek hroznu. Tomu se dokonce pozměnil i úhel odlesku bobulí z levého boku doprostřed. Nejhůře dopadl vinařský nůž - kosíř. Úhel odlesku rukojeti mu zůstal původní, ovšem, jak se může světlo odrážet jinak z hroznu a jinak z kosíře je záhadou. Zcela drsně se ale změnila barva jeho rukojeti - z původní hnědošedé (heraldický popis mluví o stříbrné) na čistou modrou!!! I tvarově poněkud ztloustl. Docela výrazné změny. Aniž by prošly nějakým schvalovacím procesem, aniž by veřejnost a heraldici byli informováni. Další zmatek na sebe nenechává dlouho čekat. Některé subjekty stále používají původní schválený znak (hlavičkový papír úřadu, městská policie, ...), městský web se pyšní hybridem (původní tvary s "novými" barvami), jiné subjekty (hasiči, fasáda hostince Radnice, ...) však jednoduše převzali výše zmíněnou podivnou podobu, která se sice heraldickým pravidlům blíží tvarově, ale barevně je naopak ujetá. A jaký je závěr? Město sice má tiskové oddělení, které by mělo na správné používání symbolů dohlížet a respektovat (nepochybně jde o Jardův ideální tým), město má i svého historika. Co ale rozhodně nemá je jednotná a správná podoba městského znaku!

 

Jazykovědná osvěta s fotokurzem ...                          28. února 2015

   

Víte proč se za vlády lidovců vyskytovalo ve šlapanických médiích tolik jazykových chyb a zvoraných fotek? Zpráva z lidoveckého FB mnohé objasňuje, přinejmenším to, že neznalost jazyka českého a autocenzury fotografií je půlpánům zcela přirozená ... Zřejmě si rozhodli vytvořit svůj vlastní pravopis a všechna slova skloňovat podle jediného správného vzoru - parlament. Viz „v parlamentech - v lesech“. O existenci substantivu lokál v plurálu asi nemá cenu psát, nepochopili by nic ...

 

Nový Zpravodaj, informací (a srandy) ráj ...                      20. února 2015

Podobně jako jsme se v r. 1990 dočkali prvních svobodných voleb po mnohaleté bolševické diktatuře, tak jsme se i ve Šlapanicích dočkali prvního svobodného, cenzury zbaveného, Šlapanického zpravodaje (od jara r. 2002). Čerstvě nabytá svoboda po revoluci přinesla i řadu negativních dopadů. To se v případě ŠZ naštěstí nestalo, naopak, tiskovina přinesla i spoustu zábavy. Nutkání něco publikovat totiž podlehla bývalá lidová hvězda známá pod přezdívkou Ješitný Jarda a humornými vstupy nás obohatili i další z jeho souputníků dnes už bývalé koalice. Konkrétně:  

V představování jednotlivých zastupitelů někteří srší neotřelým vtipem. Třeba ten Socan co chce: „pomoci a dohlédnout na dokončení nejvýznamnějších ekologických projektů (čistička na šlapanické skládce)“. Nutno ovšem dodat, že jde o téhož Socana, který v čase velmi nedávném úniky amoniaku ze skládky drahnou dobu popíral. Jak vidno, přechodem do opozice se mu výrazně zlepšil čich!!! Ale proč nenapíše třeba o tom, kdo skládce velel v době návozu nepovoleného odpadu, čehož důsledkem jsou právě ony čpavkové výpary?

Nebo ten pan Bonzáček, co nedávno tak žaloval Ješitovi, že ten nechal svými biřici vyvést z veřejného zasedání zastupitelstva člověka spojeného s tehdy opoziční Purecompany, nyní apeluje na občany aby „.. se neudávali navzájem a nedonášeli jeden na druhého“. Tý vole, tak to je taky dobrej vtip. Týž srandista pak ještě obratně dokázal v pasáži „podklady úředníků a čpavkový smrad“ sečíst jablka a hruštičky. A to umí málokdo! Píšeme za jedna!!!!

Překvapila i nejednota opozičních zastupitelů k rozpočtu, jedni jsou spokojeni, druzí ne, hmmm zajímavé! Nejvtipnější se zdají být odpovědi opozičních sourozenců  PHbrothers. Zatímco jeden bratr rozpočet nepodpořil, neboť nezahrnoval čističku amoniaku (rozpočet připravovalo bývalé vedení města), druhý hlasoval pro mj. i proto, že se na jeho přípravě významně podílelo minulé vedení. Tak si vyber, občane! A nesměj se tak blbě!!!  

Kam se ovšem všichni hrabou na Ješitného Jardy! Tento parlamentní ekonomický odborník doslova zaperlil provoláním: „Šlapanice nejsou zadlužené a město má na to, aby drtivou většinu úvěru splatilo hned!!!!“ Raději si citát přečtěte ještě jednou abyste uvěřili neuvěřitelnému: město sice má úvěr, ale není zadlužené!!! Čtenář ani nemusí být odborník aby nevěděl, že při splácení úvěru existuje nějaký splátkový kalendář, jehož nedodržení banky pokutují, paradoxně i v případě předčasného splacení. A i kdyby se postupovalo podle Ješitovy rady, kde vzít na další provoz města? Čili by se musel vzít další úvěr! Ách jo, a takový odborník vévodí Rozpočtovému výboru sněmovny! I když ... Na poslaneckých webových stránkách našeho odborníka se tu a tam objevují rozsáhlé ekonomické studie. Ješitův písemný sloh, rétorika či styl vyjadřování jsou dobře známy ze šlapanických médií, plátků a různých vyjádření. Už z pouhého srovnání uvedených parametrů je vcelku jasné, jestli zmiňované ekonomické studie tento odborník-ekonom opravdu psal či nepsal.

Nový a naštěstí necenzurovaný Zpravodaj tedy přinesl i netušené možnosti městské tiskoviny. Na místě je nejen poděkování nové vládnoucí koalici za splnění předvolebního slibu, ale zároveň i výzva půlpánům parafrází někdejšího hitu Marty Kubišové: pište dáááál, pište dáááááááál!!!!!

 

Webe, webíčku, máš úsměv na líčku ...                               14. února 2015

Po čase se opět podívejme na průběžný vývoj šlapanických volebních subjektů v duchu informování svých voličů prostřednictvím webových stránek.

A nejprve si připomeňme, že stále existuje subjekt jménem Nezávislí 2014, který jako jediný nedokázal své stránky ani vytvořit, natož něco svým voličům sdělit.  

Tupani 09 se stále zmohli toliko na FB prezentaci, která ještě v polovině února je stále zamrzlá na přání k novému roku!  

Socani se permanentně chlubí "novými" stránkami, ovšem s poslední aktualizací z 9. října 2014. Vtipné!  

Změna pro Š. také zamrzla na informaci o předvánočním svozu popelnic a nebýt současného oteplení a blížícího se zasedání zastupitelstva, asi by stav trval.  

Teplem se probudili i Modří ptáci a tak poslední informace o činnosti v komisích a výborech z března 2012 (!) už konečně nezůstala osamocenou. Poněkud nepochopitelné je lednové vydání jejich letáku s informacemi, které už 2 měsíce měli mít na svém webu a tamtéž otištěná pozvánka na Modrobílý ples je ostudou spolku (použité nízké rozlišení, tj. kostičkovaný obraz je mimo mísu, zvláště když jistojistě byla k dispozici i hi-kvalita - viz billboard a web). 

Spolek Pure informuje dobře, ale nyní se chybička vloudila v podobě informace o „platech“ zastupitelů, radních a členů komisí. Bez časového údaje (tj. výše odměny a za jaké období) je taková informace naprosto na nic a těžko uvěřit, že zastupitel bere menší odměny než člen komise ... :-) 

Lidoví půlpáni setrvávají na tradiční lidové zábavě, včetně lidového plesu - bejvával totiž lidovecký. A vezměme např. zveřejnění péefky, kde na černém pozadí je text napsán černým písmem - moc pěkně viditelné!!! A taky není známo, proč soudruzi zbytečně otevírají jakýsi pseudoproblém s Nezávislým místostarostou a jeho uvolněním do funkce svým zaměstnavatelem. Pro upřesnění: zákon k této problematice je nastaven tak, že pokud je někdo zvolen do volené funkce, musí jej stávající zaměstnavatel pro tuto funkci uvolnit a v případě skončení uvolněné funkce zase vzít zpět. Vcelku logická ochrana všech, kteří jdou do parlamentu či samospráv obcí. Kdyby tomu tak nebylo, zájem o veřejné funkce by jednoznačně pokles, neboť volená funkce prostě není na furt. Literu zákona nepochybně využili i lidovci, kteří dříve na šlapanickém úřadu působili, ať už jde o Vencu, Jardu či druhého Vencu. V těchto případech to bylo správné. Pokud ale na radnici nyní působí někdo jiný, už to správné není. Půlpánovsky ubohé, fakt! 

                

Na podobně trapnou notečku zahrál i spolek pod veselým názvem ANdrejova Ostuda. Na jejich výstřelky bez předchozího uvažování si už občané lačnící po bujaré legraci začínají zvykat. I jejich další blábol o funkci ředitele Satesa opět vypovídá, že postrádají kontinuální zájem o problematiku dědiny a o dění v obci se začali zajímat až tak měsíc před volbama (podzim 2014). O úrovni spolku vypovídá i 12. února převzatá zpráva z bulváru!!! Ale to nejlepší nakonec: 23.1.2015 se na zrcadlových stránkách objevila glosa o tom, jak ANO tají vedení své organizace a hle, již tu máme odezvu. Vedení spolku je zveřejněno, jistě by byla vhodná i omluva občanům, ale místo ní žertéři tradičně připojí i něco žertovného, konkrétně: ... věříme, že všem spekulacím v našem městě je konec! Hahaha, opravdu vtipné, a kdopak asi vznik spekulací způsobil nezveřejněním základních informací? Příspěvek pak graduje cimrmanovským prohlášením: My nemáme co skrývat! (akorát že jsme to doposud skrývali). Kam se hrabe ochotnické divadlo! Ano, tohle je aspoň kabaret!!!

 

Informační vlna (půlpánovského zrna) ...                           6. února 2015

Pseudoinformační soudruzi a soudružky neustávají v chrlení dalších a dalších perel kterých si nelze nepovšimnout.

Tak např. ta infokanální legrace o Setkání s místními spolky. Že soudruzi jaksi opomněli prezentovat první stranu z celkových dvou se stát může, ale proč oprava chyby trvá 4 dny?

        

Nebo ta sranda s kontejnery na bioodpad. A že prý „od 30. listopadu 2014 do 30. dubna 2015 neprobíhá svoz bioodpadu“. To je ovšem úžasná a hlavně včasná informace - pouhé 2 měsíce poté, co se kontejnery přestaly vyvážet a přeplněné hyzdily dědinu. Proč tak zásadní informaci o vyprazdňovacím režimu jasně neuvedli už soudruzi z bývalého vedení v době zřizování těchto kontejnerů ve svém pamfletu ve Zpravodaji č. 2/2014 ????????? 

A co ten blábol o tom, že bioodpad teď „lze ukládat do sedmi velkoobjemových hnědých kontejnerů rozmístěných po městě“ bez informace o jejich umístění? Copak si to někdo z občanů ještě pamatuje (pokud je nemá přímo před domem)???? (soudruzi informaci již po týdnu doplnili, hurááá...).

Tradiční idiotštinou se vyznačuje i název fotopásma o přednášce v knihovně. Opravdu všeříkající informace!!!

                    

Informace pro půlpány               Informace pro normální lidi

Tady je potřeba se už zcela vážně nad situací zamyslet, zda neprovozovat dva kanály informací: první s názvem Infostoka pro půlpány a druhý, např. s názvem Infokanál, pro ostatní, čili normální občany.

Nebo je možné ještě nějaké jiné řešení? Co myslíte?  

 

Žertování komisní ...                                                             31. ledna 2015

S nástupem nového vedení úřadu (11/2014) se konečně zprůhledňuje i činnost orgánů města, např. komisí. Zveřejňování zápisů z jejich jednání lze se vší vážností označit za krok kupředu a díky za něj.  

Vážnost opustíme ve chvíli, kdy si nějaký zápis přečteme. Veselí žertéři, jak jinak nazvat např. zápis č.1 Komise pro dopravu, bezpečnost a pořádek. Zaujmou hned dva návrhy členů komise a sic „doplnění radaru na ulici Brněnské semaforem“ a „zoubousměrnění některých jednosměrných ulic pro cyklisty“. Je patrno, že komise zasedala v době těsně předvánoční a silvestrovská nálada je tak dobře patrna. Na oba návrhy se mrkněme podrobněji:

Radarem řízený semafor je systém zpomalení dopravy, který má za úkol měřením rychlosti projíždějících vozidel a červeným povelem “stůj“ zpomalovat ta vozidla, která rychlost překračují. Fajn, takhle napsané to vypadá skvěle. Praxe je ale úplně jiná. Po počáteční euforii při zřizování takovýchto zařízení se totiž rychle přišlo na to, že systém je vlastně docela na prd.  Neboť kromě vozidla které rychlost překročilo systém zastavuje i další vozidla jedoucí za původně zastavovaným vozidlem a to i v případě, že tato povolenou rychlost vůbec nepřekročila!!! A přičteme-li i dodržení legislativy v tom smyslu, že oranžová musí svítit minimálně 3 sekundy před červenou, je jasné, že jde o řešení naprosto nešťastné. Důsledkem je brzdění a následná akcelerace celé kolony, tím i zvýšené exhalace, hlučnost a zvýšené nebezpečí havárií. O zbytečném (a de facto i drzém) zdržování slušných řidičů nemluvě. Ukázalo se, že tento způsob řešení je pro komunikace s vyšší hustotou provozu naprosto nevhodný. Proto se už dááávno, najmě pak v současné době, zavádění vůbec nedoporučuje! Každý, kdo se jen trošku o problematiku zajímá, si vše může jednoduše „vyguglit“ na netu, ministerstvu dopravy, atd.. Nejvhodnějším způsobem jak donutit pitomce za volantem k dodržování pravidel totiž zůstává prostá a jednoduchá klasická kontrola měření rychlosti. Alespoň občasná. Neboť pozor! V té občasné nepředvídatelnosti vlastně spočívá celý princip akce - jednou tam policajti budou, jindy ne .... :-). Ostatně, finanční postih případného quickidiota je rozhodně výchovnější, než aby tento idiot naopak trestal kolonu slušných řidičů.

„Zoubousměrnění některých jednosměrných ulic pro cyklisty“ je další slabomyslný český hit současnosti. Řešení sice nejlevnější, ale praxe také ukazuje stinné stránky. Zkuste se projet například brněnskou částí Královo Pole, kde tyto „úpravy“ uvedli do praxe. Místní radnice sice neutratila za zřízení zvláštních cyklostezek ani kačku, za to se jí podařilo neskutečně znepřehlednit už tak úzké jednosměrky. A pokud na některých auta parkují na obou stranách, zmatek je téměř dokonalý. Nakonec - i v tomto případě se dají dohledat názory odborníků. Jo, a teď si zkuste toto řešení představit ve šlapanických uličkách ...

Výše uvedené náměty nelze brát jinak než jako pokus vtip. Od příslušné komise by se však měla očekávat seriózní práce, např. řešení nepřehledného a obtížného vjíždění z ulice Sušilova na Brněnskou - v první fázi by snad stačilo i zrcadlo (ó, jak stylové :-)), ale příčina je především v nedodržování rychlosti na ulici Brněnská již odspodu od Nádražky. Měřil a sankcionoval tu někdy někdo rychlost do kopce? Prdlačky! A co třeba to nešťastné neřešení přechodu ulice Čechova pro lidičky z trolejbusu jdoucích ze zastávky U Rudého armějce? Půlpáni dříve vládnoucí radnici měli plné huby o nesplnitelnosti parametrů, ale pro normálního občana není řešení až tak obtížné. Co to stání autobusů na Riegrově přesahující z točny přes chodník a přechod pro chodce? Co znovuzpřehlednění křižovatky na Masarykově náměstí? Co třeba debilně nakloněné parkoviště u Alberta? Atd. atd. Kdo si v klidu a s rozumem projde dědinu, najde takových zbytečně skřípajících míst mnoho. Tak konec žertování kluci a šup do práce. Držíme palce!

PS: Zápisy z komisí přece jen mají drobný nedostatek: měly by obsahovat i jména těch, kteří s nějakou inovací přicházejí. Když průhledně, tak průhledně!   

 

Tuřanka aktuálně ...                                                          27 . ledna 2015

  ... aneb je všechno v pořádku? 

 

Transparentní transparentnost ...                                    23 . ledna 2015

Tu a tam má občan dojem, že některé šlapanické subjekty vznikly jen pro obecné pobavení a svými humornými projevy se snaží zaujmout co nejširší spektrum obyvatelstva. Jedním z objektů, kterému se to daří až neuvěřitelně, je spolek nazývaný Ano. Legračních výjevů jsme si užili bezprostředně po podzimních volbách (viz Zrcadlo 2014), nicméně humoristé ve své činnosti pokračují. Podívejme se podrobněji:  

Už jsme si tu dříve všimli, že úroveň a přehlednost jejich webových stránek jako jediného zdroje informací v podstatě dosahuje vrcholu legrace a spolek v této disciplíně těžko najde konkurenci. Nakonec, prubněte si sami. Ťuknete na odkaz úvodní „Aktuality“ a hle, hned jste vtipně na pozvánce na prosincové zasedání zastupitelstva či ještě lépe na akci k napoleonskému výročí. Odkaz „Naši lidé“ také nezklame, „jejich lidi“ totiž nenajdete, pouze ty aktivní v komisích, výborech či zastupitelstvu. Ke skutečným aktualitám se dostanete empirickým „zkusmo“, prostě podobně jako u pexesa - klikáte na jednotlivé odkazy, až narazíte. Odměnou vám však bude nádherná dávka skvělého humoru.

 

Tak například vtipná glosa po 1. zasedání zastupitelstva: „... další body jednání byly schváleny bez zbytečných průtahů a obstrukcí díky konstruktivní práci celé opozice ... !“ Pokud někdo z vás na onom zastupitelstvu byl, viděl záznam či jen četl zápis, ví, že realita až tak "konstruktivně pracovní" nebyla. Projednávané body jednání tak jak byly připraveny a prezentovány prostě žádné zásahy „konstruktivní práce opozice“ nepotřebovaly. A kromě pár zbytečných řečiček především ze spolku tupanů nula devět, mohlo být jednání i kratší. Ale díky za vtipnou informaci!

 

Většina z nás někdy a nějak dělá i charitativní kousky, někteří do té Afriky i jezdí, ale valná většina z nás nemá potřebu se takovou samozřejmostí chlubit. S vážností a respektem k podobným akcím se ale vtip spolku Ano prostě musí ocenit!

 

Nepopiratelně vtipná je i informace z prvního letošního sněmu místní organizace, kde se dozvíte, že: „ ....byli zvoleni dva noví místopředsedové. Gratulujeme!!“ To je aspoň informace! Jasná, konkrétní a člověk se z ní dozví úplně všecko! A ti co upozorní na to, že beze jmen bývalých a nových místopředsedů je taková informace úplně na hovno, jsou zlí škarohlídi beze špetky smyslu pro humor!  

Spolek Ano si už v předvolebních slibech vytýčil transparentnost informací a nutno říci, že slib pečlivě dodržuje. Transparentnost (= průhlednost) některých příspěvků (a zvláště diskuzí) na jejich webových stránkách je dokonce tak vysoká, že některé příspěvky už ani nejsou vidět! Což je škoda, protože kluci z Ano si za svým názorem pevně stojí! A opět se najdou škarohlídi co prapodivné zveřejňování a opětovné mizení různých informací nazývají cenzurou! Ale kdeže cenzura! Jde prostě jen o slibovanou transparentnost! ŽeAno? 

I když, ruku na srdce: transparentnost a(A)no, ale nic se nemá přehánět!

Někdy příště si zase povíme víc, třeba jak se šlapanickým humoristům přezdívá, nebo něco o vtipné symbióze s Hnutím, pardon, Sdružením pro útlum Šlapanic! Prozatím popřejme spolku Ano ještě víc vtipné invence!

 

Šlapky září v kalendáři ...                                                17. ledna 2015

Po loňském vtipu s vydáváním „městského“ kalendáře nezklamal ani ten letošní. Podivnému hybridu křesťanského a občanského kalendáře bohužel chybí to hlavní - kalendář. Tedy alespoň onen tradičně úvodní, přehledný a jasný pohled na celý rok na jediné stránce, tak jak to u stolních kalendářů bývá. Chcete se třeba dozvědět kdy jsou letos velikonoce? Zalistuj si, občane, proč bys to musel mít někde přehledně, to jsou jen dávno zastaralé zvyky ...  V kalendáři bohužel chybí i některé významné dny. Např. 10.11.2015 bude 1. výročí Ješitova úprku při korunovaci nové starostky. Co však tvůrci ubrali na praktičnosti, naopak přidali na humoru, posuďte sami:

 

Po bujarém farním plese následuje rozvod po italsku ...

 

Pouť v Bedřichovicích je spojena se sexmisí ...

 

21. června začíná léto, ale zároveň je to jeho konec ...

 

Den bez aut logicky vyústí do burčákového odpoledne ...  

Už teď se těšme na další vydání!!!  

 

Informace - to je práce!  A ta ve Šlapanicích bolí ...         12. ledna 2015

Stálý čtenář jistě ví, že Zrcadlo se poměrně často věnuje paskvilům, které jak na běžícím pásu vyrábí, dodává a šíří tzv. „pí ár tým“, neboli tiskové oddělení šlapanického úřadu (i když se tak oficiálně nejmenuje). Nutno konstatovat, že Šlapanice nikdy neměly štěstí na profesionály, za zhruba 15ti letou historii  se v těchto funkcích objevovali jen amatéři a neumětelové, kteří nedokázali zpracovat ani prachobyčejnou informaci „co, kdy, kde a kdo“. Ani závěr loňského roku nebyl výjimkou a tak trošku podrobněji. 29. listopadu zde Zrcadlo zmínilo zdrbanou pozvánku za rozsvěcení vánočního stromu. V podobném duchu soudružky a soudruzi pokračovali i dále. Tak např. ve sdělení o vysílání Půlnoční mše ze šlapanického kostela zcela chyběla zásadní informace, že kromě infokanálu šlo přímý přenos sledovat i na webových stránkách „tv21“. Občané se informaci dozvěděli šuškandou či oznámením na webu šlapanické farnosti, oficiální zdroj informací z města však bohužel mlčel. Stranou nechme technický průser kabelového operátora, který v půlce přenosu vysílání přerušil a nasadil zcela jiný, dokonce nešlapanický program - to je hodně zvláštní, že? To se může? A je to tak zakotveno ve smlouvě? A tak jedinou možností sledovat městem placený přímý přenos bez problémů byl web tv21, čili nikoliv městský ... Ale když Město akci platí, tak je to přinejmenším podivné. Nebo prostě půlpánovsky nezvládnuté!

Jako trapně amatérská se jeví prezentace fotografií z oficiálního „městského“ ohňostroje. Je záhadou, jak takové fotografie někdo může nejen pořídit, ale i publikovat. Jako fotografie Mléčné dráhy či mlhoviny po kocovině by snad prošly, ale ohňostroj prostě vypadá jinak. Amatéři z úřadu vůbec neřeší, že ohňostroj se jaksi nefotí třicetinou z ruky, ale zásadně ze stativu, neboť pro znázornění vlastní krásy ohňostroje je potřeba nastavit expoziční čas 3 - 4 vteřiny. Úřední půlpáni prostě nerespektují zásadní fotografické poučky, mimochodem dostupné na kdejakém webu a ještě mají tu odvahu tyto paskvily prezentovat veřejnosti. Docela děs!

V této souvislosti zmiňme ještě jednu informační debilnost a tou bylo chybné uvedení termínu výše zmíněného ohňostroje na „středu 1.1.2015 v 18 hodin“ na webových stránkách města. Za kule do průvanu ..., byla to hloupost a nebo schválnost? U osazenstva „pí ár týmu“ nikdy nevíte ...

Ovšem zde je potřeba vyzdvihnout (a to bez náznaku vlezdoněkamství) reakci nového vedení města na tuto událost. Konkrétně na FB Pure paní starostka doslova napsala, že „jde o špatnou práci“!!! A proč se o tom tak speciálně zmiňujeme? Protože jde o nejen o první starostku v dějinách Šlapanic, ale hlavně o prvního vrcholného představitele obce, který(á) stav označil(a) pravým jménem!!! Kóóóónečně! A snad jde i o náznak řešení!

 

PéEf ...                                                                           20. prosince 2014

Zrcadlo Šlapanic přeje všem svým 2735 příznivcům, všem ostatním lidičkám a taky těm třem uřvaným idiotům mimo mísu, příjemné dny vánoční a do nového roku nám všem více rozumu a méně půlpánů!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pbart 2008       doporučené rozlišení 1024x768

 
                                     jedna, dvě, tři ....    ........

 

 

r