PF                                                                                   24. prosince 2016

Zrcadlo Šlapanic přeje svým čtenářům příjemné svátky vánoční a šlapanickým pablbům do nového roku alespoň trošku soudnosti a nadhledu.

 

Dobrý vtip ...?                                                              14. prosince 2016

Skoro by se dalo říct, že obrázek převzatý ze šlapanické infostoky svou vtipnou kompozicí nastoluje silvestrovskou atmosféru. Ale pak si uvědomíte, že skutečnost už tak veselá není a že úřad stále zaměstnává amatéry schopné publikovat každou, i nepovedenou, fotku.

 

Kdo nečetl, neuvěří ...                                                   29. listopadu 2016

Pokud vám ušla konverzace na FB ČŠ na téma Manuálu tvorby veřejných prostranství, najdete ji ZDE. Vyplyne z ní několik zajímavostí. Za prvé: v dědině máme zastupitele, který ani po půlroce nedokáže vyřešit jednu nesvítící lampu veřejného osvětlení a ještě na svoji neschopnost upozorní. A za druhé: v nedávné době proběhla na různých fejsbůcích diskuze o tom, co znamená zkratka OT. Z přiložené konverzace není možné dojít k jinému závěru než: ožralý Tomík!  

 

Mysliveček na ni čeká ...                                              19. listopadu 2016

že mladý zastřelí, sebe nechá ...

  

Je doba hnízdění pernaté zvěře a kladení mláďat zvěře srstnaté ….  Velmi pomůžete volně žijícím živočichům, že je nebudete stresovat a násilně nutit opouštět svá stávaniště či hnízdiště …  - skví se na cedulích v okolí Šlapanic. Je sobota 5. listopadu a první lov sezóny. V prostoru za výše zmiňovanou cedulí se ozývá střelba. Vesnický humor zelených kamizol je prostě nekončící ...

 

NaDutost pokračuje (už potřetí) ...                               5. listopadu 2016

Ani zářijové vydání plátku šlapanických lidosoudruhů zvané Nebe a dudy nezklamalo. Svoji lehce nabytou pověst tiskoviny šířící největší krávoviny co kdy ve Šlapkách vyšly prezentují i ve svém třetím letošním čísle. U minulého vydání jsme si tu slibovali, že vůči politické konkurenci dojde i na srovnávání pindíků. Nedošlo. Lidosoudruzi zřejmě své proporce změřili a usoudili, že do předem prohraného boje nepůjdou a tak se soustředili jen na slovní prezentaci své blbosti. A potvrdili tak teorii, že i ti s malými pindíky paradoxně mohou být velkými ču..pííííp..y! Pár nejkrásnějších pitomostí si zaslouží glosu.  

Strana 1: Maléry pana radního Karáska jsou pro redakci Nebí a dud „již za hranicí vkusu“. Ještě že ten vkus máme každej jinej, protože pro spoustu občanů jsou za hranicí vkusu zase např. Maléry soudruha poslance. Jen si vezměte jeho pečlivě avizovaná televizní vystoupení, v nichž se ovšem zmůže jen na pár obecných blábolů v úspěšné snaze přesvědčit občany republiky, že politik je tu od toho, aby pokazil vše dosud fungující a ještě za to pobíral nemalé státní prachy.  

Dolní část první strany vyplňuje jakási parodie na báseň. Ovšem báseň  postrádající verše či rytmus je ukázkou totální debility, která "umělecky" vysoce převyšuje i klasické „narozeninové“ či „svatební“ amatérsko-idiotské veršotepectví. Možná jste si mysleli, že socialistické umění už je na úbytě, ale jak vidno, není.  

Strana 2: Headis  do celého Zpravodaje (hurá, tak aspoň něco je celý..!!!). Článek je nádhernou ukázkou půlpánovského kreténismu. Kdo není rodilý půlpán nebo ročník 1920 prostě osobností nikdy nebude a nebude (a hle, vypichovat jméno známé herečky se najednou hodí, ač tomu vždy nebylo. Jen vzpomeňme: po jejím podpisu petice proti průmyslové zóně byla vzata v klatbu, aby se po pár letech zase mohl jejím jménem holedbat předvolební leták lidového slizu). Článeček redakce NaD tak zvýrazňuje absolutní půlpánovskou zabedněnost a myšlenkovou zaostalost. A také nekřesťanskou netoleranci vůči lidem, kteří něco dokázali.  

Strana 3: Článek komického socana „My tady napravujeme …atd.“ se zastává velkých a tradičních politických subjektů oproti nezávislým místním partám. Ovšem podíváme-li se do historie za jaké subjekty jeho autor kandidoval v minulosti, pak nás řehot jistě nemine.  

Strana 4 je ovšem významná. Obsahuje totiž první pravdivý článek v historii NaD (který ale nepsal žádný lidosoudruh nýbrž tupanuladevět, proč?). Autor se pozastavuje nad sporným rozhodnutím Rady města ve věci stavebního záměru na rohu ulic Akátová a Jiříkovská. Případ snad bude poučením pro další podobné, kdy podklady dodávané některými úředníky nemusí být seriózní ba ani pravdivé. A jejich osobní ověřování může být nad síly vládnoucí třídy (to by se fakt jeden zbláznil). Nicméně nespolehlivost úředníků by přece měl někdo řešit a zamezit tomu. Ale to dokáže jen pořádný šéf!  

Strana 5 a „Když děláme změny, ať jsou k lepšímu“ jsou typickou ukázkou lidového slizu. Ač téma změny prostor konání 12. zastupitelstva bylo na onom zasedání otevřené, lidosoudruzi ráčili držet huby, aby je mohli otevřít až v plátku NaD, kdy nelze reagovat. Inu, taková lidová přímost a poctivost. A dodatečně poukazovat např. na obtížné parkování v okolí VS Masarykovy univerzity oproti dřívějšímu Masarykovu nám. je hodné komičnosti lidosoudruhů.  

Strana 6 se zabývá změnami v dopravním řešení vesnice. Je pravda, že po dvou letech už by veřejnost mohla být seznámena alespoň s plánem inovace dopravního pasportu (brr, to je odporné slovo), neboť neustále čteme, jak příslušná komise pracuje a pracuje. Nicméně pravdou zůstává, že dosavadní dlouholeté působení lidových soudruhů na radnici nevedlo v oblasti opravy vozovek vůbec k ničemu. Dokonce ani na to dlouho avizované vysázení keříků – větrolamů se lidoví soudruzi nezmohli. Přesto teď farizejsky držkují. 

Tolik ve stručnosti. Ostatní nezmíněné věty v tomto plátku jsou tak blbé, že nestojí ani za zamyšlení, natož komentář. Přesto je potřeba snahu ocenit. Vytvořit totiž něco tak idiotského jako je plátek Nebe a Dudy dá opravdu práci! Tak kdy vyjde další ilegální číslo, lidosoudruzi? Dá se předpokládat, že tzv. křesťanská strana bude křesťany i ateisty otravovat nejlépe na vánoce …

 

Už jste to viděli ..?                                                            29. října 2016

Možná jste to už viděli, ale rozhodně moc neslyšeli. Co? No přece záznam z 12. jednání zastupitelstva ze 7.9.2016. Nepitvejme vhodnost či nevhodnost přestěhování jednání na nové a netradiční místo (Zrcadlo není NaD ani PoD), ale ze záznamu vyplývá, že jiný prostor má své mouchy a při premiéře se je nepodařilo vychytat. Tedy co se týče ozvučení pro záznam. Zatímco ¾ prostoru je slyšet na jedničku, z části kde sedí opozice se ozývá víceméně prostorový šum. A přidáme-li ještě otevřené okno do frekventované ulice, efekt nesrozumitelnosti je dokonalý. Ovšem neslyšíme-li opozici na záznamu, může nám pomoci ověřený zápis z jednání, kde si zvukově nesrozumitelné pasáže můžeme přímo přečíst. Jenže … Pouhou namátkou zjistíme, že realita a zápis se v několika místech docela liší. A nejde jen o počet slov, čili logické zkrácení písemné verze, jde totiž přímo o významové chyby a to už je u úřední listiny na pováženou. Např. pasáž o vymahatelnosti (či spíše nevymahatelnosti) pohledávek (zhruba 2:00 až 2:09 hod. na záznamu). Už samotná interpretace tématu vyvolává úsměv. Tajemník úřadu totiž zdlouhavě hovoří o speciální analýze, kterou k problematice vymáhání dluhů nechal udělat. Ze záplavy slov, odborných a ještě odbornějších termínů ale vyplyne jediné: neuvěřitelný bordel ve státní správě. Což ale ví kde kdo i bez odborné analýzy - kolikpak asi stála (připomeňme si případ z minulého volebního období, kdy si výběrčí popelného ponechával vysoké hotovostní platby ve skříni kanceláře místo odevzdání do pokladny a úřadu ty prachy vůbec nechyběly!!!). Kromě lidského faktoru padá kritika i na informační systém používaný (nejen) účetnictvím úřadu. Zatímco však na přímý dotaz zda je onen systém (údajně Navision) strůjcem neštěstí tajemník odpovídá vyhýbavě (to si zatím netroufnu říci a ukáží do až další jednání např. na finančním výboru), písemný záznam uvádí doslova: Navision nevyhovuje potřebám úřadu (pravděpodobně ve smyslu evidence pohledávek). A to je docela velký významový rozdíl a ověřený zápis (úřední listina) ze zastupitelstva pak má cenu špinavého hadru.

Nicméně situace kolem jmenovaného informačního (či účetního) systému - mimochodem, Navision se určitě nejmenuje - už začíná být docela komická. Označit v tuzemsku i ve světě uznávaný systém z toho, že není pro šlapanický úřad vhodný (např. pro vyhledání pohledávek, chacha ...), je daleko za hranicí rozumu, podobně jako osočit automobil, že není vhodný pro přímou jízdu neboť má volant. Majitel firmičky která systém dodává, jistý Bill Gates, zřejmě bude velmi překvapen, že v oceňovaném systému našli právě šlapaničtí odborníci závažné nedostatky. Jenže - situace velmi připomíná podobnou akci asi 12 let starou, kdy šlapaničtí odborníci také nařkli špičkový vysílací program šlapanického infokanálu z neschopnosti, přešli na jiný software, aby se po roce opět vrátili k původnímu. Tehdy v tom hrál svou roli naprostý diletantismus, neschopnost úředníka, náznak korupce, politická msta a závist. Jakpak je tomu asi nyní?

 

Další projekt dokončen, ale jen na půl ...                           21. října 2016

Ač listí na stromech ještě zelené a neopadané, ve Šlapanicích již začalo období vegetačního klidu. A tak ve dnech 18. a 19. října byla poměrně rychle a bez obvyklých „projektových“ řečí upravena i velká část Tuřanky, jednoho z tradičních míst hojně využívaného k procházkám a relaxaci. Občané jistě ocení líbivé ořezání stromů pouze z jedné strany tzv. bonsai stylem. Pro lepší chůzi byla Tuřanka rozježděna těžkými stroji a bláto bylo umístěno i na původně travnaté plochy, aby tak esteticky působilo celou pošmournou podzimní a zimní sezónu. Ač se o tomto projektu příliš dopředu nehovořilo, neboť Tuřanka městu nepatří, nelze než konstatovat, že se opravdu povedl.

 

Volební pohádka, tentokrát už celá ...                              13. října 2016

Útržky z médií v období krajských voleb v říjnu 2016 (včetně popisu lidoveckých zásad)

Čtvrtek 6.10.2016:

"Budeme jednat i s ČSSD s Haškem v čele," řekl lídr lidovců Roman Celý. Dodal však, že kauzy kolem Haška nepřispívají důvěryhodnosti kraje.  "Pachuť jeho kauz nás bude doprovázet i další roky. Proto je naším cílem vyměnit současného hejtmana a nabízíme alternativu nového hejtmana v mé osobě," dodal Celý. (křesťanská pokora a skromnost chlapci zjevně nechybí)  

Pondělí 10.10.2016:

„Je docela jasné, že pokud chce ČSSD vyjednávat, uvolněné místo pro Michala Haška v případné koalici je minulostí. Je nyní na ČSSD, aby si to vyhodnotila,“ uvedl Celý, jenž ovšem za čtyři roky proti hejtmanovi nezvedl hlas. (potopit všechny kolem, jen když budu u vesla)  

Ještě v pondělí 10.10 2016 trval jihomoravský lídr lidovců Roman Celý na tom, že přestože jeho strana skončila v krajských volbách až druhá, požaduje post hejtmana, protože vítězné ANO je nezkušené. (zato já su néchytřéší a hlavně: hétmanem scu byt přeci jáááá já já jenom já a navíc by nám viděli na prsty)  

Úterý 11.10.2016:

Hejtman nebyla naše priorita, jde nám o vytvoření stabilní koalice. Nechceme nic blokovat, aby naše jednání ztroskotala na této pozici,“ dodal Celý. A tak řekli své lidovecké, zásadové a upřímné "možná"!!!!! (my nic, my muzikanti a ještě k tomu ti nejhodnější, ba přímo svatí)

Upřímně řečeno – nechat se označit na předvolebních billboardech už za vítěze je docela velká drzost. To i ten namistrovaný Šašek měl na billboardech napsáno pouze: kandidát na hejtmana a nikoliv hejtman! Celého parteigruppe by si stejně měla nechat změnit název, nebo alespoň zjednodušit prostým vynecháním písmen K a D, neboť s křesťanstvím a demokracií nemá nic společného. Jen v očích bezvěrců špiní slušné lidi do kostela chodící (které ovšem u voleb zneužíváme, že).  

Závěrem souhrn toho co se vlastně stalo: brněnský lidovecký parteigenosse před volbami respektuje i spolupráci s odvařeným Šaškem. Zároveň skromně dodává, že jinou alternativou vládnutí na kraji je on sám. Ač partaj  nevítězí, po volbách požaduje pro lidovce (=sebe) post hejtmana, neboť vítěz voleb je prý nezkušený. Za tímto účelem se chce proti vítězi domluvit se socany a účelově potápí i Šaška. Tak tomu se aspoň říká charakter!!!! Jenže se socany se nakonec domlouvá vítěz voleb a lidovecký chameleon utírá hubu (ku.va, proč mi berete bábovičku?). Úsudek si, milý čtenáři, udělej sám, neb to už je dneska fakt celý příběh o tom, jak mladý a neklidný "vyjednavač" v touze po korytě lidovcům zpackal co mohl  ….

 

Předvolební face - naše nová aplikace ...                              30. září 2016

A je to tu znova. Doba volební. A znovu se člověk probírá předvolebními letáky, které čím dál víc nepřinášejí konkrétního vůbec nic, jen povrchní a obecné žgryndy. Leč přece jen se najdou subjekty, které vyloženě perlí, jenže volič nepozná, zda humorem nebo pitomostí. V této lidové soutěži s přehledem vítězí celožlutomodré noviny. Posuďte sami:  

Jako první a stěžejní téma předvolebních novin se skví nápis: Senioři v bezpečí. Oh, jak skvělé (na první pohled)! V článku se dočtete o úžasné aplikaci, kterou si senioři mohou stáhnout do svých dotykových telefonů (haha) a tam si naprogramovat (hahaha), kam bude telefon volat v případě nouze. Z článku bohužel nevyplývá, kdo to vlastně dneska senior je. Označíte-li takto šedesátníky (kteří by dotykovou technologii ještě jakž takž zvládli), tak vás nakopou do řiti za urážku. Zato lze úspěšně pochybovat o tom, že lidé 80+ (tedy Ti, kteří by dohled opravdu potřebovali) dotykové telefony vůbec vlastní, natož, aby je (při vší úctě) poněkud již necitlivými prsty ovládali, stahovali aplikaci a pak ji programovali a hlavně v případě nouze byli schopni i rychle použít (= odložit hůl, nasadit brýle, vytáhnout mobil…, pokud jej v tu chvíli ještě mají a nebyl již ukraden zločinci). Navíc – současně prodávané tzv. mobily pro seniory tyto funkce mají zabudovány i bez dotykové aplikace, pohodlně přístupné velkými tlačítky. Ale i tam je velký problém, aby majitelé neustále omylem nemačkali velká tlačítka určená pro případ nouze, kterážto pořád a furt a neustále aktivují vytáčení např. 112. Nebuďme ale škarohlídi - samotná aplikace totiž vůbec není určena jen seniorům, jak se předvolební leták snaží nakecat, a třeba si své zájemce najde, jen to na 99% nebudou opravdoví senioři. To si může myslet jen nějaký mladý a neklidný idiot. Ale jako stěžejní bod volebního programu to zní famózně! A mladý a pitomý volič jásá nadšením jak pomohl seniorům. Postarší a praktický člověk však spíná ruce se slovy, co to je zase za debilitu (pro úplnost – předchozí aplikace stejného typu se kraji zrovna moc nepovedla a za půl roku si ji stáhlo celých 220 uživatelů !!!! - jak píše Brněnský deník, což řečeno slovy Járy Cimrmana „opravdu není mnoho“). A nebylo by spíše lepší vymyslet aplikaci, která by dokázala odstraňovat kecálky odtržené od reality z volebních kandidátek?

 

Povídka o zácpě a profylaxi (profi laxní)                             23 září 2016

  

To se vám, milý čtenáři, velký šlapanický hrdina pustil do boje. Tak to ostatně dělá každý hrdina, ale protože ten náš nechce trávit život v zácpě, vrhl se na ni. Již od letošního jara bombardoval obyvatelstvo informacemi o tom, že na Brněnsku nesmí dojít k situacím jako vlůni na podzim, kdy díky geniální nesynchronizaci silničních uzavírek došlo k dopravním kolapsům rozměrů do té doby nevídaných. Náš hrdina, ano – správně jste poznali že jde o poslance/rodáka, se tedy aktivně zúčastňoval všech možných i nemožných porad na téma „Zácpa a její vliv na volební orgasmus“. Výsledek sice na sebe nechal čekat déle, ale rozhodně stál za to. Posuďte sami. Soudruzi úředníci (nebo politici – čert ví) totiž usoudili, že ty největší opravy silnic se nemají dělat o prázdninách, kdy je viditelně zmenšený provoz a tak celé show pečlivě naplánovali na polovinu září. Aniž by zprůjezdnili část opravované dálnice D1 a hlavně sjezdy ve Slatině, uzavřeli souběžnou výpadovku z a na Ostravu a to zcela originálním způsobem. V pondělí ráno 12.9. za tmy a deště a v té chvíli ještě bez cedulí o zúžení do jednoho pruhu, joj, to se nám to vesele křivily plechy karosérií. A ačkoliv všechny dopravní weby hlásaly i o uzavření sjezdu z Otakara Ševčíka na Ostravskou až 22.9., k vlastnímu uzavření došlo už o týden dřív – ve čtvrtek 15.9. a o dokonalém značení též netřeba pochybovat (prostě až přijedete na odbočku, tak zjistíte, že neodbočíte, to je celý …). Jezdíte-li ze šlapanické dědiny někam přes celé Brno, třeba do Bohunic, samozřejmě nebude stát v koloně na Ostravské, když se nabízí použití dálnice, že jo? Naštěstí koordinátoři i tuhle variantu dovedli k dokonalosti a to uzavřením dálnice mezi Vídeňskou a Bohunicemi od 18.9.. Opravdu si, děti, myslíte, že tohle vše vzniká spontánně? Ale kdepááák. Tento chaos někdo pečlivě naplánoval a schválil. A když blbí úředníci drží zobáky, když devótní manipulovaná média mlčí, jestlipak se aspoň ten poslanec/rodák pochlubí, že i když furt někde jedná a koordinuje, tenhle kousek se, mírně řečeno, zrovna nepovedl.

Základní příčiny lokálních dopravních chaosů:

-    blbost českého řidiče je všeobecně známa a jednoduchý recept proti zácpě, kterým je ohleduplná a hlavně plynulá jízda, prostě neuznává, stejně tak jako např. primitivní řazení do zipu

-    blbost českého úředníka v nesynchronizaci uzavírek dokáže divy a v Brně a okolí už druhým rokem dosahuje vrcholu. Jeho blbost se ještě zdvojnásobí tím, že si neuvědomuje, že i on sám či jeho blízcí jsou účastníky silničního provozu a tak vyrábí opatření sám proti sobě.

-    pokud se do výše uvedených bodů ještě vmísí pitomost politiků, kteří se zvolením stali odborníky na všechno, dokonce i na dopravu, jest chaos dokonán.

No nazdar!

 

Rodáci a odrodilci                                                                  15. září 2016

Citátem soudružky Švorcové uveďme pár slov o nedávném komickém příspěvku na FB šlapanických lidosoudruhů. Jeho autor se tam totiž nazývá rodákem, neboť slovo rodák má ve Šlapanicích prostě váhu. Rodákem odněkud je sice každý z nás, ale ten nejsprávnější rodák může být jen ze Šlapanic a to dokonce i v případě, že šlapanickým rodákem vůbec není. Že, soudruzi?  

Dotyčný příspěvek poslance/rodáka však poskytuje ještě jinou a mnohem závažnější informaci. Doslova se v něm uvádí, že: Šlapanické slavnosti navštívili naši politici… Celé odpoledne, jak bylo patrné, dobře bavili celé osazenstvo parku. Co tedy z této informace, kromě příšerného češtinu:-), vyplývá? Pokud si myslíte, že návštěvníky slavností zajímají stárci či nějaké vystupující folklorní soubory, jste na hlubokém omylu. Tu opravdovou zábavu totiž přinášejí pouze soudruzi lidoví politici a dokonce to tak sami o sobě i píší. Z přiložené fotografie však žádné nadšení davu ba ani přihlížení patrné není. Jsa poučeni snad si příště na sebe navléknou alespoň červené nosy. U šašků je to vcelku osvědčená rekvizita.

A tak nás politici opravdu stále baví alespoň pomocí internetu, neb onu textově opileckou hovadinu nikdo ze soudruhů ani po měsíci neopravil.

 

Zpravodajec nowy a cely kolorowy... :-)                             30. srpna 2016

Už minule jsme si tu řekli, že Šlapanický zpravodaj se konečně proměnil v normální současnou tiskovinu. Poslední třešničkou na dortu se pochlubilo čtvrté letošní číslo - vyšlo totiž celobarevné. A nejen to, ty barevné fotky dokonce kvalitativně obstojí (no srovnejte třeba s těma rozpatlanýma fotkama v Okénku). Tak fajn, vizuální stránka věci se zadařila. Obsahově samozřejmě bude zpravodaj takový, jací autoři do něj přispívají a v současné době snad ta lepší autorská potence vítězí. Leč najdou se i příspěvky víc než amatérské, což u vesnického média bude vždycky, smutné ale je, když se amatérsky prezentuje profesionál. A tak jako obvykle, i ŠZ č. 4/2016 přináší pár úsměvných momentů, zkusme si je připomenout.  

Strana 5 - Anketa na téma „povinné zveřejňování smluv“. Více takových anket, které jednoznačně demonstrují neuvěřitelnou blbost půlpánů (pro upřesnění – to jsou ti, kteří tento krok odsuzují). Podporovat netransparentní vládnutí totiž může jen ten, v němž je hluboce zakořeněn půlpanismus nebo socialistický realismus (zvolils nás, vole, tak nám do teho nedržkuj). A ukazuje i na jednu stranickou nejednotnost – soudruh poslanec totiž kupodivu hlasoval pro tento zákon!

 

V několika případech jsou uváděny docela zavádějící titulky s následným článkem vůbec nekorespondující. Tak třeba na str. 7 se skví nadpis „Jak ve Šlapanicích pocítíme leteckou dopravu“, ale samotný článek jak konkrétně ve Šlapanicích leteckou dopravu pocítíme se o tom vůbec nezmiňuje. Na téže straně se z jiného titulku dočteme, jaká je „Těžká pozice poslance“, leč dozvíme se jen to, že byla očekávána podpora šlapanického poslance v parlamentu v případě dotací pro Šlapanice. A konstatování, že dotační podpora se nekoná. Ale už nic o tom, zda se soudruh poslanec vůbec nějak aktivně projevil, ať už pro dotace (těžká pozice) nebo proti nim (ještě těžší pozice). Nakonec, vždyť se přece po prohraných komunálních volbách 2014 nechal slyšet, že obrátí svou pomoc jinam (nevolili jste mne, tak si nas….).  

Na straně 19 najdeme nekrolog prvního polistopadového starosty, který svým obsahem a literární úrovní bohužel evokuje jen prastarý vtip: Sejdou se dva u čerstvého hrobu svého známého a jeden povídá: podívej na ten nápis – zde odpočívá Antonín Povejsklo, hodný člověk a vzorný manžel. Chudák Tonda, povzdechne, tak voni mu do hrobu dali dva úplně cizí lidi …. 

Nejhumornější a docela výživné téma zpravodaje se týká tzv. významných osob dědiny. Z navržených jmen na stranách 12 a 13 jednoznačně vyplývá: pokud jste náplava, raději se o post významného občana vůbec nezajímejte. A přitom je v dědině tolik šikovných lidí co něco dokázali, jen prostě nemají potřebu to dávat najevo na každém rohu a nebo nejsou půlpáni. Ale zpět k návrhu. Ještě by se ve zveřejněném seznamu dali akceptovat třeba lékaři, ti jsou totiž lidstvu aspoň prospěšní (mezi nominovanými však chybí např. lékařka, která řadu let přednáší po celém světě, jenže ... je to holt náplava). Ale proč se mezi navrhovanými objeví i současný poslanec parlamentu, kterého do funkce vynesla jen a jen politika bez odborných znalostí – tak to je opravdu úplně mimo mísu a zcela v duchu omezeného zorného pole autora článku (viz níže citát Karla Kryla). A v čem vůbec spočívá významnost? A proč je mezi navrhovanými ten a proč ne ten a taky tamten? Nakonec - každý je přece nějak významný, ne? A co ta nesmyslnost pofidérních bulvárních kritérií? Nastojte – se zařazením mezi elitu musí souhlasit rodina (v případě nežijícího hrdiny) nebo sám případný hrdina (žijící). Jenže lidé kteří opravdu něco dokázali většinou nemají potřebu se nějak zviditelňovat a tak třeba souhlas nedají, na rozdíl od populistických půlpánovských řvounů, kteří sice nedokázali nic, ale budou někým či oněkým navrženi a souhlas rádi dají. Božínku, co je tohle za idiotské kritérium??? O co je významnější navrhovaný agent STB před přehlíženým soustružníkem v 1. brněnské? V anketě zastupitelů (následující za článkem) lze dát za pravdu těm, kteří nemají potřebu ukazovat na konkrétního člověka, protože rozhodovat spravedlivě vlastně ani nejde.

 

Vrcholným humoristickým číslem tohoto vydání se bez debaty stala anketa zastupitelů na str. 18 na téma „Koho považujete za významnou osobnost Šlapanic a proč“ neboť nejméně dva zastupitelé si z ankety vyloženě udělali prdel. Např. soudruh Bonzáček – jeho návrhu a zdůvodnění se zasmála půlka dědiny. A v podobném duchu se projevil i zastupitel, který od r. 2014 svými hulvátskými a opileckými poznámkami zaplňuje městská i soukromá média a kterého lze do nehulvátské společnosti jen těžko zařadit (proto je nezařazený:-)). Vědom si této své vlastnosti prohlásil s humorem sobě vlastním, že pro něj je významnou osobností každý občan, který nezapomněl na pravidlo slušného chování, čímž se de facto do budoucna vzdal jakékoliv nominace na toto označení. Bezesporu bezkonkurenční vtipálek tohoto čísla zpravodaje následkem něhož se můžou uchechtat ve většině domácností Šlapanic! Skvělé!!!!! Mýý chcéém ešťéééé….. třeba tu jak se paní učitelka ptá Pepíčka …

    Správná tisková verze

 

Zablokované blokové čištění!                                             25. srpna 2016

Možná si někteří myslí, že to není možné, ale je. To se takhle mediálně a včas a předem rozšíří informace, že v pondělí 29.8. nastane blokové čištění na ulici Čechova a Jungmannova. Akorát se to jaksi zapomene oznámit taky řidičům a majitelům aut. Třeba takovou prostoduchostí jakou je umístění dopravních značek s informací o čistící činnosti. A ač stále platí ustanovení odstavce 5, § 19 zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, dle něhož musí být místní a účelové komunikace označeny přenosnými dopravními značkami B-29 (zákaz stání) s dodatkovou tabulkou E-13 nejméně sedm dní před blokovým čištěním, ještě ve čtvrtek 25.8. ráno nebylo po značkách ani tuchy. Někteří jedinci v dědině asi netuší, že mediální informace nenahrazují právoplatné dopravní značení nebo že vyhlášky platí i pro Šlapanice! Docela blbá sranda! Už tím, že spousta majitelů aut může být na dovolené (pro naprosté pitomce - létadlem, samozřejmě!). A že značky rozmístěné v ona místa teprve ve čtvrtek 25. srpna během dne nemohou být v pondělí 29.8. platné je z vyhlášky docela jasné, ne?  

 

1+1=3, nebo-li 84 mínus 15 rovná se 84!!!!!!                     8. srpna 2016

     

Šlapanice mají kostel, pár sámošek, úřad, ulice, komise, základní školu, historika, potok, domy a park. Dalo by se říct, že Šlapanice mají téměř všechno. A dalo by se říct, že jedno z mála co nemají, je správné určení čísla pořadí Šlapanických slavností. Oblíbené každoroční „zrcadlové“ téma nemá cenu opět rozebírat, kdo chce, najde. Jen se podívejme na ukázky plakátů z minulosti – např. roky 1945, 1965, kdy se ze známých důvodů pořadové číslo raději nezveřejňovalo, popř. třeba rok 2007, kdy se ještě v souladu s pravdou uvádělo číslo od vzniku slavností, které však jaksi volně sublimovalo do čísla pořadového. Prostě takový matematicko-půlpánovský vtípek …

 

Nebe a dudy 2                                                             16. července 2016

aneb i druhý pokus jak ze sebe udělat prostomyslné hlupáky šlapanickým lidovým soudruhům vyšel na 100pro! V opět debilním plátku se to jen hemží tendenčními kokotinami a tak si některé projděme:  

Strana úvodní: Už text tiráže „aneb co se do Zpravodaje nevešlo“ je zajímavý. Především tím, že k žádnému pokusu o zveřejnění jakéhokoliv textu z plátku „Nebe a dudy 2“ nedošlo. A protože k němu nedošlo, jde tedy o bohapustou lež! Ale nebojte, soudruzi to tak neberou a s takovou prkotinou ke zpovědi nepůjdou. Kdyby aspoň soudruzi autoři použili drobné jazykové nuance – např. co by se do Zpravodaje nevešlo … (i když i to by v době dnešní nediktatury na radnici mohlo být zavádějící – cobykdyby)). Jednodušší než přemýšlet hlavou je prostě lhát!  

Strana úvodní: článek o případu bytů na ulici Švehlova přináší jedinou solidní informaci tohoto plátku a to doporučení ctěnému čtenářstvu, aby zhlédlo záznam 10. zasedání zastupitelstva a udělalo si tak svůj názor. Pokud to ale někdo udělal, názor má úplně jiný, než se v článku popisuje. Protože ze záznamu je docela jasně patrno kdo na koho řve a vyhrožuje!  

Strana 2 – Rozhovor s bicyklistou také oplývá množstvím zbytečných slov a legrace. Relevantní informace však chybí. Navíc jde o netypický příklad. Bicyklista totiž není prvním majitelem bytu, ten koupil až později. Z článku ale nevyplývá za jakou cenu! Za tržní ji totiž majitelé prodávat nesměli. A když tržní nebyla, proč by se zadlužil, jak se v rozhovoru uvádí, až do roku 2022? A navíc, z uvedeného nevyplývá ani přibližná výše ceny či půjčky! Protože že si klidně mohu vzít půjčku jen 1000,- Kč a po pětikoruně měsíčně splácet třeba 16 let…. Ještě jednou – 16 let!!!! No považte – 16 let!!! Hrůza, že?  

Strana 3 – statistika nuda je, má však nudné údaje. Statisticky porovnávat prostor který vyplnili ve Šlapanických zpravodajích za své samovlády Velký Ješita a nyní současná starostka je věc matematicky jednoduchá. Ale jaksi nezohledňuje onu drobnou skutečnost, co je obsahem tohoto prostoru. Zatímco Ješita prostor z velké části používal k propagaci sama sebe (já, já, já jenom já), popř. ještě k poplivání názoru jakéhokoliv kritika, nelze než konstatovat, že současná starostka rozhodně píše o problémech města. Ale to snad vidí každý. Zajímavé ale je, že když už si soudruzi dali tu statistickou práci, že zcela vynechali počet fotografií obou protagonistů v oněch Zpravodajích publikovaných. A ejhle, průser, neboť v letech 2006 – 2014 se to ve Zpravodajích Ješitovými obrázky jen hemží. Tož soudruzi, ani ta statistika vám jaksi nevyšla.  

Strana 4 – bez diskuze nejlegračnější strana plátku. Pokus o další statistiku ve stylu co se dá zvládnout za rok a půl na radnici přináší pozoruhodné informace, samozřejmě v levém sloupci s. Klašky (pozornému čtenáři neunikne vtipná poznámka v záhlaví o tom, že tyto záslužné činy vykonalo vedení města pod vedením lidovců a nikoliv lidovci, což jistě není, jak uvidíme, náhoda). A nyní konkrétně:

Bezesporu nejvtipnější je tvrzení o nových asfaltových površích 18 (!!!!) ulic a chodníků (v období 2007 až polovina roku 2008). Vzhledem k celkovému počtu ulic ve Šlapanicích a Bedřichovicích by v případě pravdivého čísla šlo o plnou 1/3 nově vyasfaltovaných ulic v průběhu pouhého roku a půl!!!!!! Což i prostý občan pozná, že to prostě nemůže být pravda a muselo by to být někde vidět. Poněkud zavádějící je termín „asfaltový chodník“! Odkdy se chodníky asfaltují a v takovém množství? V každém případě když od čísla 18 odečteme číslo 13, budeme se pravdě blížit více. Škoda, že soudruzi zapomněli poznamenat i fakt, že např. zámková dlažba (nevalné kvality) na chodnících Brněnské nebyla nikdy dokončena včetně vchodů a vjezdů k domům, což do dneška bohužel působí přinejmenším esteticky hrozně. Nebo co Jungmanka, kde při předláždění (nikoliv novém povrchu a natož asfaltovém) došlo k trapnému zúžení chodníku natolik, že dva chodci mají problém se míjet a kočárky se musejí obcházet po trávníku. Takové zlepšení měli soudruzi autoři na mysli?

A další body úspěchů? Čistící stroj či cisternová stříkačka pro hasiče? Či zavedení tradice městských plesů? Ale soudruzi, nebyla to spíš zásluha Modrých ptáků? Aha, tak proto ta výše zmíněná vsuvka na začátku, že?

A jak rozumět bodu „projet zlepšení služeb MěÚ“? Jako že lidovci něco projeli? Tak to jo, to bude pravda, kredit slušnosti a serióznosti určitě!

Chybné údaje jsou i v pravém sloupečku o současných činech starostky Trněné. Přesněji, některé údaje zcela chybí. Např. to, že z městských médií byla odstraněna cenzura, že zasedání zastupitelstev jsou vedena slušně a nikoliv diktátorsky, nikdo není v příspěvcích omezován časově ani jejich počtem a starostku na zastupitelstvech nemusí hlídat policajti, atd., atd. Autoři plátku „Nebe a dudy 2“ tyto skutečnosti však raději pomíjejí a na prázdnou tiskovou plochu proklamativně umístí velký otazník. Půlpánovsky férově, jak také jinak!  

Strana 5 – Už samotné zveřejnění současného stavu městských účtů je jaksi podivné, neb ve čtvrtek to může být pravda, ale v pátek už ne. Čili jde jen o rozsáhlé ekonomické plácání parlamentního odborníka na všechno. Všimněme si jedné zajímavosti. Pokud se např. někde zajímáte o odborné pracovní místo, musíte doložit nejen správné vzdělání, ale vesměs i délku praxe a to vám v nejlepším případě sdělí, že jste se dostali do užšího výběru, sdělí-li vám něco vůbec. Zatímco zvolením do parlamentu se automaticky stáváte odborníkem na všechno, aniž by po vás bylo požadováno vzdělání či praxe v oboru. Ale zpět ke šlapanickému účtu. Vcelku jasně z něj vyplývá, že lidoví soudruzi pořád jaksi nevstřebali, že město se svolilo dotovat opravu sokolovny, kdežto lidové orlovny nikoliv. A tak si připomeňme vývoj tehdejších událostí. Děj začíná kulminovat v lednu 2016 (8. zastupitelstvo z 27.1.2016), kdy konkurenční Sokol požádal o dotaci Ministerstvo školství na rekonstrukci sokolovny a zároveň město o spolufinancování akce. Ve chvíli, kdy se tento bod objevil v přípravných materiálech pro zastupitele se lidovci doslova teprve probudili a přednesli návrh podobný, tedy žádost o spolufinancování opravy orlovny. A to dokonce ve chvíli, kdy ani nebyli vlastníky objektu. Bylo jim vysvětleno, že bez vlastnictví to opravdu nejde, ale navíc šlo o něco závažněnjšího – Šlapanice by žádaly jedno ministerstvo o dotaci hned několikrát a tím pádem by se dala očekávat úspěšnost jen jednoho projektu. Asi není neznámo, že lidoví soudruzi by si žádost na ministerstvu samozřejmě politicky obšlápli a hrozilo reálné nebezpečí, že by dotaci získali právě jejich rychlokvašný projekt Orla a nikoliv dávno připravený projekt Sokola. Inu taková drobná vychcanost. A tak když teď momentálně je na účtech města 100 mega, proč populisticky nepopíchnout, že?  

Strana 6 – Nedokončený projekt hřiště na ulici Jiráskově nedá lidovým soudruhům spát, byť se jednalo o lidsky zbabranou akci (hřiště přímo pod okny důchodců). Nejen z tohoto důvodu musel být projekt pozastaven (protesty postižených obyvatel). A tak soudruzi aspoň řvou, že město přišlo o dotaci 300 litrů. Bohužel už nepíší, že šlo „jen“ o dotaci, ale že do vlastní stavby by město muselo vložit další meloun. A teď ruku na srdce – je na takové ceně za prostavění vcelku minimálního plácku všechno v pořádku?  

Závěrem konstatujme, že zábavný občasník lidových půlpánů opět nezklamal. Jen s tím názvem Nebe a dudy by se něco mělo udělat. Z obsahu totiž zřetelně vyplývá, že Nebe paradoxně představují spíše Čisté Šlapanice a ty dudy (nebo-li peklo) šlapaničtí půlpáni! Čest jejich záslužné práci! A už nyní se těšme na třetí číslo. Z dobře informovaných kruhů blízkých redakci Nebí a dud unikla informace, že statistické poměřování bude následovat i příště. A bude to prý bomba, neb má jít o srovnání velikosti pindíků …:-)

 

Změna pravidel komunikace na městském facebooku!   8. července 2016

V nedávné minulosti bylo zjištěno, že na FB profilu města se v nočních hodinách prezentují pisatelé pod vlivem alkoholu. Situace vyvrcholila v prvních červencových dnech, kdy se opilství projevilo dokonce již i v hodinách dopoledních, což rozhodně nedává dobrý pedagogický příklad mládeži! Proto lze očekávat změnu v pravidlech komunikace na FB a to doplněním této věty:

Ožralí zastupitelé, mají-li tu potřebu ostatním sdělovat svůj stav, nechť si píší opilecké výjevy pouze a toliko ... kamkoliv jinaml!

 

Nad Tatrou sa blýská .. a na lepší časy taky!                     23. června 2016

Popravdě, jestli sa zrovna blýská nad Tatrou nelze doložit, jisté však je, že ve Šlapanicích na lepší časy ano. Důkazem je poslední vydání Šlapanického zpravodaje - ŠZ 3/2016. Konečně a po mnohých promarněných letech (díky půlpánovského amatérismu) vyšel úplně normální obecní zpravodaj. Taky cítíte ta prostá slova: úplně normální!?!?! A ta normalita spočívá v tak prostém receptu - od každého tématu něco a ve slušné grafické úpravě. Co víc si přát? Snad jen, aby to tak už vydrželo na vždycky.  

A tak se jen stručně zmiňme o publikovaných legráckách z per humorem oplývajících zastupitelů (strany 6 a 7). Po přečtení výplodu careviče Iváňušky se čtenář nutně zamyslí nad smyslem vzniku takového zbytečného textu. Pravděpodobně jde jen o pokračování bezduchého lidoveckého předvelikonočního letáku. Vtipem samozřejmě hýří i nekonkrétní odpovědi na konkrétní otázky nezařazeného zastupitele známého pod přezdívkou Anoanonym. S čímž se nabízí otázka co a k čemu vlastně tzv. "nezařazený zastupitel" je (v našem případě jde ale spíše o odevšad „vyřazeného zastupitele“:-)). Koho vlastně zastupuje, když se ho z hnutí za které kandidoval kvůli ostudám de facto zbavili? Odpověď je jednoduchá. Nezařazený zastupitel zastupuje jen sám sebe a na zastupitelstvech slouží jen ke zvedání pracky v souladu s opozicí. Nic víc a nic míň. Úplně zbytečná funkce …

 

Aktuálně .... :-)                                                                  10. června 2016

 

Být či nebýt, žít či nežid ....                                                  3. června 2016

S potěšením lze konstatovat, že ve šlapanickém (ko)mediálním rybníce se objevila nová ryba. Nové komediální FB stránky najdete pod jménem "Žít Šlapanice". Proč komediální? Zatím totiž není vůbec jasno, co produkováním nefundovaných textů chce autor říct.  

Začátek profilu se datuje na konec září 2015 poněkud záhadným komentářem k fotce z návštěvy současného premiéra ČR na šlapanickém úřadě. Text u fotky zní: "Hlavně hodně chlebíčků pro pana premiéra". Informační odbočení: tzv. velké politické strany se vždy předvolebně holedbají (zjednodušeně) - volte pouze nás, jen velká strana něco zmůže na óřadech v Praze. Premiér Sobotka se na své zářijové návštěvě (kromě dalších cílů ve Šlapanicích) setkal i s vedením radnice, kde se jednalo o situaci s ekologickou zátěží pod bývalými papírnami. Nebudeme si dělat iluze, že do konce svého volebního období vláda se šlapanickým ekoprůserem něco udělá. Jádro věci je ale jinde. Jak to, že tzv. velká strana ve Šlapanicích vládnoucí po dobu předchozích osmi let do Šlapanic osobu na úrovni premiéra pro jednání o skutečném problému nedostala a "pouhé" sdruženíčko Čistých nyní ano? Samozřejmě to není o stranictví, ale o schopnostech. Proto nelze než konstatovat, že hned první výplod "FB Žít Šlapanice" o chlebíčcích pro premiéra je zcela mimo mísu.

Jedním z dalších výplodů onoho FB nežida je charakteristika a označení Zrcadla Šlapanic jakožto "samozvaného, anonymního a sprostého". Soudruh půlpán zde tedy jasně určil, že Zrcadlo je samozvané a anonymní, kdežto "FB Žít Šlapanice" je jediný správný, pravověrný a podepsaný subjekt!!! Chachacha!!! Autorovi zjevně ušlo, že v demokratické době je Zrcadlo úplně stejně "samozvané a anonymní" jako "FB Žít Šlapanice". A s dvanáctiletou historií - na rozdíl od Žítrychlokvašky. A o vulgárnosti už toho bylo napsáno dost a dost. Zrcadlo je prostě zrcadlo a bude úplně stejně vulgární, jako půlpáni o jejichž počinech píše.  

Zajímavá je i výtka Zrcadlu, že stále ještě nekomentuje pseudokauzu "bytovky Švehlova". Vysvětlení, milý nežide, je zcela prosté. Aby vznikl nějaký seriózní komentář k čemukoliv, je potřeba znát co nejvíce podrobností. Zrcadlo je totiž zrcadlo a tak nemůže vypustit ven neověřené tendenční krávoviny - na to jsou ve Šlapanicích jiní odborníci, že? Jednou z možností dozvědět se ke "Švehlové" víc bylo např. i poslední zasedání zastupitelstva. Jak známo, místo relevantních informací tam však ze strany "postižených" zavládlo bohužel jen nekoordinované emocionální řvaní a osočování, které jakoukoliv věcnou debatu znemožnilo. Čili informace pro publikování naprosto nepoužitelné (kromě bulváru či jiných šlapanických stránek).  

Další zajímavostí je názvosloví. On totiž název "Žít Šlapanice" jaksi moc originální není. A v prvé řadě se nabízí asociace s brněnským spolkem "Žít Brno", který v předvolební době sice proslul zdařilou recesí, aby později jako vládnoucí subjekt zcela zklamal a stal se nevěrohodným. Je-li toto sdružení vzorem pro "Žít Šlapanice", pak je to dost smutné konstatování. Samozřejmě pokud také nejde o recesi, ale z "FB Žít Šlapanice" vyznívá jen amatérské řvounství a nikoliv recese.

A bonbónek nakonec!!! Někdy v letech plus mínus 2011-2012 působily na internetové scéně webové stránky s názvem … - no tomu nebudeš, nežide, věřit: Žít Šlapanice!!!! (viz odkaz níže). A nejzajímavější je (jak se každý z odkazu může přesvědčit), že šlo o stránky opravdu rececistické a výrazně protipůlpánovské, čili protilidovecké! A nyní se objeví FB stránky s naprosto stejným a tudíž neoriginálním názvem a které ovšem jsou zjevně dílem frustrovaného lidoveckého potěru. Tak to už je opravdu hodně, ale fakt HODNĚ KOMICKÉ!!!!!!    

Přesto Zrcadlo přeje "FB Žít Šlapanice" mnoho úspěchů v jeho další práci. I nadále tím pobaví nejméně půlku dědiny (joj, a fčíl se teprve potrefená husa rozkejhá!!!), což se nepochybně odrazí i ve volebních preferencích. Neb humor je to, co tu chybí!!!!! Čest práci!  

http://www.zitslapanice.estranky.cz/clanky/deni/

 PS: účelem příspěvku bylo jen drobné faktografické shrnutí krátké činnosti dalšího média a nikoliv mravokárné kázání, které by půlpáni stejně nepochopili a bez následků ani nemohli přeŽít!

 

Pohádka o slušnosti                                                          27. května 2016

To vám byla začátkem května v téch Šlapanicách taková jedna situace. Prodávaly se žluté květinky Ligy proti všemu zlému. Organizátor, místní pobočka chlapců a děvčat z lidu, dal z této akce fotku na svůj FB. Jenže jaksi stranově obráceně. V následné diskuzi se pak jeden z občanů slušně táže, proč že ta fotka zrcadlově jest? Odpověď jednoho mladého, neklidného a jak se ukázalo i drzého půlpána všechny ohromila: důvod prozradí prý jen za podmínky, že si tazatel zakoupil květinku. A protože se tazatel tázal až v době po ukončení prodeje, soudruzi z lidu mu odpověď neposkytli. Inu co se divíme - jde o typicky půlpánovské jednání: na něco slušně upozorníte a udělají z vás vola. Ale ještě je tu jedna možnost: lidoví soudruzi umístili fotku na FB zrcadlově záměrně, neb se domnívali, že Zrcadlo tak o nich bude muset psát pozitivně … Zbytečně tak ale promarnili materiál, který mohli otisknout v dalším, občany netrpělivě očekávaném, plátku "Nebe a lidové dudy".  

Kdo nevěří, ať tam běží ….

 

Nízké kolony a krátká inteligence!                                    13. května 2016

Šlapanický Jájájáposlanec opět vyvíjí aktivitu. Ta nejnovější má na FB šlapanických lidovců tento text: Poslanec Klaška chce snížit kolony v Brně a Jihomoravském kraji. Nic proti aktivitám, ale řidiči by jistě uvítali spíše jejich zkrácení. Nehezký je i falešný patriotismus. Z uvedené věty totiž vyplývá, že v ostatních částech republiky mohou kolony zůstat "vysoké". Jak vysoké už zpráva neuvádí. V každém případě ale lze uvést, že autor výše uvedené věty má nejen vysoké vedení, ale i krátkou inteligenci.  

PS: Stránky páně poslancovic se hemží zprávami, jak soudruh poslanec neustále a pilně na kraji svolává schůzky všech zainteresovaných ohledně koordinace silničních uzavírek v JM kraji. Zvláštní aktivita, zejména proto, že koordinace je jednoznačně v kompetenci úředníků Krajského úřadu. Do roku 2014 vše klapalo, než byl vcelku schopný úředník vyhozen. Loni převzaly koordinátorskou funkci dvě slepice a výsledek jsme viděli všichni. A k tomu všemu se nyní ke koordinaci na kraji hlásí i krajský socanský náměstek (viz obr.). Je tedy zjevné, že jeden ze soudruhů kecá - aneb - krajské volby se blíží!  

http://brno.idnes.cz/doprava-brno-kolony-porici-ddz-/brno-zpravy.aspx?c=A160510_2245236_brno-zpravy_krut

 

Velcí muží plodí velké myšlenky!                                      6. května 2016

V historii lidstva se vyskytli velcí mužové, kteří plodili velké myšlenky, namátkou třeba Lenin či Kim Ir sen. I Šlapanice mají svého velkého ploditele, který to dotáhl dokonce až do Parlamentu ČR a tato skutečnost jej zřejmě opravňuje k prezentaci velkých myšlenek. Uveďme si několik příkladů:

 

Šlapanický ploditel anoncuje na svých jájájájenomjá FB stránkách velkou myšlenku, kterou z úst vypustil dne 14. dubna 2016 v komerčních Televizních novinách v čase 23:13 na téma "bodový systém". Pokud se najde někdo takový kdo chce výplod velkého ploditele zaslechnout, musí se nejprve proklikat čtyřiceti devíti reklamami, aby pak zřel a uslyšel tato neuvěřitelná slova (doslova): Já si myslím, že bodový systém je rozhodně dobře. Není pokuta jako pokuta pro toho kterého člověka. Pro někoho je 500 korun hodně a pro někoho je 50 000 málo. Ale těch bodů budeme mít nebo máme všichni stejně. Nelze než hodnotit jako převratnou myšlenku za kterou ta obří anonce jistě stojí - tóbrou češtin nepočítaje (ale mluvil jsem v Televizních novinách o bodovém systému, héééééč ...)

 

Další prezentace velké myšlenky na sebe nenechala dlouho čekat a již 25. dubna velký ploditel hřímá: Klíč k rozvoji venkova? Lepší silnice!!! Musíme postavit páteřní komunikace a opravit krajské silnice!!! Opět velká myšlenka na kterou by jistě nikdo, ale opravdu nikdo nepřišel. Velký ploditel bohužel už neinformuje, kde na to vzít a proč takové činy nepáchal např. již za svého starostování ve Šlapanicích - to už obchvat Slatiny nebo zdevastované spojnice mezi Šlapanicemi a Slatinou či Bedřichovicemi mohly být dávno hotovy.

 

Třetím příkladem úcty ve velkého ducha tohoto velkého ploditele je jeho vystoupení v pořadu ČT24 - Události, komentáře (26.4.). Pravda, soudruh na svých FB stránkách prezentuje poněkud mylnou informaci, že bude vysíláno na ČT1, ale to nic není proti vlastnímu vystoupení. Otázka moderátora byla v podstatě velmi jednoduchá - ve smyslu: ač ministr financí dříve avizoval že upřednostňuje vyrovnaný státní rozpočet, na příští rok plánuje navýšení dluhu o 24 miliard a co na to koaliční partner - odborník z rozpočtového výboru sněmovny? V průběhu vstupu trvajícím 24 minut byl velký ploditel 2x přerušen moderátorem aby mluvil k věci (neb se nejednalo o předvolební shromáždění) s tímto výsledkem: na onu jednoduchou otázku divák prostě odpověď nedostal.

Velcí muži plodí velké myšlenky. Z výše uvedeného však vyplývá, že malí muži (byť se za velké považující) plodí akorát bezduché kokotiny!

 

Půlpánovští humoristé opět útočí ...                              28. dubna 2016

Další útok na naši bránici zveřejnili půlpánovští humoristé z řad tzv. lidové stany. Týká se záznamu ze zastupitelstva konaného 13.4.2016. Čtěte pozorně:  

Příspěvky zúčastněných nájemníků byly velmi poučné a doporučujeme jejich shlédnutí na webových stránkách města….tedy až město zveřejní záznam ze včerejšího zasedání, doufáme, že to nebude dlouho trvat a bude zveřejněn kompletní.  

Drobná vsuvka úvodem: lze než souhlasit s textem, že "příspěvky zúčastněných nájemníků byly poučné", to tedy rozhodně ano. Ale jen v jejich subjektivním pohledu nepřipouštějící žádné jiné názory. Typická ukázka neorganizovaně organizovaného vystoupení - emoce, arogantní vyhrožování právníka, plácání všeho možného, jen ne toho podstatného. Dokonalé a absurdní divadlo jako odraz současné sobecké společnosti!  

My si dnes ale máme všimnout dalšího lidoveckého vtipu skrývajícího v druhé části věty: tedy až město zveřejní záznam ze včerejšího zasedání, doufáme, že to nebude dlouho trvat a bude zveřejněn kompletní. Ty vole, a tohle si dovolí napsat soudruzi, kterým (za jejich vlády) zveřejnění záznamu zasedání zastupitelstva trvalo 8 a více týdnů??? Tohle si dovolí napsat soudruzi, kteří od r. 2011 záznamy vůbec nedovolili vysílat??? A pak jejich cenzura až do konce vlády (2014) nepřipustila už vůbec nic! Lidovečtí vtipálci tak navázali na svůj občasník (ostatně, už přes měsíc žádný další nevyšel). Jenže - co když se o žert vůbec nejedná? Co když nám zase chtějí prezentovat jen svoje klasické jidášské grázlovství?

 

Zajímavý je i příspěvek na lidovém FB (viz printscreen). Ač se ono zastupitelstvo konalo 13. dubna až od 17 hodin, soudruzi poznámku komentující jeho průběh zveřejnili již v 10:53, čili 6 hodin před vlastním zastupitelstvem!!! To je vlastně zázrak a možná ještě větší, než ty dosavadní celosvětově uznávané …  

A ještě poznámka k poznámce Rozvařené Knedle, která samozřejmě nemůže zůstat pozadu a též se na FB města výše uvedeného záznamu dožaduje. Prostě obvyklá a už mnohokrát popisovaná reakce anořvounů. Na kterou už bylo vícekrát odpovězeno otázkou: proč anořvouni neřvali v dobách, kdy zveřejnění záznamu trvalo 2 měsíce i více (roky 2004 - 2011)? Proč anořvouni neřvali v dobách, kdy lidoví soudruzi záznamy zcela zrušili (2011 - 2014)? Pravda, už tenkrát se našlo  pár kritiků popsaného stavu, ale ti se rychle dostali na lidovou černou listinu (těch stejných lidovců, kteří se nyní záznamu dožadují !!!). V současné době, kdy už represe nehrozí, odvážní anořvouni hrdě vylezli z ilegality! Čest jejich práci!   

 

Žena regionu ...fandíme! Ale komu?                                  8. dubna 2016

aneb jak uvažují lidovci šlapáňštíi ...

Letos se konal již 7. ročník celostátní soutěže Žena regionu. Je určena pro všechny ženy, "se kterými se denně setkáváme a které mnohdy dosahují jedinečných výsledků nejen ve své profesi, ale aktivně se podílejí i na veřejném životě, tvoří hodnoty, pomáhají ostatním a ještě při tom všem zvládají péči o rodinu. Cílem soutěže ŽENA REGIONU je ocenit úsilí výjimečných žen, zviditelnit jejich smysluplnou práci a aktivity".  

V letošním ročníku měly své želízko v ohni i Šlapanice v podobě kandidatury jedné z aktivních šlapanických občanek. A tak se oprávněně na městském facebooku objevila výzva k hlasovací podpoře této účastnice soutěže. Šlapanice ale nejsou světu známy jen aktivními ženami, ale i půlpány. A taky půlpány soustředěnými v místní organizaci KDU. Lidoví soudruzi na svých facebookových stránkách totiž také zveřejnili výzvu k podpoře a to dokonce dvou účastnic výše uvedené soutěže. Zajímavé ovšem je, že obě tyto účastnice nemají se Šlapanicemi společného vůbec nic!!! Zato ale jde o členky KDU! A to je pro soudruhy podstatné! Lidovci šlapáňští opět ukázali, že jim nejde o Šlapanice, ale o stranu a vládu! A tak už víme jak uvažují lidovci šlapáňští. Zbývá ještě odpověď na otázku čím šlapaničtí lidovci uvažují, ale na tu si, milý čtenáři, jistě dovedeš odpovědět sám!

 

Půlpánovští Idioti Č Exkrementy ...                               29. března 2016

V období zhruba posledního roku a půl se ve Šlapanicích vykrystalizovalo pár zkušených humoristů, jako např. AA či RTK (čili Anoanonym a Rozvařená tibetská knedla) - použijeme-li zlidovělých přezdívek. Nejnovější události ovšem jmenované zařazují až na druhou kolej. Neb proti aktuálnímu vydání prýobčasníku strany lidové šlapáňské jsou naprostými břídily. Plátek "Nebe a dudy aneb co se do zpravodaje nevešlo" (autoři KDU, Ješitný Jarda a carevič Iváňuška) totiž postrádá jakýkoliv smysl, ať už po stránce obsahové, tak grafické (ani ten název není originální). Naprosto zbytečné a demagogické řvaní potrefených hus (husy - promiňte). Co se týče tématu vydání či nevydání článků v ŠZ, k tomu už bylo napsáno dost. Přesto připomeňme, že článek Ješitného Jardy o hospodaření města nevyhovoval pravidlům pro vydání, což je nepochybně škoda, neb se s ekonomickým blábolem místopředsedy rozpočtového výboru parlamentu ČR mohlo seznámit víc lidí. Druhý článek v plátku jmenovaný na téma dopravy stáhl z tisku sám Ješitný Jarda. Důvod ovšem soudruzi férově sdělili až po vydání svého debilního občasníku.  Tak proč teď soudruzi řvou na téma cenzura? A zrovna soudruzi, kteří při svém vládnutí tvrdou cenzuru zavedli! Proč tedy v tomto svém plátku onen článek o dopravě neotiskli sami? Máme mnoho co říct a Chceme se vyjadřovat k současné politice radnice - to jsou úderná soudružská hesla z první strany letáku, ale dál už žádné "mnoho" neřeknou, dané tiskové plochy vůbec racionálně nevyužijí a jen kvákají. Jak např. chápat jejich bláboly o projektech minulé a současné radnice? Soudruzi autoři na jedné straně vyčítají současné radnici, že dokončila jejich projekty (ty vole, no a jak jinak?), ale zároveň vyčítají i jejich nedokončení (ve skutečnosti jen usměrnění a přepracování). Tak co vlastně, soudruzi, chceme? Proč řveme? Odpověď je jednoduchá: protože jsme půlpáni!!!!!

I načasováním vydání svého plátku lidoví soudruzi ukázali, že jim nejde o zásady křesťanství, ale o politickou moc. A tak vydali debilní plátek v čase čerstvě po misiích a těsně před velikonocemi, tedy v době, kdy by každý - a nejen křesťan - měl mít v hlavě jiné myšlenky než být rušen a zabývat se politickou půlpánovskou pitomostí. Plátek vydali i v elektronické podobě na facebooku a v současné době počítají počet "lajků" ostatních pitomců z vlastních řad, kterým, jako křesťanům, křesťanské svátky nic neříkají a vesele politikaří i během nich! A ve vlastním pojetí půlpánovského křesťanství pokračují i nadále originálně - pokud byste na jejich fejsu čekali před svátky nějaké velikonoční téma, nedočkáte se. Za to se tam na Zelený čtvrtek objeví další sebechvalné kvákání o úspěšnosti jmenovaného ubohého plátku! Ba i na Velký pátek pokračují další histerií (histerie s měkkým "i" = dle pravopisných pravidel nedostudovaných členů KDU Šlapanice - nojo co se všichni diví, že nechápou pravidla pro publikování článků, když soudruzi nezvládají ani pravidla českého pravopisu!!!). Načež soudružka lidovkyně znovu pochválí kreténský plátek a vyzve k myšlenkám velikonočním. Pěkná ukázka morálních hodnot. A to už je fakt nechutné, když takovým ubohým způsobem otravují občany zrovna na velikonoce! Morální žumpa šlapanických tzv. lidovců je bezedná ...

Úsměv na tváři, ba přímo řehot, vyvolává jejich FB prohlášení o tom, jak trefili do černého, když jejich plátek vyvolal tolik reakcí. Omyl, soudruzi! Váš plátek vyvolal tolik reakcí proto, že nikdo normální nemůže zůstat chladným nad takovou špínou a snůškou demagogie, lží a kidů!!!

Písemná diskuze na téma letáku (web Pure + FB KDU) jen ukázala stranickou zaslepenost lidových půlpánů - komunistická minulost je ve stranících prostě zakořeněna - vůdce řekne a plebs věří aniž by přemýšlel hlavou! Prostě podle bolševického hesla: lepší je mýliti se se svou stranou nežli říci pravdu proti ní! Ale to je každého věc.

Ani roznos plátku do schránek ti chudáčci nedovedli zorganizovat, když se ten KDUhnus leckde objevil i vícekrát! Plátek se zjevně vyhnul i jakékoliv korektuře či konzultaci s tiskovými odborníky. Sazba tomu jasně nasvědčuje - naprosto debilní rozmístění, zalamování, různá hustota písma, prostě amatérismus na té nejubožejší úrovni. Účel vydání této krávoviny nemůže být jiný, než veřejně upozornit na svoji ubohost, sobeckost a malost i za cenu poškození pověsti celostátní lidovecké organizace.

Bez rozpaků můžeme konstatovat, že ač se v minulosti již mnozí snažili, tento plátek půlpánovských lidovců lze označit za dosud nejpitomější tiskovinu, která kdy ve Šlapanicích vyšla! A jistě právem jí patří i čestný titul:

Vážený čtenáři, pokud se Ti výše uvedený text zdá příliš vulgární, věz, že jde o obyčejnou praktickou ukázku existence 3. Newtonova zákona a to o akci a reakci. Formulováno matematicky (přesná odborná citace):

kde F12 je síla, kterou působí těleso 1 na těleso 2, a F21 je odpovídající síla, kterou působí těleso 2 na těleso 1. Síly tedy nepůsobí nikdy osamoceně, ale vždy ve dvojici! A to soudruhům půlpánům nedochází!!!! Ostatně - vzhledem ke stupni jejich půlpánovské inteligence ani nemůže ...

 

Veselé velikonoce ...                                                    22. března 2016

Zrcadlo přeje krásné svátky nejen jara všem svým čtenářům a dokonce i těm hulvátům, kteří se snaží ostatním pokazit dobu velikonoční vydáváním bezduchých nekřesťanských letáků!

 

Konec jeho Svaťosti...                                                    19. března 2016

Žil byl ve šlapáňském království chasník Sváťa. Jakousi hrou osudu (pravděpodobně nějaká zlá socanská sudička) se stalo, že v LétaPáňovém období 2010 - 2014 stanul na místotrůně. To není nic mimořádného, po tom, co už o 4 roky dříve na stejném místotrůně stanul největší z tupanů bylo jasné, že v tomhle království může vládnout kde kdo. Však to tehdáž taky podle toho vypadalo. Leč Sváťa, ač nepoměrně inteligentnější,  přecenil své síly a po čase se jemu slovnímu projevu chechtalo už celé království. Sprostý lid ovšem bohužel nepochopil, že šlo o vítězství v soutěži "Jak blekotat dlouho a o ničem", kde se ve finále utkal s Ješitným Jardou. Tak jak tak se blekotání nesmazatelně vepsalo do dějin. Z příkladů uveďme třeba jeho blekotání o neškodlivém amoniaku, kterýžto případ dokonce dlouho odmítal řešit (ve volebních materiálech z r. 2014 je samozřejmě uvedeno že reagoval neprodleně, ale děti, ruku na srdce, jsou to jen volební materiály:-)). Pozoruhodné bylo i to, že po dobu svého místokralování se nevzdal původní učitelské profese a obě funkce zvládal nejméně na 117,63% (měřeno certifikovaným královským čidloměrem). Až mu někteří radili: Sváťo, jetehomoc, poškodíš si zdraví, leč on nedbal a pracoval jako Hírou (viz např. Zrcadlo - 2.5.2013) Leč všechno jednou končí a tak Sváťa na základě volby sprostého lidu z místotrůnu sesedl. Nedlouho na to se analýzou jeho výkonu přišlo na různé nesrovnalosti, zejména u královské firmy, kterou zároveň s místokralováním a učitelováním stačil řídit. Tam už jeho výkon prostě slábl. Při veřejné prezentaci těchto nesrovnalostí se ovšem jasně ohradil vůči výtkám řka, že dodá jinou zprávu a to takovou, která naopak dokáže, že vše bylo v nejlepším pořádku. Tu opravdu dodal (leč lidu zůstala utajena) a čekalo se, že jako správný a srdnatý socanský bojovník bude svoji pravdu obhajovat až do těla skonání. Bohužel se tak nestalo a Sváťa se, pohrdaje svými voliči, vzápětí vzdal svého zastupitelského mandátu a postupem krátké doby i všech dalších funkcí v komisích či véborech království - tam dokonce ze zdravotních důvodů. Inu nedbal dobře míněných rad. A to byl konec jeho socanské Svaťosti.

 

Ajajaj ... a zase ten Zpravodaj                                     11. března 2016

Ani poslední vydání Šlapanického zpravodaje 1/2016 se neobešlo bez obvyklých vtipů (upozornění pro šťouraly - fotografii na úvodní stránce za vtip brát nelze, ta už je za hranicí a proto se jí nebudeme věnovat). Podívejme se ale na jiné tři vtipné ukázky: 

Strana 3 - Omluva aneb zaplaťpámbu za cenzuru

 

Značnou negativní odezvu u soudruhů ze spolku Tupani nuladevět měla anketa zastupitelů otištěná v ŠZ 6/2015. Na následném zasedání zastupitelstva dokonce Tupani vyvolali trapnou diskuzi o cenzuře - trapnou proto, že se sami na cenzuře šlapanických médií v letech 2002 až 2014 podíleli. Takže potrefená husa se rozkejhala přímo tupansky. Ale o co vlastně šlo? V ŠZ 6/2016 vyšla anketa zastupitelů, kde nejvyšší Tupan nuladevět shledal, že jeho odpověď v anketě nebyla otištěna celá. Zlí jazykové dokonce tvrdili, že šlo o pomstu zhrzené milenky. Proto byl v ŠZ 1/2016 otištěn text původní anketní odpovědi v plném znění. Pokud se podíváme na srovnání obou textů - viz obrázek - zjistíme, že "vypadla" jediná věta, která oznamuje, že "všechny koncepční návrhy (rozumí se koalice 2006-2014) ke zlepšení dopravní situace v dědině byly některými zastupiteli a mnohými občany odmítnuty". Takže jinými slovy - ony návrhy byly tedy zjevně tak pitomé, že vyvolaly tolik negativních názorů. Což ovšem nejvyššímu Tupanovi nuladevět nevadí a naopak větu o oněch nepovedených návrzích žádá otisknout v plném znění. A hle, ukazuje se, že o pomstu zhrzené milenky vůbec nešlo, naopak, zhrzená milenka se Tupana snažila ochránit před prezentací pitomosti. Ale kdo chce kam, pomožme mu tam!

 

Strana 6 - Dokončené projekty roku 2015 …  

V článku se mj. dozvíme, že "z prostředků města byly opraveny chodníky na Jiráskově, Jungmannově a chodník u vlakového nádraží". Asi není tajemstvím, že na ulici Jungmannově jaksi loni nedošlo k jedinému pracovnímu úkonu, natož k nějaké opravě chodníku. Naopak ulice Janáčkova, kde k opravě chodníku opravdu došlo, zmíněna vůbec není. Jde o zřejmou záměnu názvů, čemuž napovídá i fotočást článku, kde je Janáčkova uvedena správně. Že k překlepům a chybám u autorů článků dochází (zde podepsána starostka) je věc ještě jakž takž mírně pochopitelná. Ale k čemu pak existuje redakční rada, která přece musí tyto na první pohled jasné voloviny identifikovat a zamezit jim?! V daném případě je ještě kuriózní, že člen redakčního kolektivu loni sám v infokanále zveřejnil fotopásmo z opravy Janáčkovy ulice, ale v článku ponechal ulici Jungmannovu. Takže jako vždy - stále tolerovaný neprofesionální přístup, nic jiného!

 

Strana 10 - Kamerový systém Šlapanice  

V jistě dobře míněném textu se bohužel vyskytuje poměrně zásadní faktografická nesrovnalost a to ve větě: "… kamery jsou rozmístěny tak, že by Šlapanicemi nemělo projet auto tak, že by nebylo zachyceno kamerami". Stačí se jen mírně zamyslet a je jasné, že to není pravda, jak ostatně vidíme na tomto obrázku - mapa s umístěním kamer:

 

Vyplývá z něj poměrně jasně, že projet dědinou bez zachycení kamer samozřejmě lze a není to nic obtížného (zelené značení). Od Kobylnic na Brno (či naopak) projedete buď Nádražkou přes Štefánikovu na Brněnskou, popř. Husovou či Wurmovou a Švehlovou na Brněnskou taktéž. Stejné a chybné informace se objevily už kdysi v ŠZ 1/2010 (úplně stejná věta = pozoruhodné!!!). Uvážíme-li, že zdrojem informací pro tento článek byla policie (zřejmě městská), pak nám vycházejí pouze dvě možnosti vzniku mylného textu: buď městská policie nemá páru o mapě a průjezdnosti městem a nebo je dodaný seznam kamer neúplný! Zachycení průjezdu každého auta je totiž možné jen za předpokladu, že auto zachytí ještě nějaká další utajená kamera na seznamu neuvedená, nebo kamera na Brněnské na sloupu s radarem, ale ta nepatří ke kamerovému systému. A pokud tam patří (nebo čí teda je?), pak zase není pravdivý seznam kamer!

A zase je to stejné: jak to, že přes redakci Zpravodaje projdou do očí bijící nesmysly?

A s tím kamerováním je to stejně pofidérní. Např. záběry zveřejňované na městském webu. Ty dvě kamery na budově MP jsou tak nízko, že lze identifikovat jednotlivé osoby, což poněkud koliduje se zákonem (pro srovnání brněnské "veřejné" kamery - viz obrázky). A ta na Brněnské u radaru se na webu jeví jako retardovaná - když to jen trošku přeženeme - ve dne ukazuje noc a v noci den.

   

Závěrem lze opět konstatovat, že Zpravodaj v posledním roce udělal velký kus cesty k lepšímu a tak je škoda a záhada, proč se v něm stále vyskytují triviální a zbytečné chyby. Terminologií tajemníka úřadu: neprofesionální!

 

Poděkování aneb Všichni se ptají komu to hrají ...            4. března 2016

Od 21.2. až do neděle 28.2. se ve Šlapanicích po 80. letech konaly Lidové misie. K této významné církevní akci přispěl i Místní Národní vébor. Na počest misií nechal zahrát ryčnou hudbu prostřednictvím městského rozhlasu účastníkům sobotní ranní Mše svaté (27.2.). Rozhlas navíc nebývale osolil tak, aby jej bylo zřetelně slyšet i v kostele. Organizátorům zvukového pozdravu samozřejmě patří velké poděkování!  

Pokud příčinou kraválu v průběhu Mše svaté nebyl výše zmíněný pozdrav ale jen oprava městského rozhlasu, pak někteří na Národním véboře o dění v dědině moc potuchy nemají. Protože ten kravál, ku.va, mohl těch 10 minut posečkat než skončí misijní liturgie. Ale ani tak se nemusel zvýšený kravál nést celou dědinou, neboť i opravě jistě stačil decentnější přístup - tzn. mírné ztlumení knoflíkem "Volume" (pro úplné blbce  - otočit mírně doleva). Účastníků soutěže o titul "Decibelodebil" se výše uvedené řádky samozřejmě netýkají.

 

Přemnožená prasata !!!                                                    27. února 2016

  

Na území šlapanickém, zejména směrem západním (Tuřanka a blízké okolí trati), se tuto zimu převelice přemnožila prasata. Při bližším pozorování bylo zjištěno, že se jedná o druhy Bagrus brpolus a poměrné vzácný Kabelus traťodráhus. Zvláště nebezpečně se pak projevuje poddruh Tatrus brpolus, který chodí celou Tuřankou od dědiny až po železniční přejezd a zpět, kde si v kalužích u "požehnaného" křížku nejen máchá gumová kopýtka, ale i rozrývá cestu. Přemnožení těchto prasat má na krajinu bohužel devastující účinek (viz obrázky) a tak s ohledem na plánovanou revitalizaci Tuřanky by bylo záhodno již nyní udělat v prasečím stádě selekci (aby bylo vůbec co revitalizovat). OVS (ozbrojené vesnické složky) zatím žádnou činnost nevyvíjejí, ale snad tomu není navždy. Otázkou zůstává, kdo po těch prasatech uklidí a dá terén do pořádku. I když, proč by to konkrétní prasata nemohla udělat sama ....

   

Stav Tuřanky po dalším týdnu řádění brpoláckých prasat ...

 

Profesionální amatérismus !!!                                          20. února 2016

Není to tak dlouho, sotva 2 měsíce, co ve Šlapanickém zpravodaji vyšel článek tajemníka úřadu o tom, že úředník musí být profesionál. Mimochodem, článek zrovinka ve stěžejní větě zbabraný do nesrozumitelnosti (viz Zrcadlo 16. ledna 2016) a tak byste asi čekali, že v čísle následujícím vyjde nějaká náprava, neb tak velí nejen slušnost, ale i jmenovaná profesionální čest. Což ale je, jak vidno, ve Šlapanicích naivní myšlenka! S profesionalitou souvisí i další příspěvek z nejnovějším zpravodaji č. 1/2016. Čtěte pozorně:

 

Jak se asi zachová slušný občan po přečtení takové zprávy? Hrome, řekne si, kanalizaci jsme dělali někdy před deseti léty, mámo, máme na to vůbec kolaudační rozhodnutí? A protože si pochopitelně z té doby už nikdo nic nepamatuje, následuje probírka rodinných dokumentů, kde se kolaudační rozhodnutí samozřejmě najde! Dále následuje přehršel sprostých slov na adresu autora článku, který jasně nevypíchl, že se výzva zjevně týká jen občanů napojených ke kanalizaci kteří rozhodnutí nemají a nikoliv všech, "kteří mají dokončené přípojky", jak z debilně formulovaného článku vyplývá. Kdybychom šli do důsledku, dal by se takový článek kvalifikovat jako šíření poplašné zprávy. Zatím se dá konstatovat, že buď inteligence autora nestačí  na to, jak informaci správně stylizovat a nebo si dělá z občanů prdel. Tak či onak, jde o práci profesionálně amatérskou. Úředník je placen jako profesionál a přitom odvádí amatérskou práci. Doufejme jen, že takovouto profesionalitu na mysli tajemník úřadu neměl!

 

Komédie silničářská !!!                                                      12. února 2016

    

Na xichtové knize města Šlapanice se objevil pozoruhodný příspěvek autora jménem "Město Šlapanice". Mělť býti chvalořečením na Správu a údržbu silnic, ale tento záměr se moc nepovedl. Fotografie znázorňující "opravenou" vozovku po dírách způsobených krutou a nelítostnou zimou (čili třídenními mrazíčky) totiž ukázaly něco úplně jiného a sic - drsně odfláknutou práci. I pro provizorní opravy totiž existují jisté technologické postupy, které rozhodně použity nebyly (jak správně psáno pod článkem v jednom z názorů čtenářstva). Ani velebení rychlé reakce není příliš na místě. Upozornění ze strany Šlapanic na ony díry se prostě pouze trefilo do termínu větší opravy obrovského výtluku u slatinského kostela a "šlapanická" část děr ve vozovce se jen narychlo zaplácala cestou domů (časová shoda oprav). Je podivné, že ve Slatině se ale opravovalo kvalitněji. Vtipné je i to, že se v článku  píše doslova o srovnávání fotek "před tím a potom". Ale ať se díváme jak se díváme, tak neopravená díra je blíže středu vozovky, opravená zase ke kraji, no prostě fotky "před" jsou prokazatelně z jiného místa než fotky "po". Tak jaké srovnávání?

Každodenní řidič si jistě povšimne, že celá ta vozovka, zvláště od Hraniček dolů do Šlapanic, je jedna velká tragédie. Praskliny jsou totiž převážně podélné, celá silnice se rozjíždí do šířky. S trochou nadsázky se dá říct, že se zatím nerozjela úplně jen díky trolejovým sloupům. Na podzimní čárové značení se loni silničáři vykašlali totálně, řidiči jezdící za tmy a letos i v ranních mlhách vědí, že najít silnici bez viditelné bílé středovky byl občas problém. Stejně tak nebylo obnoveno podélné značení retardéru na výjezdu z dědiny do Slatiny a to že se nikdo netrefil do cedule označující konec obce je spíše zázrak a zásluha znalosti poměrů místních. Cizinec v mlze by ve značce skončil na 100%! Půvabné jsou i zapomenuté přenosné značky po štěrkové opravě vozovky někdy v září loňského roku mezi kostelem ve Slatině a dálničním mostem. Zvláště ta značka na dálničním mostě (směr Brno) je pěkně vachrlatá a ve větru neustále mění svoji polohu. Už několikrát spadla i do vozovky, naštěstí ne ve chvíli průjezdu nějakého vozidla, ale to je jenom otázkou času. Vtipné jsou i aktuální informace (tento týden) o práci na vozovce na křižovatce u kostela ve Slatině. Na příjezdu od Šlapanic pražádné varování že vjíždíte do kyvadlově řízeného místa a někomu vjíždíte do cesty když on má zelenou na přenosném semaforu. Vznikaly úžasné scénky, které do bezpečnosti provozu měly hodně daleko. Ani internetové informace nejsou v pořádku - píše se, že práce zde trvají od 10.2. - 11.2., ale ve skutečnosti tam semafor zmatkoval už od 9.2.!  

Takže velebit ano, ale oprávněně! Nebývalé množství kritických poznámek pod článkem jsou znamením toho, že xichtová kniha velebila to, čím by se nikdo normální raději nechlubil. Situaci samozřejmě využil i zástupce politické strany EET a prezentoval se obvyklým blekotáním politických pitomostí. Ale pozitivně musíme vidět fakt, že tam nic nenapsal Ješitnej Jarda, to by bylo ještě horší …(na jím slibované protisněhové zábrany - keříky podél této silnice - se čeká teprve 6 let).

 

Lidé bděte !!!                                                                       29. ledna 2016

A taky čtěte. Např. tu nejnovější hovadinu Ješitného Jardy. Hospodaření obce Šlapanice mu nedá spát ani ve sněmovně. Přesněji – nedá mu spát to, co se o něm povídá. A tak zburcoval i Ministerstvo financí, aby vyvrátil údajné pomluvy, že je město po jeho odchodu zadlužené – viz odkaz zde:  

http://www.jaroslav-klaska.cz/cz/aktuality/ministerstvo-financi-k-hospodareni-mesta-slapanice-v-letech-2010-14-hospodareni-mesta-bylo-v-poradku-a-zodpovedne/

Ale zveřejněný útržek (proč není zpráva celá?) vyjádření ministerstva jasně říká, že město zadlužené je. Samozřejmě to vše musíme vidět v širších souvislostech, ale o těch se Ješitný Jarda nezmiňuje. Shrňme fakta: jeho věta zní jasně: „… slýchám, že město je po mém odchodu zadlužené …“ a na to odpovídá zprávou z Ministerstva, kde se píše že zadlužené je!!! Pokud tedy nejde o neschopnost se jasně vyjádřit (což je u poslance parlamentu hrůza), pak jde opět o klasickou manipulaci s fakty. Rozbor jiného jeho blábolu si můžete přečíst zde a pozor - je to síla:  

http://dfens-cz.com/pozor-lidovecky-lhar-ze-slapanic-utoci/    

Smutné, že? A ještě smutnější je, že podobných pitomostí nařečnil hojně už za svého šlapanického starostování. A stále v tom pokračuje …

 

Ohňostrojení - díl druhý                                                      23. ledna 2016

Zhruba před rokem vyvolal u občanů bouři smíchu pokus o fotografie městského ohňostroje publikovaný v místním tv infokanále (Zrcadlo-12.1.2015) Protože focení ohňostroje má svá specifika, Zrcadlo tehdy zdarma poskytlo návod amatérským úředníkům jak na to. Podívejme se tedy na letošní výsledek – jsou to ty dvě fotky nahoře (viz přiložený obrázek). I pouhý laik pozná, že se mnoho nezměnilo. Expoziční čas se sice nepochybně prodloužil (sláva!!!), ale jinak „dýajnehrůza“. V posledním Zpravodaji jsme se sice dočetli, že úředník musí být profesionál, ale vidíme, že v tomto případě tomu tak není. A jak se z rozmazané fotky pozná že jde o ohňostroj zrovna ve Šlapanicích je úplnou záhadou. Pro srovnání jsou na obrázku i fotografie na stejné téma od obyčejného občana – ovšem amatéra (2 fotky dole).  

S těmi úředními profíky je to vůbec záhada. Vnímavému diváku infokanálu nemohly uniknout poměrně velmi zdařilé fotky z předvánočních akcí na šlapanickém náměstí. Obrázky měly atmosféru, alespoň základní kompozici a obsahovaly myšlenku a děj, nikoliv záda občanů - jak je zvykem. Autorem byl úředník – člen tiskového týmu, který se bohužel vyznačoval ne zrovna ideálními výsledky práce (textovými) na infokanále. Je záhadou, proč tomuto člověku byla svěřena práce která mu očividně neseděla, když na fotografování městských akcí byl nepochybně talent. Zatímco tyto akce vesměs fotí jiní úředníci, kteří jsou za bezkoncepční mačkání spouště dokonce i placeni. Vzhledem k personálním změnám na tiskovém oddělení už je to jedno, ale berme to jako další příklad práce "ideálního Ješitova týmu".

 

Zprávy o Zpravodaji                                                           16. ledna 2016

    

Byť se již píše rok 2016, vraťme se ještě k 6. číslu Šlapanického zpravodaje roku 2015. Ač jeho srovnání s předešlým volebním obdobím vyšlo velmi kladně (Nebe a dudy), stále je co zlepšovat. Tentokrát je o čem mluvit jak po stránce obsahové, tak i technické (tiskové). Nejprve tedy část obsahová:

Hned na straně jedna čtenáře zaujme zajímavá záležitost, neb se dočte, že „vše nejlepší do nového roku občanům přeje Město Šlapanice“. Což je trošku podivné, že? Určitě by mohlo přát vedení města, popř. představitelé města, ale město samotné? Hmmm … To bychom se za čas mohli dočkat např. toho, že Město přikazuje jezdit vpravo či Město doporučuje nechodit ven při náledí ….  

Strana 3 – Problematika dopravního řešení očima zastupitelů je nádhernou ukázkou půlpánovské „konstruktivní opoziční práce“, prostě „my (= opozice) tu nejsme od toho, abychom něco navrhovali …. Anketa zajímavá, neb ukazuje půlpánovskou tupost v plné kráse. Ve zmíněné anketě ale najdeme další pozoruhodnosti, tentokrát od spolku Změna pro Šlapanice (to je ten spolek, který už ¾ roku obnovuje své webové stránky a stále trčí na 30% obnovy!!!). Nápad na vybudování kruhového objezdu na křižovatce Brněnská, Čechova, Sušilova je na hranici zápisu do Guinessovy knihy rekordů. Kruhový objezd v prudkém stoupání by totiž byl první na světě! I se všemi problémy s tím souvisejícími. Problém křižovatky totiž není jen v jejím situování, ale především v nulovém dopravním značení a neuvěřitelném nedodržování rychlosti a rozestupů jak z kopce, tak především do kopce!!! (proč se tu nikdy neměřilo a neměří je záhadou). 

Strana 4 – Rozhýbat dinosaura. V rozsáhlém článku paní starostky najdeme i jistou nepřesnost. Tou je stať o informačním systému Navision, který (citace) „nebyl a není určen pro samosprávu, stojí město finanční prostředky navíc a případné změny budou časově i finančně náročné“. Hmm … Zde je třeba poznamenat, že verze kterou městský úřad používá je speciální a právě pro samosprávu. Systém byl pořízen v rámci dotací, takže o pořizovací ceně nemá smysl psát. Jiná věc je údržba – ano, ta něco stojí, ovšem tak jako by stál každý jiný systém. Problém je jinde. Obecně platí, že líný úředník (pozor – toto pojmenování platí pro opravdu líného úředníka) není schopen ani ochoten se naučit víc než jeden počítačový program za 20 let. A pokud je k tomu donucen okolnostmi, místo učení a přizpůsobení se má blbý remcy typu proč tohle tlačítko s touto funkcí je vpravo dole, když na předcházejícím systému bylo vlevo nahoře. A vymrčí si změny. Ale každá změna proti standardu je práce navíc, která se prostě musí zaplatit. Takže pozor – systém opravdu stojí finanční prostředky navíc, ale mělo by se psát i o příčině, tj. krákorání neschopných úředníků. A případný přechod na jiný systém by nebyl zrovna ekonomický, neboť bude něco stát jak pořízení, tak i údržba a pak je to o zvážení, zda údržba současného systému nepřijde celkově levněji. V každém případě je vhodnější mluvit nikoliv o neschopnosti Navisionu (obecně druhý nejlepší sofistikovaný systém na světě), ale o neschopnosti uživatelské obsluhy.  

Strana 5 – Úředník musí být profesionál. Řádky jistě dobře myšlené, nebýt příkladné ukázky toho, že úředník, který se staral o vytištění Zpravodaje a pustil do tisku takto zpackaný článek rozhodně profesionál nebyl. Vypadené slovo ve stěžejní větě, která pak nedává smysl (viz obr.2), je typickou ukázkou šlompáckého přístupu. Stejná zásadní chyba se vyskytuje i v článku paní starostky zmíněném výše (obr.1) a skutečně je otázkou, zda takové zásadní chyby dělá printúředník z blbosti sobě vlastní nebo schválně. Alias – proč se debilní chyby vyskytují právě ve článcích starostky a tajemníka? Podivuhodná náhoda.

Už jsme si přečetli, že úředník musí být profesionál a o prvním výsledku se dočteme hned na straně 6. A sic o zkrácení úředních hodin na odboru dopravy. Zatímco leckde se úřední hodiny v tomto odboru neustále prodlužují (viz např. Magistrát města Brna), ve Šlapanicích se vydali cestou opačnou. Ale profesionální. :-)

Strana 10 přináší pár vět o omezení hlučných činností o nedělích. Jsou zajímavé ale hlavně tím, že jsou už druhým příspěvkem na stejné téma od stejných autorů (spolek Ano) v rozmezí půl roku (ŠZ 3/2015). Vkrádá se tedy otázka, kdy se dočkáme hattricku. Spolek Ano je opravdu zvláštní – na jedné straně píší furt dokola na jedno téma a na straně druhé jejich FB stránky trapně zatuhly 29. září loňského roku. Ale možná řeší důležitější věci, třeba jestli jejich děti do školy chodily nebo chodili …:-)  

Na straně 16 najdeme rozpis bohoslužeb o vánocích, bohužel neověřené se slepě odpapouškovanou chybou – sobota 2.1.2016 nikoliv 18, ale 7:30 hodin.  

Strana 29 přinesla téma dárcovství krve a rozhovor s protagonistou této vysoce humánní činnosti – držitelem Janského plakety. Autorka bohužel poněkud opomněla zásadní informaci o tom, za kolik odběrů se vlastně Janského plaketa uděluje. Nebo to každej ví? A pro ty ostatní si připomeňme, že kategorie Janského plakety jsou tři: bronzová za 10 odběrů, stříbrná za 20 a zlatá za 40 odběrů. O které se v článku píše bohužel zůstalo tajemstvím!  

Na straně 32 najdeme článeček o činnosti Moravskoslezské křesťanské akademii a to přímo od šéfky místní pobočky, kde je mj. i zmínka o chystaném divadelním představení Víkend s Bohem. Bohužel i zde zapracoval duch půlpanismu a tak se čtenář typicky nedozvěděl ani KDY, ani KDE. Jediné časové určení byla „adventní neděle“, ale ty většinou bývají čtyři. Pokud byste na samotném představení očekávali pár hřejivých předvánočních slov právě od šéfky pobočky, bylo by to marné. Slova se totiž ujal Ješitný Jarda, aby se prezentoval klasicky neúměrně dlouhými a hlavně zbytečnými větami o sobě.  

A ještě se zmiňme o stránce technické. Lze konstatovat, že sazba a následná kontrola před tiskem tohoto čísla byla odbyta způsobem nevídaným. Viz výše zmíněné výpadky slov, ale i dělená slova uprostřed řádků svědčí o neprofesionalitě. A skutečnost, že v třísloupcovém členění článků má leckde každý sloupeček jinou rozteč řádků (např. právě v článku že Úředník musí být profesionál), to už je fakt odfláknuté na ultima …. Takhle přece profík nezarovnává, takhle fakt ne ….

Zpravodaj za minulý rok ušel obrovský kus cesty dopředu. A snad přijde doba ještě lepší!

 

Quo quo quo vadis seriózní informace?                            14. ledna 2016

 

http://brnensky.denik.cz/zpravy_region/co-nejvic-trapi-slapanice-u-obyvatel-zvitezila-neprehledna-krizovatka-u-kostela-20160114.html

Takovou pitomost by nevyplodila ani Cimrmanova cvičená slepice Zora. Ona ne, ale ...

 

Plesání prvorepublikové                                                      8. ledna 2016

  

O první letošní vtip se pokusili organizátoři farního plesu. Akce má býti v duchu prvorepublikovém a jako dárek přímým pamětníkům měl pro ně být vstup zdarma. Informace kdo vlastně pamětníkem je jsou ovšem domotané. Na oficiální pozvánce jsou uvedeny osoby narozené mezi léty 1918 – 1938, doplňující informace ve farním časopise Okénko však mluví o „ročníku 1930 a níž“.

Pořadatelé však vymysleli ještě větší psinu. Na oficiální pozvánce totiž jaksi neuvedli hodinu začátku plesu (!!!!!!!!!!!!), čili po půlpánovsku: to přece každej ví …. Ale to nejlepší nakonec. Jak jest na pozvánce uvedeno, ples má být v duchu prvorepublikovém. K tomu jistě směřoval i vtípek s označením prvorepublikové měny (viz pozvánka). Ten se bohužel změnil v elementární neznalost novodobých dějin. Označit prvorepublikovou měnu jako „Kčs“ může opravdu jen osoba nevzdělaná, neřku-li tupá (jako Kčs se koruna jmenovala od roku 1945 až rozdělení republiky v r. 1993). Text zjevně tvořil někdo „mladý a neklidný“a smutné je, že chybu neodstranil ani někdo starší či vzdělanější. A nebo farníci hojně popíjejí i před plesem? 

 

Novoročenka                                                                        1. ledna 2016

  Dokončené tyčové značení ukazuje připravenost Šlapanic na zimu:-)!

Hned první den roku 2016 byly Šlapanice drobně sněhově poprášeny. A hle: ač den sváteční, dědinou se míhají mechanismy Satesa a uklízejí sníh na silnicích i chodnících. Což si zaslouží pochvalné mručení. Protože taková péče o občany tu za lidového režimu Ješitného Jardy, USS (ukecaného socanského Sváti) ba i Června prostě nebejvala!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pbart 2008       doporučené rozlišení 1024x768

 
                                     jedna, dvě, tři ....    ........

 

 

r