Bilance 2017                                                                    15. prosince 2017

Před koncem kalendářního roku nastává i bilancování počinů uskutečněných v právě uplynulém roce. Jak na tom jsou Šlapanice? Vtipně, jako vždy.

   

V dubnu 2017 jsme zavedli „kult uctívání černého igelitu“, když jsme den před pietním aktem k osvobození obce nechali sochu Rudého Armějce esteticky zahalit. Ač se jedná o místo pietní, nebyli jsme ani po půlroce schopni opravit od června rozbité světlo přímo u této sochy!

Na Tuřance při ústí k Brněnské jsme plácnutím asfaltu do hlíny "vybudovali" kousek chodníku, estetickými parametry připomínající výsledek bolševické Akce Z. Návštěvníkům tohoto místa neznalých místních poměrů bohužel není jasné, zda tu jde o chodník, silnici, nebo o vtip...

Přes vychvalovaný přínos kamer šmírovacího systému se nám podařilo získat na služební vozidlo MP nový design.

Při tzv. rekonstrukci chodníků jsme nedokázali esteticky sjednotit vzhled dlažby (ani v rámci nevýběrového řízení). Neboť každý pes jiná ves je náš architektonický vzor.

Zrušili jsme praktický informační rychlostní radar a na jeho místo zákeřně umístili „neviditelnou“ bedýnku, neboť nám nejde o bezpečnost, ale o prachy.

  Pytlov nad Říčkou

Organizačně jsme nezvládli ani tak jednoduchou věc jako je tříděný sběr odpadků. Místo jasných a jednoznačných prvotních informací jsme úvodním debilně koncipovaným letákem uvedli občany v chaos, což si pochopitelně vyžádalo doplňující informace, bohužel roztříštěné mezi další média (něco na webu, něco na xichtoknize, něco ve zpravodaji a něco na svolávání občanů). I tentokrát estetická stránka věci zvítězila a Šlapanicím se díky nové „výzdobě“ v podobě povalujících se pytlů na ulicích začalo přezdívat „Pytlov nad Říčkou“. Ač informujeme, že jde o neesteticky krátkodobou záležitost a svážející firma na svozu pracuje již od 7 hodin ráno (pytle tedy chystejte už raději v předvečer), ještě v půl třetí odpoledne se pytle okrasně povalují na svých místech (čili dvacet hodin v týdnu bordel). A o tento estetický zážitek občané nepřijdou ani o vánocích a tak i na Štěpána budou pytle krášlit dědinu (občanům se doporučuje pytle vánočně ozdobit, ovšem pozor, nepřekrývat čárkový kód!).

Zavedli jsme povinné noční buzerování občanů vyhlašováním poplachu tzv. rekonstruovaným místním rozhlasem. Rekonstrukce spočívá v tom, že se na shnilé kandelábry pověsí nová reproduktorová hnízda. V tichých uličkách blízko u sebe, čili předimenzovaně, naopak na hlučných ulicích se vzdálenosti zvětšily ve snaze neumožnit občanům slyšet hlášení ani po této tzv. rekonstrukci.

Pochlubili jsme se akcí „Bezpečně do škol“ aniž bychom např. na Masarykově náměstí obnovili alespoň jediné značení přechodů pro chodce. Řádná obnova dosud neproběhla ani na nejnebezpečnějším přechodu v dědině (křižovatka Brněnská, Čechova, Sušilova), ač byla vedením města slíbena už na letní měsíce. Slušná radnice by se za nesplnění omluvila a vysvětlila důvody – ta šlapanická si hraje na mrtvého brouka a na občany dlabe.

Dopravní situaci nadále hodláme občanům zpříjemnit zavedením nesmyslných jednosměrek a ještě nesmyslnějším zpoplatněním parkování na hlavním náměstí a u kostela. A to se, prosím, uvažuje i o rezidentním parkování (čili tzv. modré zóny), jejichž zavedení se pro debilitu opatření a odpor občanů zalekla i velká města.

A               B   

Navzdory předvolebním vtipům (viz obr. A) jsme za 20 melounů zakoupili bezcenný a ekologicky zamořený areál bývalých papíren. Dosavadnímu majiteli tak spadl kámen ze srdce, nemusí sanovat (k čemuž byl povinnován) a ještě za to dostal zaplaceno! Výborný obchod století!!! A v mysli prostého občana se objevují myšlénky hříšné: neuvěřitelná blbost či úplatek? A byť radnice prohlašuje (viz obr. B) že „Město koupilo areál s cílem zlikvidovat zátěž životního prostředí a obyvatel na nejvyšší možnou míru“, přesto chce použít jen „Střední variantu S1“, čili odtěžení jen částečné ("nejvyšší možná míra" je přece logicky odtěžení totální a nikoliv pouze částečné). A tak se jednoduše totální sanace (jiná možnost ani není) oddálí na budoucí generace.

Drobnou úpravu cestičky na hřbitově jsme nazvali „Rekonstrukcí hřbitova“ a v tomto duchu jsme přesunuli těžkou lavičku doprostřed cesty, abychom občanům umožnili její obcházení.

Několikaletý kladný vývoj zlepšování Šlapanického zpravodaje jsme uťali vydáním neuvěřitelného Paskvilu č. 6/2017! Totálně neschopné tiskové oddělení úřadu si opět udělalo z občanů prdel, zjevně za tolerance vedení města, které očividné a dlouhodobé vysmívání vlastním občanům zásadně neřeší!

Tato bilance zdaleka neobsahuje všechny letošní vtipy šlapanické radnice, které lze za zlepšení života v dědině označit jen těžko. Spíše jde o podivnosti vedoucí k postupné a těžko napravitelné devastaci dědiny, kterou nemůže vyvážit ani umístění dvou nových laviček a zasazení tří keříků. Čest práci!  

PS: v článku byly použity i citace z: https://brno.idnes.cz/analyza-politickych-slibu-slapanice-dvg-/brno-zpravy.aspx?c=A141007_2105779_brno-zpravy_kol     (7.10. 2014)

 

Vánoční strom rozsvítíme, jen nevíme kdy...?                 8. prosince 2017

My jsme chasa veselá. Nejprve pozveme občany na rozsvícení vánočního stromu na 16 hodinu. Poté tvrdíme, že se letos koná až v 17 hodin a nakonec strom rozsvítíme dle programu v 18 hodin! Mystifikační Ústav (MÚ Šlapanice) opět perlil pitomostí sobě vlastní!!!

 

O článku, který vůbec neměl vyjít...                                2. prosince 2017

Počátkem listopadu 2017 vyšel na webu Pure článek o novém městském rozhlase, nad jehož účelem (rozhlasu i článku) kroutí občané hlavou. Zřejmě měl obhájit neobhajitelné, ale ...

http://ciste-slapanice.cz/2017/11/nove-hlaseni-pozaru-nim-vlastne/

Ale než se o něm zmíníme podrobněji, připomeňme si oč jde: Na přelomu srpna a září t.r. byl v obci zaveden bezdrátový rozhlas. To už opravdu bylo zapotřebí, neboť ten starý  leckde nebyl slyšet a obnovovat staré vedení by byl nesmysl (neplatí pro radnici :-)). Bohužel se ukázalo, že ani nový rozhlas není slyšet, což není vinou konstrukce, ale umístění. Tak šíleně blbé řešení se totiž jen tak nevidí. Neboť tiché uličky se osadily reproduktory po 60 – 70 metrech (např. Jungmannova či Těsnohlídkova – tady každý druhý až třetí sloup veřejného osvětlení), kdežto na skutečně frekventovaných – a tudíž hlučných – místech (Brněnská, Nádražní) je mezera mezi reproduktory i 120 – 160 metrů. Je opravdu neuvěřitelné, že takové řešení může někdo naplánovat, vyrobit, schválit a zaplatit (dyť je to z dotace, tak je to jédno). Pro inteligenci tu zjevně není místo! A to celé se ještě nově zpestří nočním buzerováním, pardon, nočním vyhlašováním poplachu zvukem souložící dvojice, která zapomněla vypnout mikrofon a oddává se hrátkám na pracovním úředním stole (2. října 2017). Šlapanice se tak v době pagerů a mobilů rázem vrátily do roku 1408, kdy byla k vyhlášení poplachu poprvé použita zvonička. A „pouhé“ 2 měsíce po uvedení zvukového paskvilu do provozu vyjde osvětový článek (ovšem jen na stránkách Pure, jak to že ne města?), který měl za úkol leccos vysvětlit a paskvil obhájit. Povedl se však pravý opak. Posuďte sami:

Bod článku č.1: Podobné zařízení funguje např. ve Střelicích. No tak to je samozřejmě ohromující sdělení a jde zřejmě o pádný důvod, aby byli pracující občané buzeni i ve Šlapkách. A argumentace typu: ve Střelicích postavili sochu Stalina, tak musí být dobrá i ve Šlapanicích. Objektivně mělo být též napsáno, že jsou i rozumné obce, které na podobnou ptákovinu nepřistoupí. Navíc: vyhlašování poplachu vyřváváním místního rozhlasu patřilo do koloritu dědin, ve městech si na krávoviny nepotrpí, neboť to řeší jinak.

Bod 2: … nejedná o rozhlas, ale prioritně o výstražný systém! A hle, městská média mají plnou hubu rekonstrukce nového rozhlasu a von to vlastně ani rozhlas néni!

Bod 3: “Proč nestačí informování hasičů pomocí sms?” – je pravdou, že sms se používá v řadě obcí, ale je to rizikové – sms nemusí přijít. Ovšem při výpadku sítě nejsou sms garantovány. Autor zde ale nevědomě či záměrně nezmiňuje i další svolávací individuální technologie jako jsou pagery (sms je pak vždy jen záložní řešení). A že při výpadku sítě nejsou sms garantovány? Statisticky vzato - výpadek sítě (myslí se zřejmě mobilní operátor a nikoliv nezávislé pagery) zatím nastal 2x za 15 let. A v případě výpadku z důvodu atomového výbuchu je to úplně jedno.  

Bod 4 (obzvláště výživný): Je třeba lidi vychovávat ke krizovým situacím, aby se šli kouknout, jestli se něco neděje právě vedle nich. V dnešní době “terorismu”, za který lze považovat i souseda, kterému “křupne v bedně” a vyhodí do luftu bytový dům. A je to lepší, než se probrat, až mi na dveře buší hasiči, aby mě vyvedli. Tak to je fakt síla a příklad totální myšlenkové negace! Považte, protože váš soused je potencionální terorista (a vy jste potencionálním teroristou zase pro něho), je třeba v noci budit nejenom záchranné složky, ale i všechny občany. Nehledě na to, že teroristický výbuch u sousedů vzbudí spolehlivěji, než šlapanický výstražný systém, takže autorova obava je zbytečná. Vypadá to, že Šlapanice jsou na terorismus připraveny lépe než New York, a ten už si, do prčic, něco zažil. Tak sláva, Šlapanice jsou už před Amerikou!!!! Ovšem přesto by lidé bydlící třeba na Brněských Polích nemuseli být buzeni kvůli spadlému stromu na Bedřichovické. To je stejné, jako kdyby se v Brně kvůli havárii v Tuřanech v noci násilně budilo Královo pole!

Bod 1 (podruhé – dle článku): chybou bylo, že občané nebyli dříve informováni o této nové formě a první zkušenost vznikla v noci, kdy řada lidí nevěděla, jestli je válka – tomu se dalo předejít. No konečně rozumná slova! A zároveň otázka: jak je možné, že o novince nočního buzerování občanů šlapanická, jinak velkohubá média, naprosto mlčí a první vysvětlení publikuje jen Pure a ještě na soukromých stránkách? Komičnost situace podtrhuje fakt, že autor výše zmíněného článku je předsedou Komise pro informace a média!!! Proč neotiskl tyto informace ve Zpravodaji? Ale můžeme to chápat i tak, že už došlo k pravidelně se opakují situaci: na počátku volebního období jsou lidé v komisích nadšeni něco pro dědinu aktivně udělat, aby po dvou až třech letech aktivity zjistili, že snaha je marná a úřad si jede ve svých kolejích a na nějaké komise prdí. Tak jak tak, nezveřejnění faktů o novém rozhlase v oficiálních městských médiích je další důkaz o nefunkčnosti a neschopnosti tiskového oddělení. Nějaká maminka si onehdy povzdechla, že jí hlášení rozhlasu vzbudilo dítě při odpoledním spánku. Chacha, a co Tě, děvče, ještě čeká po nocích!!!! Ovšem teprve z reakce „města“ na tuto situaci se zde dozvídáme další informaci a to, že pro hlášení místního rozhlasu je určena doba ve čtvrtek a v 17 hodin!!! Vida, další novinka, kterou tiskový odbor zatajuje! To už není jen neschopnost, to už je vyloženě tiskový bordel! Což je ale stejně jedno, neboť manažersky neschopné vedení města stav řešit nebude! A pro upřesnění: informaci o novém nočním buzení na rozdíl od Pure nepřinesl srpnový, říjnový, ba ani prosincový Zpravodaj (ani jako výplň bílých míst).

Bod 2 (podruhé – dle článku): průběžně probíhá přizpůsobování hlasitosti – zde ale je nutné, aby občané sami dávali vědět, jak systém funguje v jejich bydlišti v konkrétních domech.  Omyl, hluboký omyl, soudruzi! Kdyby šlo o městský rozhlas a radnice slušnou formou požádala o spolupráci (ne jako nyní s chybějícím kouzelným slůvkem „prosíme“), pak by to jistě bylo v pořádku. Jenže nejde o rozhlas, ale o „výstražný systém“. A tady odpovědnost za jeho plnou funkci padá výhradně na jeho provozovatele! Jo a jak mají občané hlásit vadné repro, když tam žádné nemají???

Bod 3 (podruhé – dle článku): a také to samozřejmě je o zvyku obyvatel – věřím, že časem již budeme považovat nový signál za normální, bez občanů vyladění systému nejde (docela krkolomná věta, že?). K tomu se někde vyjadřuje i starostka – viz obrázek:

Jenže skutečnost je jiná. Právě naopak, většina lidí ukázala, že není závislá na nějakých fejsbucích a že na nich netráví 24 hodin denně. A že se většina neozývá? No jestli to není tím, že spousta lidí po několika letošních debilních patáliích už snahu vzdalo a jen si v tichosti myslí: tak jakou další pitomost nám radnice zase předvede? Situace je totiž mnohem vážnější. Představme si třeba řidiče hromadné  dopravy z povolání, kterého o půlnoci vzbudí ono „souložení“ a pak už nezabere. Nevyspaný jde do práce a následky mohou být fatální. A pak už je to jenom o žalobě (jejda, už zase!!!). A co rušení nočního klidu? Je to precedens. Proč by noční klid dodržovali občané, když ho porušuje sama radnice. A že by občané „nový signál“ časem považovali za normální? Těžko! Na hovadinu a zhoršení podmínek pro bydlení se totiž zvyknout nedá! To může vést i ke zcela překvapivým úvahám: jestli by nakonec nebyla lepší tichá průmyslová zóna než noční vyřvávání?

Třešničkou na „rozhlasovém“ poli jsou další dvě události. V předvečer 11.11. odmeldoval slavný šlapanický veledůležitý výstražný systém recept na svatomartinskou husu! Fakt docela vtipná výstraha!

A při svěžím větříku v neděli 29. října spadl na Těsnohlídkově sloup veřejného osvětlení s namontovaným reproduktorovým hnízdem a to nejen působením větru. Ukázalo se totiž, že u paty byl zcela prohnilý (železo síly papíru) a jeho poroučení se k zemi bylo jen otázkou času větrem toliko uspíšené! K čemuž bylo na listopadovém zasedání ZM řečeno, že na této ulici jsou všechny sloupy v dezolátním stavu a bude provedena výměna! Jenže!!!! Jak je možné, že před montáží reproduktorových hnízd (zhruba 20kg zátěže) nebyly sloupy příslušným odborem zkontrolovány a zrevidovány??? Tady už se vyloženě jedná o obecné ohrožení!!! (že by zase žaloba?) A výborná vizitka práce radnice!

I ten reproduktor se zastyděl za noční vyrušování občanů a raději spáchal sebevraždu!

Na závěr se vraťme k otázce, proč vlastně inkriminovaný tendenční článek na stránkách Pure vyšel? To sice nikdo neví, ale pobavil, že jo?!

 

Pátá fáze, šestá fáze, sedmá pěkně vedle ní ....          24. listopadu 2017

Není tomu tak dávno co se opět ukázalo,  jak svět zaostává za šlapanickou genialitou. Zatímco slavnému vynálezci Křižíkovi k uskutečnění jeho myšlenek zpočátku ještě stačil jednofázový elektrický proud, celý svět se později sjednotil na třífázové soustavě. V pokrokových Šlapanicích však už ani to nestačí a geniální vesnice začala používat 7 fází!!! Soudruzi budovatelé světa, máte co dohánět! Neboť soudruzi šlapaničtí novátoři ještě neřekli poslední slovo. Osmá fáze - nazvaná totální zkrat - na sebe nenechá dlouho čekat!!!

 

Nebezpečně do škol, ale i jinam ...                                18. listopadu 2017

Šlapanice se s velkou pompou počátkem školního roku pochlubily úžasnou akcí nazvanou „Bezpečně do škol“. O co konkrétně jde? To se jednoduše obnoví dopravní značení na některých přechodech pro chodce, ale nikoliv na všech. Pak se s malým kolektivem usměvavých školáků a dospěláků ve žlutých vestách nafotí série barevných propagačních snímků jakže to máme v těch Šlapanicích krásné a jak se dobře staráme. Čili běžná údržba přechodů se smíchá s oslavným textem a vypustí do šlapanických médií. A jak to vypadá ve skutečnosti?

Určitě je záslužné, že se vůbec podařilo vodorovné označení alespoň některých přechodů obnovit. I když, jakápak zásluha, když jde o normální údržbu, že? Spíše je zarážející, že značení u spousty dalších důležitých přechodů (např. na Masarykově náměstí u průchodu od školy) zůstalo bez povšimnutí (no však ty se taky do propagačního humbuku jaksi nevešly). Poměrně důležitá je také skutečnost, jak vlastně mají přechody pro chodce vypadat dle příslušné vyhlášky. Ať už jsou doplňkové úpravy jakékoliv (červené zvýraznění), v základu jde vždy o bílou zebru (čili značka V7). Existují i další možnosti, které přecházení chodců umožňují, ale z rozličných důvodů se nesmí označit jako přechod pro chodce. Takové místo se odborně nazývá „místo pro přecházení“. Jde o různé místní úpravy, ve Šlapanicích konkrétně pásy ze žlutých kostek na Masarykově náměstí. Kdysi tam asi byly přechody vyznačeny, ale ty dávno smyl čas (obecná norma říká, že pokud je 80% značení neviditelné, jako by nebylo) a přitom jediným jednoznačným signálem že se jedná o přechod je namalovaná zebra! Ta tam ovšem chybí (stejně tak jako u dalšího fiktivního „přechodu“ o pár metrů dál) a tak ve skutečnosti jde jen o „místo pro přecházení“. Dopravní vyhláška ale jasně říká, že na těchto „místech“ nejde o plnokrevný přechod a chodec tu nemá pražádnou přednost! A i když tomu tak je, přesto u výše jmenovaného průchodu na náměstí postává „žlutá vesta“, která děti ze školy jdoucí upřednostňuje před vozidly. Jistě, v propagandě „Bezpečně do škol“ to vypadá hezky, ale v rozporu s vyhláškou. Oč jednodušší by na tomto místě bylo obnovení vodorovného značení přechodu (tedy je-li jej vůbec možné v tomto místě zřídit kvůli dalším požadavkům zákona). V duchu prohlášení „Bezpečně do škol“ včetně „průvodcovských služeb" je na seznamu přechodů i Masarykovo náměstí. Což je docela vtipné, neboť na tomto náměstí vlastně není jediný přechod pro chodce!!!!!!

Počátkem září (Zrcadlo 4.9.2017) jsme se tu zmínili o další zpropagované, leč neuskutečněné úpravě přechodu na Brněnské (u křižovatky s Čechovou a Sušilovou). Ač měl soudruh místostarosta už v červnovém čísle zpravodaje plnou hubu slibů úprav které budou realizovány o prázdninách, ani dnes - 18. listopadu – po nich není ani stopy (jinými slovy: rocbindy = plané pindy)! Naopak, bílé vodorovné značení přechodu bylo sice 4. září (už!!!) obnovené, ale jelikož je zároveň stále viditelné i staré značení na jiném místě - asi o metr vedle, tvoří místo docela nepřehledným. V úvahu samozřejmě musíme brát i to, že řidiči vozidel jedoucích po Brněnské nahoru nemohou z úhlu nízkého pohledu sedícího řidiče přechod vůbec vidět (upozornění na vozovce je bohužel o dvě křižovatky dřív !!! než samotný přechod). Taková situace jednoznačně vyžaduje i svislou dopravní značku. Ta ovšem, včetně slibované rocbindy, naprosto chybí. Samozřejmě od léta mohlo dojít k nějaké změně či důvodu, proč se rocbinda stále nekoná, ale to by o tom radnice snad informovala, ne? Ale ona mlčí!

Závěrečné foto patří srovnání, jak se s označením přechodu pro chodce ve svahu frekventované vozovky  vyrovnala Slatina a jak Šlapanice! Čest propagandistické práci!

 

Chcete mne?                                                                 11. listopadu 2017

Ve Šlapanicích došlo ke sporu nejen mezi koalicí a opozicí, ale už i mezi kontejnery. Kontejner na biologický odpad totiž ostatní kontejnery odmítly pustit mezi sebe do vyhrazeného prostoru a zanechaly jej opuštěný na ulici včetně pytlů. Celý nechutný případ bude řešit příští zasedání zastupitelstva - aby dokázalo, že je aspoň k něčemu!

 

The official city theater !!!                                              3. listopadu 2017

Že tiskové oddělení šlapanického úřadu je sdružení amatérů ví kde kdo. Ani v přehledu kulturních akcí na listopad soudruzi nezapomněli zaperlit, když mezi kulturu zařadili i zasedání zastupitelstva. Ačkoliv, tentokrát je to na místě! Když si připomeneme jen poslední dvě zasedání… prostě tyjátr! To zatím poslední (27.9.2017) se vlastně nekonalo, ale nepředbíhejme a napřed si povězme něco o tom v pořadí devatenáctém dne 6.9.2017.

Mimo klasického opozičněkoaličního harašení občany zaujal i nezájem zastupitelů o dění v dědině. S jedinou výjimkou zastupitele Z., který vznesl dotaz z jakéhože to důvodu po rekonstrukci chodníků na části Brněnské zbyl jeden vjezd ze starých kostek. Načež soudruh místostarosta vysvětlil, že majitel si nepřál rekonstrukci vjezdu, neb jej zbudoval na své náklady. A dál ticho. Nikdo ze zastupitelů na takovou hovadinu nereaguje! Oč jde, milý čtenáři? Dědina rekonstruuje chodníky a vjezdy na svých pozemcích. Tam kde neopravuje naopak vyzývá občany, aby si vjezdy, byť na obecním pozemku, opravili sami a na vlastní náklady! K čemuž dříve nepochybně došlo i v tomto případě. Jenže nyní se komplexně opravovala tato část Brněnské a tudíž v zájmu jednotné estetické podoby se samozřejmě měl opravit i onen jmenovaný vjezd. To že „majitel si rekonstrukci nepřál“ neobstojí, neboť majitelem pozemku je obec a dotyčný jen majitel přilehlé nemovitosti. Dědina se prostě měla postavit čelem k tomu co způsobila a onomu člověku jeho původní rekonstrukci zaplatit a celý úsek mohl mít jednotný vzhled. Ale nemá. To potom dědina může mít třeba 100 městských architektů, když je její  vzhled u zádele nejen příslušným úředníkům, ale i vedení města včetně zastupitelů! A Šlapanice tak vždy budou vzhledově zaostávat za okolními obcemi.

I další výplod s. místostarosty o parkovacích automatech na Masarykově náměstí a na Hřbitovní zanechal zastupitele v klidu (mimochodem, zápis hovoří pouze o „náměstí“, o které jde je třeba si domyslet). A opět – oč tu jde. Parkovací místa na jmenovaném místě jsou opravdu poměrně dost zaplněna, ovšem vesměs stejnými auty, které tu stojí jen po určitou dobu, která se nápadně shoduje s pracovní dobou úřadu. Obyvatelé náměstí mají parkování zajištěno jinde a jedinou institucí široko daleko je právě úřad. Po úřední době se náměstí zázrakem vyprázdní a frekvence obměny vozidel začne teprve v odpoledních hodinách, kdy spousta lidí navštěvuje zejména poštu. Regulace doby parkování  na tomto místě je jistě dobrá věc. Občany jen zaráží navrhovaný způsob – parkovací automaty, tedy zpoplatnění. Úplně stejnou funkci by totiž plnilo označení místa jako časově omezené parkování s hodinami, tedy těmi papírovými které má každý v autě. Kontrola městské policie je nutná v obou případech, ale odpadá nákup a náklady za údržbu automatů. Případné vychcánky kteří by si po vymezené době jen přenastavili papírové hodiny a parkovali vesele dál městská polici přece musí jednoduše odhalit, tedy pokud není úplně blbá. V úvahu musíme vzít i praktičnost, představme si třeba návštěvu pošty. Auto zaparkuje, řidič nejprve jde někam k automatu, pak zpět k autu dát papírek za sklo a pak teprve na poštu. Časové prodlevy při současném podvečerním hemžení aut před poštou by proces odbavení nepříjemně zpomalily a parkování de facto zablokovaly. Nebo jiný příklad – občan si jde na úřad vyzvednout pytle na třídění odpadu, ale musel by při tom platit za parkování (nějak se ty pytle zaplatit musí), podobně za koupi pěti rohlíků v potravinách či jednoho acylpyrinu v lékárně! Regulace ano, ale s rozumem (nikoliv půlpánovským). To pochopili už dávno např. i v Brně, kde přímo před Magistrátem na Kounicouvě ulici automaty zrušili a zavedli „papírové“ hodiny. A plánuje se podobný přístup i jinde. A tak co se jinde neosvědčilo (vzpomeňme nedávný pitomý nápad se zpomalovacími semafory na vjezdu do dědiny), ve Šlapanicích slaví vítězství. Jen se nedá říct, že by to život v dědině zpříjemnilo. A zpátky na začátek. Ani toto zastupitelé veřejně neřeší, ani jednoho nenapadne, že se věci dají řešit příjemněji! Což na onom zasedání lze říct i o další zpotvořeninách jako vyhýbací místa na Nádražní (s úbytkem parkovacích míst) či zjednosměrnění Sušilovy – samozřejmě místo komplexního řešení. To vše zcela v kontrastu s halasným předvolebním heslem, že stát má sloužit a nikoliv překážet, čili ve šlapanických poměrech „Městský úřad má občanům sloužit a ne překážet“!!!

20. zastupitelsvo ze dne 27.9. už bylo jen trapnou ukázkou „šlapanismu v praxi“. „Pozitivní“ přístup opozičních zastupitelů, kteří na svém srdci jistě mají jen a jen blaho občana, neumožnil konání vlastního zastupitelstva prostým neschválením programu. Že je současná opozice spolkem zákeřných hlupáků je věc vcelku známá. Ale na druhé straně – koalice přece s takovými exoty musí počítat a musí vědět, že zákeřnosti jsou hromadně plánovány dopředu a čeká se jen na první příležitost, která nastane, jako právě teď. Pak je ale na místě koalici naopak označit za hlupáky naivní, když se zákeřnostmi nepočítá a nedovede si zajistit většinu. Po nekonaném zastupitelstvu se v místních médiích rozpoutala humorná názorová přestřelka mezi koalicí a opozicí, no prostě jedna pitomost střídala druhou, aby střet vyvrcholil starostčiným obviněním opozice z politikaření (což je pravda).  Aby vzápětí ve své argumentaci uvedla, že „má problém s informačním systémem úřadu, který dodal člen ODS za vlády KDU …“, což politikaření jistě není, že?! (a hle, již neplatí loňský důvod o tom, že onen "systém není vhodný pro státní správu?") U této řečnické perly je jako důkaz uveden i nějaký finanční údaj v neprospěch onoho IS, ale není specifikován, takže nikdo neví zda jde o nákupní cenu nebo servisní poplatek za měsíc či deset let, čili hausnumero, ale hlavně chybí jakékoliv odborné vyhodnocení technického přínosu a schopností politicky „problémového“ systému.

Šlapanice se, jak vidno, profilovaly do klasické učebnicové situace – třídní boj hlupáků zákeřných s těmi naivními. Jenže ať vyhraje kdo vyhraje, vítězem vždycky bude ……!   

Inu prostě: The official city theater !!!

 

Úsměvy zpravodajské!!!                                                    30. října 2017

Už dlouho jsme si tu nepovídali o specifickém humoru Šlapanického zpravodaje. Nic nového, pravopisné či slohové chyby se stále opakují. Že zaměstnanci PR teamu (!!!) stále zápasí s češtinou a slohovým vyjadřováním je vcelku jasné. Sice to vadí čtenářům, někdy i Komisi pro informace a tisk, ale to je tak všechno, protože vedení úřadu „vizáž úřadu“ neřeší. Začněme tedy jedním takovým vtipem, ale dál se podíváme na výběr spíše obsahový.

Jednou, dvakrát, dám si zahrát … aneb, opakování je matka moudrosti!

Úřadem hýbe změna ekonomického informačního systému. Změna samozřejmě nesystémová, protože vyměnit stávající Mercedes za Trabanta a ještě za to zaplatit svědčí o naprosté odborné nezpůsobilosti (spíše demenci) těch , kteří o změně rozhodli. Ale ono to zas tak jen neodborné rozhodnutí není, leccos nasvědčuje spíše politickému, ale o tom až jindy a podrobněji. V každém případě hovadina na entou.

Na podněty občanů byl vybudován chodník sice provizorní, ehmm, ale i provizorní práce nemůže vypadat tak neuvěřitelně šlompácky (viz Zrcadlo 12. července 2017). A co na takové řešení říká městský architekt?

Mezi záliby externího redaktora patří sledování seriálu Ulice. V aprílovém čísle by se taková informace jistě hodila, ale teď, v říjnu? Quo vadis, novinařino? Vlastně, toto je jasná odpověď!

+

Obsáhlý rozhovor s občanem V. by mohl být i seriózní, nebýt zdařilého vtipu. Občan V. totiž uvádí jak za Střecháče bylo fajn, až teprve Ješitný Jarda zavedl zvaní politických hostů na Šlapanické slavnosti. Fotka ze Slavností 2003 (čili za vlády Střecháče) s mladým Šaškem a tehdejší ministryní Součkovou však vypovídá úplně opačně. Vskutku zdařilý vtip!

Předchozí vtip ale není vůbec nic proti nejnovějším fórům s. exposlance (pozor, neplést se sexposlancem …, pardon, vždyť to ani nejde). Ten v reakci na své politikaření zase napadl výše uvedeného občana V. s prohlášením, že letos starostka pozvala Odepsaného Bohuše a že prý je tak občan V. zcela mimo mísu. Jenže Ješitný Jarda jen ukázal, že mimo mísu je on sám. Uzávěrka onoho čísla ŠZ totiž byla více než měsíc před slavnostmi, ba i samotné číslo vyšlo týden před nimi a je víc jak jasné, že v té době občan V. nemohl mít potuchy, co starostka vyvede za měsíc a půl. Inu typické uvažování lidového soudruha: hlavní je řvát a nemyslet!

No on to s. exposlanec má s tím uvažováním vůbec trošku ujetý. Ač hlavní volební slogan lidových soudruhů zněl „Zodpovědně“, ve svém povolebním provolání uvedl, že zodpovědnost mají jiní a nejvíc voliči (když mne ti hajzlové nezvolili). Omyl, soudruhu! Zodpovědnost ke svým voličům trvá i po volbách!

Čtěte zpravodaj, úsměv zaručen!

 

Třídíme odpad? Ale začít musíme na radnici!!!                     26. října 2017

Šlapanickou radnicí byly počátkem září do vybraných domácností distribuovány balíčky se základním vybavením pro tříděný sběr odpadků formou pytlového sběru. V balíčcích byl i informační leták spolu s kalendářem plánovaných svozů. A právě ten natolik zaujal občanstvo šlapáňské, že se na FB stránkách města rozpoutala nebývale divoká diskuze. Dlužno dodat, že oprávněně. Něco tak pitomého totiž občané už dlouho nečetli.

Tak pěkně popořádku: hned v prvním odstavci se dozvíme, že nejlepší sběrače čekají věcné ceny. To je dle soudruhů zřejmě ta nejdůležitější informace! A motivačně velmi pofiderní, neboť nejlepší jsou ti, kteří sice odevzdají nejvíc tříděného odpadu, ale zároveň k němu nějak musí přijít – nejčastěji nákupem nějakých surovin. Takže ti, kteří „třídí“ už při nákupu a nezatěžují svět např. blbýma PETkama s pitnou vodou jsou vlastně ti nejhorší, protože tak neodevzdají dostatek odpadu. A vítězové soutěže dostanou poukázky v různých peněžních hodnotách, aby tak mohli nakoupit ještě větší množství PETlahví a třídně odevzdat.

Další zajímavostí je označení popelnic čárovým kódem. Ač svozová firma bude vyvážet odpad jen s takto označených popelnic od 1.1.2018, leták uvádí, že povinností majitelů popelnic je tyto označit nejpozději do 30.9.2017 (v jiném médiu starostka dokonce uvádí, že říjen, listopad a prosinec jsou dohromady 4 měsíce)! Z čehož vyplývá, že pokud jste takto učinili až 1. či nedej bože třeba 2. října, je to průser. Vtipná pasáž je i o tom, že štítky s čárovým kódem musíte nalepit na pravou stranu popelnice, aniž text specifikuje, která strana je která a ilustrační obrázek ukazuje stranu levou. Logicky totiž každý bere za předek popelnice stranu odkud se sype dovnitř.

Zapojení do systému pytlového sběru je dobrovolné (1. strana letáku), ale domácnosti které se nezapojí budou hradit náklady na odpad v plné výši (2. strana letáku). Ze záhadných důvodů výše uvedené informace nenásledují po sobě. Navíc pro opatření uvedená na 2. straně letáku neexistuje žádné legislativní opatření a tak tato slova lze brát jako drzou výhrůžku (= trestný čin). Komické je i datování zkušebního provozu (1.10. až 31.12. 2017) a ověřovacího období. Ač je na jednom místě publikováno, že bude trvat celý rok 2018, na jiném místě je uvedeno 1.10.2017 až 30.9. 2018. A na třetím místě je údaj „více jak 1 rok“ (rozumí se od 1.10. 2017, čili do konce roku 2018). Tak si vyberte, občané!

Do pytle a kam s pytli? Leták uvádí že před dům na místo pro popelnice, svozový kalendář zase uvádí na krajnici vozovky (což rozhodně nemusí být stejné místo a třeba na frekventované Brněnské to může být docela prdel – pytle s tříděnými lehkými PETkami v průvanu projíždějících vozidel na krajnici asi dlouho nevydrží).

Všem domácnostem byl vytvořen odpadový účet na internetu hemžící se loginy a hesly. Ale jak si s tím mají poradit staří občané už leták bohužel neuvádí.

Komicky vyznívají i informace o kartičkách pro sběrný dvůr, bez nichž odpad nebude přijímán. Jenže ani v půlce října nikdo kartičky nevyžaduje, což je impulsem pro občany okolních obcí aby šlapanický sběrný dvůr zahltili (a později si kartičku od Šlapaňáka půjčili).

Jinak je to jednoduché. Např. tiskoviny svažte do balíku a „na ten připevněte visačku s čárovým kódem“. Parametry visačky a visačky samotné však jaksi chybí.

No a tradiční korunu těmto pomateným informacím nasadí sdělení, chcete-li se dozvědět víc, navštivte besedu o odpadech tam a tam. Ty vole, docela drzost, co? Na místo jednoznačných a úplných informací v jednom jediném letáku musíte chodit po nějakých besedách či „sledovat nejčastější otázky a odpovědi“ v médiích. Bohužel některé informace jsou na webových stránkách, další na FB stránkách, k dovršení chaosu si některé i protiřečí a na jednu otázku dokonce soudruzi odpovídají úplně o něčem jiném. Prostě chaos na entou! I když je úmysl třídit odpad nepochybně správný, ve šlapanickém vesnickém podání jde o přehlídku organizační debility a chaosu. Občany pak lze v této souvislosti rozdělit do tří skupin: 

Občané, kteří třídí už dlouhá léta z jakési „vnitřní potřeby“. A třídili by víc, nebýt těch věčně narvaných kontejnerů. Pokud někdo tvrdí, že se vyvážejí poloprázdné (drahá doprava), mlží. Úplně by stačilo, kdyby někdo jejich zaplněnost hlídal a ihned po zaplnění nechal vyvézt. Pytlový systém přece také někdo musí odvážet, takže dopravně to vyjde nastejno. V každém případě tyto slušné a zodpovědné občany s natříděnými léty debilní leták docela urazil. A při pomyšlení na to, že i papír mají odevzdávat v igelitových pytlích se jim ježí chlupy na pokožce. 

Občané, kteří netřídí. Protože leták uvádí, že zapojení do třídění je dobrovolné, budou ve své činnosti pokračovat. 

Starší občané. Ti jsou ještě slušně vychovaní a chtějí se tak i zachovat. Jenže debilně koncipovaný leták v nich po přečtení vzbudil naprostý chaos, neboť z něj jasně nevyčtou co vlastně mají či nemají dělat a mají hrůzu z toho, že něco neudělají jak by měli, protože nevědí jak by měli. 

Součástí kampaně šlapanických soudruhů bylo zveřejnění jakési tabulky obcí, které třídí více či méně. Údaje bohužel neuvádějí kritéria dle kterých tabulka vznikla. Pokud vychází jen z prostého množství tříděného odpadu, měli by se šlapaničtí soudruzi zamyslet nad velkými prodlevami vyprazdňování nádob na tříděný odpad. Šlapaničtí občané by totiž třídili mnohem víc, kdyby jim to bylo umožněno tou nejjednodušší cestou. V mnohých soudružských provoláních je jako příklad udávána obec Šitbořice (=náš vzor). Šlapanice bohužel šly cestou jakési šitbořské mutace. Ostatně, i ty Šitbořice nejsou ideální. Tam se každému sčítá tříděný odpad a dle toho je mu odečtena příslušná částka z poplatku popelného. A jsme zase na začátku. Protože nižší popelné mají ti, kteří nejen nejvíc třídí, ale zbytečný odpad už i primárně kupují. Kdežto ten, kdo z principu a úctě k přírodě ty zasrané PETky nekupuje a každý sáček doma třikrát obrátí než jej vyhodí, platí víc na popelném. Dobrá práce! A de facto diskriminace! Jenže módní je zcela jiná doktrína: My nejvíc odevzdáváme a tudíž my jsme největší třídní hrdinové! 

Závěrem ještě zmínka o dodaných balíčcích. Jak zmíněno na začátku, balíčky byly dodány jen do některých domácností. A ti, kterým dodáno nebylo, se vyzývají, aby se o ně přihlásili na Národním výboře. Docela bordel, že? Tím spíš, že každý balíček je označen jasným kódem majitele nemovitosti. Dle toho opravdu soudruzi na Národním výboře nepoznají, komu byl balíček doručen a komu ne? Takže opravdu neomluvitelný bordel! Zpestřený nejnovějšími událostmi: už při druhém svozu svozová firma neodvezla pytle ze všech míst (jaképak asi dostala podklady?) a muselo nastoupit místní Sateso a vyšlo najevo, že zařízení na čtení čárových kódů nebylo ve sběrném dvoře k dispozici až do 18. října i když třídíme už od prvního! A po více jak dvou měsících se objevily i nové parametry – svoz začíná již od sedmi hodin ráno a nesmí se používat černé neprůhledné pytle. Což je sice logické, ale proč na to jasně neupozornil první leták?

Lze tedy konstatovat, že i dobrá věc ovšem pojatá po šlapanicku (naprostá organizační neschopnost) vyvolala v občanech rozpaky. A ti slušní kroutí hlavou a dál třídí např. plasty odnášením po troškách do kontejneru, protože než by naplnili objem plastového pytle, domov by jim nepochybně zasmrádl! 

Pokud si teď říkáte, že úvodní leták a informace v něm stvořil nějaký dement, hluboce se mýlíte!!! Pod letákem je totiž podepsáno „vedení města Šlapanice“! A to je teda k zamyšlení!

 

Máme média! Ó, my se nemáme!!!!                                      19. října 2017

Šlapanická oficiální média jsou proslulá tím, že jejich tvůrci vůbec nemají potuchy o základních pravidlech informování, tedy aby to k něčemu bylo. Na druhé straně v kopírování bulvárních stylů se řadí k debilní špičce. Nejinak to bylo i v případě informací k volbám v říjnu 2017. Vcelku zásadní informaci o volebních okrscích a jejich sídle přináší pouze městský web. Nejnovější zpravodaj vydaný v předvečer voleb kupodivu informaci postrádá a šlapanická Infostoka je dokonce tak drzá, že tuto informaci scvrkne jen na odkaz na výše uvedený web! Informační debilové opět ukázali svoji tupost, lenost a hlavně neúctu a bezohlednost ke starším občanům, kteří nějaký web vyhledají horko těžko!!!! K čemu tedy infokanál je, když neinformuje? Ale pokud je úřad řízen tak jak je řízen, hňupismus bude mít vždycky navrch. Čest debilní tiskové práci!

 

Šaškování předvolební                                                          15. října 2017

 

Kvapem se blíží parlamentní volby a tak jsou případní voliči zahrnováni kombinacemi slibů, letáků a billboardů. Některé jsou debilní, některé méně a některé září vtipem. Jako třeba subjekt, který se tváří Zodpovědně. Uznejme, že ústřední motto kampaně – slovo „Zodpovědně“ – není vůbec špatné, naopak, velmi úderné. Samozřejmě ve spojení s logickou větou. Např. že „Zodpovědně pomůžeme rodinám s dětmi“, nebo „Zodpovědně pro zdravou zemi“, či „Zodpovědně jsme podrazili STAN“. Ale prohlášení o tom, že někdo „nechce zodpovědně stárnout v kolonách“ je nejen zpotvoření hlavní myšlenky a českého jazyka, ale i ukázkou toho, že myšlení prostě bolí. Jinak by se nikdo s takovou slohovou kokotinou neodvážil na billboardy!!! A přece jen ano...

I ve Šlapanicích mají jednoho „zodpovědného“. Je jím stávající poslanec, který boji proti kolonám (myšleno dopravním) obětoval mnoho úsilí. Ostatně, čtěte sami: soudruh poslanec konkrétně uvádí, že za 3,5 roku se snažil vyvolat koordinační schůzky (3x), které však byly ignorovány (no bodejť) a víc jako poslanec dělat nemohl!!! Takže jinými slovy: jako poslanec v problematice může udělat hovno a přesto se nestydí ve svém hlavním předvolebním sloganu prohlásit, že nechce zodpovědně stárnout v kolonách!

A nestydí se dál. Na volebních lístcích je zvykem, že u jednotlivého kandidáta je uváděno i jeho současné povolání. Ač je dotyčný soudruh aktuálně poslancem parlamentu, tuto profesi vůbec neuvádí a „přiznává jen“, že je předsedou poslaneckého klubu. A ač už 3 roky nestarostuje, přesto uvádí, že je dlouholetý starosta Šlapanic i když zrovna není (správně je „byl“). V tomto duchu zřejmě úplně zapomněl, že je i dlouholetým žákem základní školy, tak proč to neuvedl?

Soudruh kandidát vůbec až moc okatě zveřejňuje, že je trošku mimo realitu. Například provolání ministra dopravy Ťukyťoka o tom, že „na dálnicích se stojí z 80% vinou řidičů“ bagatelizuje na svém FB slovy, že se ministr zbavuje zodpovědnosti a háže to na řidiče. Jenže ministr má pravdu. Za velkou většinou kolon totiž opravdu může naprostá debilita českých řidičů, kteří neznají základy řazení do zipu a ve zmatku blokují silnice sjížděním do zipu raději stovky metrů předem, jinde jako největší kreténi vjíždějí do křižovatek i ve chvíli kdy nemohou pokračovat v jízdě za ní a zablokují tak i příčný směr, o vychcáncích, kteří si vynucují přednost a dokáží zastavit proud vozidel nemluvě. A co třeba rozjíždění na zelenou na křižovatkách? Zatímco např. v sousedním Rakousku či kdekoliv v normálním světě se na zelenou rozjede celá kolona najednou (čímž se mnohokrát zvětší průjezdnost křižovatky), čeští debilové za volantem se rozjíždějí postupně jako tupé stádo bez přemýšlení a de facto bezohledně. Soudruh poslanec jen ukázal, že ve své vesnické malosti nechápe vůbec nic a přesto se tváří jako dopravní expert (a někdy dokonce i ekonomický - EES). Kdyby aspoň jako poslanec upozornil na flákající se policii aby řešila výše uvedené zásadní řidičské chyby!!!! Tedy aspoň to něco málo aby udělal pro tuto zemi. A třebas i zodpovědně!!!! Když už z těch lidovců pobírá největší náhrady ...(údaje sněmovny za rok 2016).

PS: ...  a ještě jedna předvolební zajímavost - 13. října uběhlo právě sto let od posledního zjevení Panny Marie ve Fatimě. Při této příležitosti uvedla tzv. křesťanská televize Noe jako hlavní večerní pořad s názvem "Jít k volbám". No tak, proč ne, že jo.....???

 

Máme rozhlas! Ó, my se máme!!!!                                          8. října 2017

Je známo, že šlapanický pouliční rozhlas v posledních letech sloužil je pár občanům, kteří jej občas zaslechli z několika ještě funkčních hlásičů. Proto se soudruzi rozhodli pro jeho rekonstrukci. A tak v létě 2017 byly po dědině rozmístěny bezdrátová hnízda s reproduktory a akumulátory. Při jejich nasměrování byly místy využity speciální vlastnosti šlapanických stromů, jejichž vysoký koeficient odrazivosti zvuku je celosvětově znám. Zcela vizionářsky byl ozvučen i prázdný prostor budoucí železniční stanice Brněnská pole, o které ale nikdo neví, kde přesně bude. Překvapivou konstrukční novinkou korespondující se současnými vědeckými poznatky o šíření zvuku bylo i rozmístění jednotlivých hlásičů. Zatímco v tichých uličkách jsou umístěny poměrně blízko u sebe, na frekventovaných místech, např. dopravně hlučné Brněnské, se naopak vzdálenost mezi nimi zvětšila. Tvůrci tohoto zvláštního řešení zjevně chtěli občany ušetřit poslechu falešné parafráze sovětské hymny. K dokonalosti poslechu přispívá i zajímavé občasné rušení LTE v rytmu hudby a občasné hraní znělky bez hlášení a občasné hlášení bez znělky (aby se to vyrovnalo). Třešničkou na dortu pak bylo vyhlášení požárního poplachu prostřednictvím nového obecního rozhlasu v noci na 2. října 2017, kdy se z reproduktorů ve dvě hodiny nad ránem ozývalo po chvíli hekání souložících i svolávání. V době moderních individuálních komunikačních prostředků (pagery, mobily) jde sice o neobvyklé řešení, ale zcela v souladu s půlpánovskou pitomostí. O navýšení městského rozpočtu při ukončení životnosti akumulátorů si zde napíšeme zhruba za dva roky.

 

Obchvat Slatiny bude!!!!!                                                       1. října 2017

Nedávno se takhle na šlapanické radnici u pivka sešla partička lidí. Od Odepsaného Bohuše, přes primátory, náměstky až po starosty obcí, měst, městských čtvrtí, městských půlek, ředitelů dálnic, silnic a polních cest. Aby se společně dohodli na obchvatu Slatiny, který je pro Šlapanice klíčový. Škoda, že se pivního posezení nezúčastnil i největší Odborník finančnědopravněekonomickopolitický, tedy ten šlapanický velikán, co nechce zodpovědně stárnout v kolonách, neboť tento jedinečný expert má v této věci jasno už dávno:

https://www.facebook.com/jaroslav.klaska.10/videos/1905336156372484/

Ale i přes tento nedostatek se přítomní na něčem patrně dohodli (jak vyplývá z jediné zveřejněné informace). Výsledek studie se očekává již koncem roku 2018 (!!!!). A to je trošku kamenem úrazu, neboť v té době 95% zúčastněných na pivní schůzce už nebude ve svých funkcích a tak se dá předpokládat, že od r. 2019 se proces začne řešit od začátku. Ale nebojme se – obchvat Slatiny určitě bude. Když ne v roce 2058, tak nepochybně v roce 2063 (ovšem s tolerancí plus mínus 200 let).

 

Pravičáci, levičáci a cyklostezka na ...                              25. září 2017

V legislativním řízení je nová šlapanická cyklostezka. K Brnu. Hurá!!!! Má vésti po Tuřance k železničnímu přejezdu a zde podél trati kolem remízku (poslední útočiště srnek v široširém okolí) k ulici Evropská a dále (se neví, jen předpokládá). Otázkou je, pro koho je plán této cyklostezky určen.

Cyklisty směřující ze Šlapanic do Brna lze rozdělit do dvou základních skupin. Pravičáci – to jsou ti, kteří ve Slatině na téčku u kostela odbočují vpravo na Líšeň, Vinohrady, …  Levičáci by tedy logicky měli být ti, kteří by na témže místě odbočili vlevo. Ale neodbočují. Levičáci už totiž po Tuřance dávno jezdí, to by byli pytlem praštění, aby riskovali jízdu po frekventované Brněnské a u slatinského kostela odbočili vlevo k Evropské. A tak si šupajdí po Tuřance, jen u železničního přejezdu neodbočují k remízku aby neplašili srnky, ale pokračují Tuřankou a průmyslovou zónou na Evropskou (na rozdíl od navrhované cyklostezky si prodlouží trasu jen asi o 100 metrů). Pravičáci však po navrhované cyklostezce nikdy nepojedou. Museli by být pytlem praštění, aby se po Evropské zajížďkou po frekventované Slatině dostali zpátky ke kostelu a směrem k Líšni.

A zpátky na začátek: pro koho je tedy plánovaná cyklostezka vlastně určena? Levičáci po ní jezdí přirozeně a už dávno a pravičáci po ní z výše uvedených důvodů nikdy nepojedou a dál se budou plést automobilistům do cesty. Hmmm, zajímavé řešení.

Poznámka: pravicový cyklista je jedinec proplétající se na Brněnské mezi auty. Zpravidla je vybavem sluchátky, kterými si do těla pouští hlasitou hudbu, to aby neslyšel nadávající automobilisty kterým se plete do cesty. Většinou je oděn do cyklisticky módní šedočerné kombinace barev, aby to proplétání mezi auty bylo ještě zábavnější. Zvláštnosti: ačkoliv automobilisté platí silniční daně, silnice pro ně nejsou ani opravovány, natož budovány. Cyklista neplatí nic a přesto se dožaduje cyklostezek. Automobilistům a nyní i chodcům je prostřednictvím vyhlášek jasně definováno, jaké osvětlení a jaké reflexní prvky kdy a kde používat. Cyklista reflexní prvek na sobě mít nemusí, osvětlení sice dané vyhláškou je, ale vtip je  vtom, že různě blikající ledky v souladu s vyhláškou v 95% nejsou a nikdo je, na rozdíl od automobilistů a chodců, nekontroluje ani nepostihuje.

 

Jednosměrné informace                                                      20. září 2017

Občané si nemohli nevšimnout, že návrh zavést jednosměrné komunikace (namísto komplexního řešení nebo aspoň zavedení jednoduchému a levnému režimu parkování na jedné straně vozovky) v okolí ulice Sušilova provází poněkud jednosměrné informace v oficiálních šlapanických médiích. Posuďme chronologicky: nejprve se ve Šlapanickém zpravodaji č.3 objeví zlomek plánu dopravních úprav. Už na první pohled paskvil. Není tedy divu, že občané zejména postižené oblasti dají své mínění najevo. Počátkem srpna 2017 je narychlo a v době dovolených svolána schůzka vedení města s občany na toto téma. Krátce na to úřad zveřejní „Zápis ze setkání s občany“. Po třech týdnech se ze schůzky objeví i videozáznam vtipně nazvaný „Změna dopravního značení – prezentace“. A opravdu jde jen o část prezentační, reakce občanů už zveřejněny nejsou. Akce vyvrcholí v okamžiku, kdy úřad zveřejnění odpověď na (a hle, koukejme) na Petici občanů(!!!). Tak vono šlo o petici? Ale že to dřív nikdo neřekl.... A že by obyvatelstvo bylo seznámeno s textem petice, no to přece nehrozí, ty naivní občane.

Vraťme se ale zpět k „prezentaci“. Po ní nakonec došlo k jakýmsi kompromisům na základě připomínek občanů, ale ze záznamu vidíme jen prezentaci původního návrhu. A vidíme zde, že suverénně prezentovaná hovadina vypadá na záznamu dobře, přestože jde o hovadinu. Kdyby o hovadinu nešlo, nedošlo by k výše zmíněným kompromisům. Z později zveřejněných kompromisů ale vyplývá, že rada dědiny akceptovala jen ty nejblbější z protinávrhů (zákaz parkování na Těsnohlídkově je opravdu dobrým předvolebním tahem a lidovec jej už jistě zařazuje do svého programu).

Samotná schůzka s občany na téma jednosměrných úprav přinesla řadu komických vyjádření. Třeba to, že přece jde o snížení nehodovosti. Ovšem v dané oblasti je nehodovost nula a tak se Šlapanice stanou prvním místem na světě, kde bude nehodovost v záporných číslech! Dalšímu návrhu, že jde o zkušební řešení (třeba na rok, haha) se lze jen usmát. Po roce si totiž řada lidí zvykne i na hovadiny, další část občanů už nebude aktivní a navíc nyní prezentované hovadiny budou zaneseny v dopravním pasportu. A jeho změna se dle dosavadních zkušeností protáhne na léta. No a nakonec vám stejně sdělí, že nové značky by byly moc drahé. Humor nepostrádá ani tzv. apel na bezpečnost a průjezdnost pro záchranné jednotky. Kdyby totiž Národnímu výboru opravdu šlo o bezpečnost, už dávno by se řešily mnohem frekventovanější podobná místa ve Šlapanicích - Nádražka především! A proč jen oblast Sušilovy? Bude humorné sledovat, jak ve stejném stylu soudruzi zjednosměrní třeba ulici Hřbitovní (ovšem kterým směrem, že???, hahaha).

Závěrem se podívejme na další jednosměrnou informaci. Je pravdou, že mnohé přechody pro chodce byly ke konci prázdnin nově natřeny. Je ale také pravdou, že ten nejnebezpečnější z nich – ulice Brněnská u Rudého Armějce – se ani 20. září ještě nemůže nazývat přechodem, zvláště po té, co nové bílé značení bylo vzápětí zalito asfaltem. Ale to se ovšem z informací úřadu nedozvíte.

Je pravda, že ve Šlapanicích byla zrušena lidová cenzura. Ale zase se rozmnožily zmanipulované a jednostranné informace.

A totálně nesplněná tvrzení soudruha místokrále (ŠZ 3/2017) jsou už jen zpestřením celé této frašky.

   Prázdninové měsíce uplynuly a kde nic, tu nic ...

Tož Čest práci, soudruzi!

 

(P)Oprava kašny                                                                   10. září 2017

Šlapanický národní výbor v srpnu t.r. slavnostně oznámil světu, že byla opravena kašna na náměstí. Správně, už bylo načase. Šlapaničtí to vzali za správný konec a tak byla konečně odstraněna nevkusná keramika na dně kašny a nahrazena betonovým povrchem. Ten byl v souladu s úředními trendy opatřen modrým nátěrem symbolizujícím vodu. Tím však rekonstrukce kašny zdaleka nekončí. Hned jak to umožní počasí, práce budou pokračovat v podobném duchu jako dno. Vkusný betonový povrch nahradí esteticky zastaralou keramiku po celé kašně. Ale ani to ještě není všechno. I tento beton bude obarven a to do národních šlapanických barev. A uvažuje se i změně názvu uměleckého díla. Namísto Spirály života se kašna nově bude jmenovat Spirála diletantů!

Kašna původní

Kašna po vkusné opravě

Kašna budoucí (návrh)

 

Přechodně přechodová záležitost                                           4. září 2017

Šlapanický úřad prostřednictvím svých médií vydal oznámení, že od 4. září po několik prvních školních dní budou na vybraných přechodech (zřejmě myšleny ty dopravní) stát hlídky PČR, MP a nějací pomocníci (dříve Pomocná stráž Veřejné bezpečnosti) a hlídat bezpečnost přecházejících dětí (ostatních občanů zřejmě nikoliv, alespoň to tak vyznívá z formulace oficiální zprávy). Chvályhodná činnost, leč té informaci zcela chybí zásadní údaj a sic – ve kterém časovém intervalu tomu tak bude?!!! Jak si teda mají rodiče naplánovat hlídání?

Několik maminek na xichtoknize dědiny vzpomnělo přechod na Brněnské nedaleko Rudého Armějce, který je na seznamu těch, které budou „obslouženy žlutými vestami“. Samozřejmě oprávněně, zkušenosti hovoří. Tento nešťastně umístěný přechod totiž trpí mnoha nectnostmi. Pokud jste pěšák a chcete přejít, máte strach z aut jedoucích z kopce, protože vstupem do vozovky můžete nejen způsobit řetězovou havárii, ale setrvačnost aut by smetla i vás. Zároveň máte strach z aut jedoucích do kopce, neboť přes roh domu na přechod není vidět a jelikož zde prasata jezdí jak prasata, ke kolizi není daleko. Jako řidič máte také dilema – nezastavím-li shora před přechodem, dopustím se dopravního přestupku. Zastavím-li, zezadu mne smete nějaký blb kterého mám nalepeného za zadkem, protože jedu opatrně a tudíž pomaleji. Podobná situace je jedete-li k přechodu zespodu. Pokud někomu zastavíte, vždy s rizikem, že se ze za rohu vyřídí nějaký debil a narve vám zadek. Tento přechod – má-li sloužit k přecházení chodců - přece potřebuje radikální řešení. První zásadní úpravou je osazení svislými dopravními značkami před přechodem (bezesporu s reflexním okrajem), neboť zejména řidiči jedoucí shora nemohou v nepřetržité koloně (špička) tušit, že narazí na nějaké vybledlé čáry na vozovce. Druhou zásadní úpravou je snížení rychlosti před přechodem na 30 km/hod. a to z obou směrů. A nejen to. Také někdo musí občas rychlostní omezení kontrolovat a postihovat (ó, jak by se zde hodil třebas i informační radar nesmyslně odpočívající na nyní slepé Jiříkovské). Je s podivem, že tyto poměrně jednoduché úpravy úřad neřeší, i když má plnou držku bezpečnostních řečí. Je prostě jen vidět, že tudy žádná vrchnost nechodí a dopravní problematiku v dědině vůbec nezná (a tudíž neřeší). A to, prosím, zde byl ve hře i návrh nějakého génia z dopravní komise zřídit další přechod až pod křižovatkou, kde by neměli rozhled kromě řidičů už ani chodci!!!! (viz Zrcadlo 30. května 2015).

Dnes (4. září 2017) ráno tedy nastala situace avizovaná úřadem a místo u přechodu strážil jedinec ve žluté vestě. Při jízdě do kopce, tedy k Brnu, se tak zcela nečekaně objevila překážka - kvůli zakřivení neviditelná. A první nehoda na sebe nechala čekat pouhých 20 minut. Ano, šlo o nedodržení pravidel těch kteří jeli do kopce, na druhé straně pokud úřad úředně vytvoří překážku na cestě (změť starých neviditelných a jedné nové čáry totiž v žádném případě neodpovídá označení přechodu pro chodce, trojúhelníky namalované na silnici jen upozorňují, že tam přechod bude, jenže on tam není), mělo by před nepřehledným místem být nějaké varování, ať už v podobě přenosné značky a nebo dalšího jedince ve žluté vestě.

Na snímku vidíme stav přechodu, přesněji stav toho, co šlapanický úřad za přechod pro chodce považuje, přesně v 8:24 minut (4.září 2017). Žluté vesty nikde, silnice pomalovaná jak o filipojakubské noci ale rozhodně nevyznačující přechod a maminka s kočárkem těsně uniknuvší konfliktu s plechovou bednou na čtyřech kolech (naštěstí byla rychlejší než fotograf). Ano, tak takhle si odborníci ve Šlapanicích představují, že pro bezpečnost něco udělali! Ho….o!

 

Když se zdraví nedaří, zajdi si k lékaři (ale kam?)      28. srpna 2017

Ve Šlapanickém zpravodaji 2/2017 byl zveřejněn přehled zdravotnických zařízení. Přesněji – dost nepovedený přehled s řadou chyb v údajích i řazení. Zvoraný výplod vyvolal odezvu nejen občanů, ale i zastupitelstva, ba i Komise pro informace a média. Bylo přislíbeno, že oprava vyjde v následujícím čísle, leč kde nic, tu nic. A tak další pokus o přehled zdravotnických zařízení vyšel až v čísle 4/2017. Jaký? Jedním slovem ÚŽASNÝ!!!! Opět se nepodařilo seznamu dát jednotný řád, tentokrát už není řazeno ani podle abecedy a ač KIM doporučila rozdělení dle oblastí, tak ani to nenastalo. Nejlepší hovadinou v „logickém řazení“ pak bylo vyhodnoceno zmatené zařazení Lékařských služeb první pomoci (LSPP) na různá místa seznamu. Tu bezesporu nejlepší legraci ale skýtá pseudoomluva na konci veledíla. A prý že předešlé chyby byly způsobeny „neaktualizovanou databází, kterou měla redakce k dispozici“. Ano, čtete dobře!!! Za všechno totiž může databáze (!!!) a nikoliv (jak by se dalo předpokládat) nějaký nýmand, který si správnost databáze neověřil a přesto ji dal do tisku!!!! Takže zveřejněná „omluva“ už nemůže být brána ani jako legrace, neboť tu jde o naprostou drzost.

Závěrečné zamyšlení je podobné jako u předcházejícího příspěvku. Nějakej ouřada něco zdrbe, po nápravě volají občané, zastupitelé, ba i KIM vydá doporučení a výsledek = nula. Ale pstruh smrdí od hlavy. Dobrý manažer by u očividně nefungujícího PR oddělení sjednal pořádek jak u pěšáků tak u vedoucích. Šlapanický manažer nedělá nic. A dál nechá vypouštět do éteru hovadiny tohoto typu:

Čest práci, soudruzi!

 

Tak nám zabili Ferdinanda!                                              24. srpna 2017

A nejen to! Taky nám zavřeli Jiříkovskou. Nojó, ale tam je přeci nově nainstalovaný radar. A koho teda bude měřit? Je to záhada: když dokonce i zastupitelé ve shodě s veřejností nesouhlasí s instalací radaru právě na toto naprosto nevhodné místo (místo aby zůstal na mnohem potřebnějším - Brněnské), stejně si úřad udělá co chce. A tak máme na Jiříkovské radar. A na čtyři měsíce úplně na hovno!

 

Incident na slavnostech                                                    18. srpna 2017

Na letošních 374. Šlapanických slavnostech se odehrál neobvyklý incident. Způsobil jej muž v dokonalé masce premiéra ČR, který se objevil v blízkosti vrcholového managementu dědiny. Jak se později ukázalo, zjevně si ale spletl datum a slavnosti s letním průvodem masek. Šlapanická oficiální média sice uvedla, že šlo o skutečného premiéra, ale kdo by věřil tomu, že si vedení dědiny na tradiční akci pozve bezperspektivního Bohuša, kterého už za dva měsíce socani oprávněně obviní z volebního neúspěchu a pošlou tam kam patří. Jó, to kdyby místo něj pozvali Míšu s Džeronýmem (který navíc v dědině pobejvá) ….

P.S. (22. srpna): tak už se ví, proč právě Bohuš!!! Šlo o snahu pomoct občanům Šlapanic v době máslové krize, jeho zdražování a nedostatku. A Bohuš přece má tolik másla na hlavě ....

 

Šlapanickému divadlu hrozí zánik!                                   14. srpna 2017

Ano, zdá se, že je tomu tak. Šlapanickému ochotnickému divadlu, které je schopno připravit premiéru jednou za pár let, vyrostla nebezpečná a aktivní konkurence. Novým hráčem na kulturním trhu se stal spolek Šlapanické zastupitelstvo, kolektiv, který chrlí jedno představení za druhým, několikrát do roka. Zatím poslední díl se odehrál 7. června 2017. Na některé satirické scénky se podívejme podrobněji.

Hned úvod zasedání byl z důvodu rezignace dvou zastupitelů zpestřen jmenováním nových, zejména nového socana. Další v pořadí však postupně rezignovali a tak se podařilo místo obsadit až čtvrtým v pořadí. Je tedy záhadou, proč u socanů kandidují lidé, kteří, jak se ukázalo, vlastně ani zájem o dědinu nemají.

O nejkomičtější scénky se dílem rovným podělili tupani a socani. Mít předkupní právo a nevědět o něm (zastupitel nejvyššítupannuladevět) je stejná sranda jako socanský pokus o zpochybnění dotací pro šlapanické spolky způsobený totální neschopností si ověřit fakta. Obecenstvo oba humorné výjevy odměnilo dlouhotrvajícím smíchem a potleskem za obdivuhodný výkon. Scénky ale odhalily, že post zastupitele může vykonávat úplně každý a ani potřeba alespoň nějaké základní inteligence v tom nehraje žádnou roli.

Zajímavým tématem pak bylo zjištění, že do dnešního dne vlastně nikdo neví, kde přesně má stát nová železniční zastávka u Brněnských Polí. Jak správně poznamenal zastupitel Bonča, z předložených podkladů nelze nic poznat a podle tajemníka soubor pédéef s mapkou nelze pro ujasnění na místě promítnout na velké plátno v místnosti zasedání (ty vole, to só teda odborníci, je to samé počítač a projektór a úplně na prd!!!). S určitostí se ví jen, že „na konci Jungmannky“. A taky se s určitostí ví, že dosažitelnost druhé strany kolejí pro cestující bude podchod. Jenže „na konci Jungmannky“ je železniční trať utopená několik metrů pod okolním terénem, takže si zde podchod lze jen těžko představit. Z úst představitelů města tady nepadne žádné jasné vysvětlení, což není na závadu hlasování, kdy herci v podstatě jednoznačně hlasují pro. O další komický průběh diskuze k tomuto bodu se postaral jeden lidový herec. A prý aby se prověřilo, jak budou v dědině zastavovat vlaky, protože to určitě nebude v obou stanicích. Poznámka chvályhodná!!! Jenže - na tuto skutečnost upozorňovalo Zrcadlo už 25. září 2014, tedy v době, kdy lidoví hoši postavili předvolební kampaň na „Stop zácpám ve Slatině“. Lidoví hoši tenkrát na tuto základní otázku nedokázali odpovědět a hle – probudili se po třech letech!!! Tak aspoň něco!

V další z komických scének se diváci dozvěděli, že místo komplexního řešení parkování v ulici Nádražní se na ní udělají pouze tři vyhýbací místa (samozřejmě na úkor parkování). Ó, jak prozíravé! Cílevědomá snaha úřadu dále zmenšit počet míst k parkování v dědině už přináší konkrétní plody!

Závěrem zmiňme povzdechnutí místostarosty na téma trestního oznámení ve věci odkupu „papíren“ s dramatickým povdechnutím, že pokud se vše bude řešit trestními oznámeními, za chvíli nebude chtít práci zastupitele nikdo vykonávat. Hmmm, zajímavý pohled. Leč vzpomeňme situace před pár lety – spolek Pure se tehdáž pomocí petice a dalších právních kroků domohl zrušení stavby průmyslové zóny. Zcela správně! Ale proč se nyní neměří stejným metrem, když za nákup bezcenného pozemku chce dědina utratit 20 melounů? Řešení je velmi jednoduché – nedělejme krávoviny a nebude trestních oznámení. Jak prosté, Watsone!

Kromě výše uvedených komických výstupů se zdá, že humor vstoupil i do písemné formy zápisu zastupitelstva. Na několika místech je totiž uvedeno doslova: v rozpravě vystoupili pan A, pan B a paní C. Bohužel obsah této diskuze jaksi chybí. A to jde o zápis ověřený!!!!! Úřad se zřejmě rozhodl postupovat v rámci úspor papíru a zápis z následujícího zasedání bude vypadat takto: Zastupitelstvo se konalo. Ověřeno. Podpis. Tečka.

Ani technická stránka obrazového záznamu nepostrádá vtipných momentů. V pasážích, kdy při plně vytaženém zoomu kamera švenkuje místností, vás napadne jen jedno: prostě odborníci!!!!!!!

 

Slavnostní akt                                                                      8. srpna 2017

            

U příležitosti konání 236. Šlapanických slavností bylo pro občany slavnostně otevřeno prvních 26,5 metru cyklostezky směr Brno (ve směru do Šlapanic bohužel o metr méně). Další milimetry dlouho očekávané trasy budou zpřístupněny v nejbližších letech.

PS: pokud vás trošku mate pořadové číslo Šlapanických slavností, vězte, že dědina si na nějaké číslování až tak nepotrpí. V podstatě můžete uvést jakékoliv číslo a vždycky to bude správně.

 

... a máme Tě u prdele, blbý občane ...                                 3. srpna 2017

            

Že si tzv. tiskové oddělení úřadu dělá z občanů legraci je léty prověřená a známá věc. Nejnověji např. zveřejněním časového programu letošních Šlapanických slavností, kde podle sdělení úřadu nelogicky a nechronologicky sobotní večerní zábava v parku předchází např. odpolednímu setkání rodáků, ba i předání práva.

Vrcholem je ovšem oznámení o přerušení dodávky proudu koncem srpna ve Šlapanicích. Zpráva odkazuje i na plán inkriminované oblasti - viz přiložené obrázky. Tááák ty blbý občane, a hádej kde to je!!!! A proč se vlastně zdlouhavě zveřejňuje vypnutí proudu, které se občanů vůbec netýká? Že jde ze strany šlapanického úřadu o drzost a demenci je z uvedených informací vcelku jasné. A je neuvěřitelné, že tato drzá chátra zjevně nepodléhá žádnému nadřízenému, neboť ten už by s ní dávno zatočil! Závěrečná otázka zní: nebylo, soudruzi, té vaší prdele už příliš???????

 

Vrť sa, dieuča... aneb jednosměrné myšlení                  26. července 2017

Ponurou dopravní situaci ve Šlapanicích se Místní národní výbor pokusil rozveselit návrhem o zjednosměrnění některých ulic. A nutno říci, že v oblasti ulic Sušilova, Kollárova a spol. se vtip podařilo dotáhnout k dokonalosti. Obyvatele celé oblasti dotlačil do špuntu. Jak jinak lze nazvat situaci, že kdokoliv se dostane do horních částí zmíněných ulic, nemá jinou možnost jak oblast opustit než ulicí Těsnohlídkovou. Jenže ta je díky parkujícím automobilům už v současné době průjezdná dost nepříjemně, natož když se počet aut po vtipné úpravě znásobí. Řešením by zde snad byl zákaz stání, jenže tím by dědina přišla o fůru parkovacích míst a volebních hlasů. Hlavu zamotanou budou mít obyvatelé ulice Bratří Mrštíků, ti se budou vesele točit stále dokola ať už při příjezdu domů nebo odjezdu z něj (viz obr.). No aspoň nebudou chlastat, podnapilí by totiž domů absolutně netrefili. Nehledě na to, že při cestě např. do kostela budou obyvatelé této oblasti objíždět půl dědiny.

Dopravní řešení v podobě jednosměrek je vždy krajní řešení i v rovinatém terénu. Jednosměrky v kopci jsou ale totální zhovadilostí, která kromě nadávek obyvatel přinese jen zvýšení zplodin a hluku a jejich koncentraci do jednoho místa. Naprosto nesmyslně se jeví navrhované řešení Kollárky – jedna část „hore“ a druhá „dole“ (proč ne celá "dole"?). Záhadou je, proč prioritně neřešit Sušilku, která je dostatečně široká pro jízdu oba směry a parkování zde neřešit tím nejjednodušším způsobem – vybudováním ekologického stání mimo silnici, zvláště když pozemky patří dědině (o financích zde nebudeme mluvit, dědina jich má zjevně dost, když si může lajznout koupit bezcenný Šlapobyl). A nabízí se zde i jednodušší přikázané stání pouze na jedné straně vozovky.

Jedno je jisté. Kdyby někteří soudruzi přemýšleli před tím než kdejaký debilní návrh zveřejní, nemusel by onen návrh vzbudit tolik emocí a negativních ohlasů, že se kvůli tomu musejí svolat občané (samozřejmě o prázdninách, že) a pokoušet se je zklidnit.

 

Velká místa - velká sranda...                                       12. července 2017

            

K současnému trendu úprav „malých“ míst aktuálně přibylo i místo „velké“ a sic spojovací prostor mezi Brněnskou a Brněnskými Poli. Nutno podotknout, že místo krásou neoplývalo a tak byla současná úprava očekávána s netrpělivostí. Počátkem července tu nastoupila brigáda kapitalistické práce a zde máme výsledek. Při rekonstrukci byly použity nejmodernější technologie, např. pokládka asfaltu do hlíny bude mít jistě dlouhodobou životnost. Nevšedním řešením se ukázalo i zdvojení chodníku na dvě části – vyšší a nižší - při současné chůzi dvou občanů nestejného vzrůstu vedle sebe budou mít hlavy ve stejné výši, čímž jejich konverzaci nebude nic narušovat. V místě, kde se nový chodník napojuje se starším vedoucím od zastávky trolejbusu byl použit zajímavý prvek v podobě sloupu veřejného osvětlení přímo uprostřed křížení. Maminky s kočárky se však nemusí obávat nějakého zoufalého manévrování, po zvolání „Slópe, huhni“ totiž sloup efektně uhne. I vnitřní prostor mezi novým chodníkem a garážemi byl obohacen vkusnými estetickými prvky v podobě asfaltových fleků. Však se přijďte všichni podívat! Stojí to za to a je to zadax!!!!

A jak to bylo doopravdy? V pondělí 3.7. se z čista jasna na místě objevily přenosné dopravní značky „zákaz zastavení“ upozorňující na to, že již 4.7. budou platit. Jenže umístění těchto značek (časový předstih) jasně definuje vyhláška (nejméně jeden týden předem vyjma havárií) a ač má Město i svá informační média a plnou řiť různých fejsbůků, informace pro občany žádné. Nakonec, i ty značky postrádaly platnost, neboť přenosná dopravní značka musí být umístěna na tyči s červenobílými pruhy (platnost již od r. 1991) a nikoliv na jakési holé lešenářské trubce jako v tomto případě. Ač tedy značky v tomto pouťovém provedení neměly pražádnou platnost, jejich dodržování však bylo vyžadováno. Vytvoření jakéhosi chodníkového asfaltového oblouku s plochami o různé výšce, bez obrubníků a to ještě do hlíny asi nemá cenu komentovat. Důležitější ale je, že po umělém nově vytvořeném oblouku nikdo nechodí (statisticky 1 člověk ze sta), neboť se jedná o prodloužení trasy vedoucí z Brpolí k trolejbusu či naopak (vzpomeňme na chodníky z komunistických sídlišť a vyšlapané stezky v trávnících - lidé přece vždy chodí nejkratší trasou). A pokud nový chodník využije i nějaká maminka s kočárkem, čeká ji sloup veřejného osvětlení umístěný přímo uprostřed chodníku. Také příšerné zaplátování děr uvnitř prostoru vymezeném novým chodníkem a garážemi má k estetice daleko a zaasfaltování rozvaděče včetně kabelu v husím krku už je jen třešnička na tomto připáleném dortu. A k dovršení všeho pak nějaký moula v místních médiích upozorňuje, aby občané na novém chodníku neparkovali neb jde o chodník (ale jak to mají z různých podivných výškových vrstev asfaltu poznat?), čímž jen připomene, že výše popsanou prapodivnou úpravou Město přišlo o nejméně 10 parkovacích míst! Ale jako vtip dobrýýýýý a to vlastně šlo, že?

 

"Malá místa" ve Šlapanicích...                                           26. června 2017

            

lákají k posezení ...

 

Pracujem před ploše a blbce do koše ...                            19. června 2017

Oddělení pro nekomunikaci s veřejností je stálým zdrojem vtípků. Jenom jestli už jich není přespříliš. Tedy jde-li o vtípky. Při takovém množství přehmatů se nabízí jiná varianta: alkohol a psychotropní látky na pracoviště nepatří!

 

Úsměvy Rudého armějce ...                                              18. června 2017

Jeden by řekl, že ke glose z 5. května 2017 o novém kultu uctívání černého igelitu nejde nic dodat. Ale jde. O pokračování tohoto nádherného a humorného příběhu se pokusil vesnický facebook i Infokanál (anonymně), posléze se přidal i Šlapanický zpravodaj 3/17 (podepsána „Redakce ŠZ“, ale o koho jde se z tiráže nedozvíte). Vtipný text doslova uvádí:

Město Šlapanice naplánovalo na měsíc duben běžnou opravu sochy rudoarmějce, tak aby byla hotova do výročí osvobození Šlapanic 24. dubna. Mělo se jednat o odstranění mechů a impregnaci kamene, které prováděla restaurátorka paní Mrázová. Při práci se ale zjistilo, že hlava sochy je puklá na třech místech a hrozí její rozlomení. Proto musela být tato část sejmuta a zhotovena zcela nová, čímž se opravy protáhly až do 22. května a vyžádaly si 16 100 Kč. Za vzniklou situaci se omlouváme občanům, kteří se zúčastnili pietního aktu. 

A v čem je ten vtip? Znalý občan jistě tuší, že se jedná o jakési blábolovité zdůvodnění letošní komické scénky oficiálně nazvané „pietní akt k výročí osvobození.“ Neboť ve skutečnosti to bylo trošku jinak. Oprava Rudého armějce možná měla být do výročí osvobození hotova, ale do pátku 21. dubna si jí nikdo ani nevšiml. Toho dne se objevili restaurátoři a sochu oděli do černého igelitu. Slova o tom, že tomu bylo proto, že hrozí její rozlomení a proto se stalo co se stalo, mají však trhlinu (větší než na soše samé). Hlava sochy totiž byla puklá zhruba poslední 3 roky (!!!!) a tak by jistě vydržela ještě 2 dny do pondělního pietního aktu, popř. i těch pár týdnů do zvadnutí věnců. Aniž by došlo k nějakému trapasu. Místo toho někdo z úřadu devastaci povolil, někdo dokonce pozval k aktu u bezhlavého torza a někdo ten trapas i uskutečnil. A někdo pak měl nutkání blábolit v podobě omluvy. Snaha o pobavení občanů se prostě upřít nedá!

 

Na zácpu s humorem ...                                                     15. června 2017

14. června, v den počínající uzavírky na dálnici D1, se na webových stránkách dědiny objevila pozoruhodná informace o tom, že se očekává tvorba kolon, která se dotkne i Šlapanic. Zpráva vtipně načasovaná, protože nějaké upozornění několik dní dopředu by občan jistě nedocenil. Taky bývala doba - a není to nějak dlouho, sotva 2 roky - kdy podobnou situaci úřad řešil dohodou o nouzovém průjezdu Tuřanky. Ta se nyní díky uzamčené závoře a betonovému kvádru konečně stala neprůjezdnou, ale to pro mnohé soudruhy zkracovače není až takový problém a zvesela závoru objíždějí po zasetém poli. O nějakém zásahu příslušných orgánů nemůže být řeči, stejně tak o nějaké regulaci na kritické křižovatce u slatinského kostela.

A musíme opět vzpomenout i soudruha lidového poslance šlapanického, jež se často holedbá tím, že neustále jedná a jedná o dopravě a všude a furt o tom, aby k podobným situacím nedocházelo. Výsledek je nyní docela patrný.

A tak znovu na začátek. Informace o kolonách je úžasná, bohužel nenabízí žádné řešení, tak jak by občan očekával. Takže zase jenom plané žvásty neřešící vůbec nic!

PS: A radar prožívá žně, že jo!

 

Zbytečné kačky za zbytečné značky ...                                9. června 2017

Mezi Šlapanicemi a Bedřichovicemi se klikatí nejen Říčka, ale i silnice. Úzká, klikatá, o kvalitě povrchu raději nemluvit. V každém případě se po ní dá jezdit, ale s největší opatrností a pomalu. A pro zpestření fádní jízdy někdo neváhal a v oněch místech vymyslel bezva vtip. Při výjezdu z Bedrásek nechal na značku "konec obce" umístit rychlostní omezení na 70 km v hodině. A to zřejmě jen proto, že pět metrů za značkou je sjezd k nějakému objektu mimo silnici. A hned za tímto sjezdem je další značka, která tu sedmdesátku ruší. Super, takže dál do nepřehledných a úzkých zatáček se už klidně můžete řítit povolenou devadesátkou (možná platí nějaké nařízení které takové opatření vyžaduje, ale proč teda není uplatňováno nikde v okolních obcích?). Ale když už tam to rychlostní omezení je, proč neplatí po celé trase až do Šlapanic, když členitost terénu stejně neumožní pelášit rychleji než padesátkou? A navíc – při výjezdu z Bedřichovic je toto rychlostní omezení pouhých 40 metrů za pravoúhlou zatáčkou, tedy v místě, kde by ani policejní BMW nedokázalo zrychlit na 50 km, natož na 70! Podobná situace je v opačném směru. Pár metrů před onou prudkou zatáčkou je rychlost snížena na 70 km. Jenže kdybyste v tom místě touto povolenou rychlostí opravdu jeli, je víc než jasné, že zatáčku nevyberete a skončíte ve škarpě. Zpomalit prostě musíte i bez značky. Je opravdu s podivem, že někdo takové opatření vymyslí, schválí a realizuje.

Naštěstí je tu příroda, mocná to čarodějka. S nástupem jara nesmyslné značky zakryla vegetací, čímž stvrdila jejich účel a sic, že jsou stejně úplně na hov..!

 

Jak jsme (za)bodovali ...                                                2. června 2017

   

Ve snaze pobavit občanstvo zveřejňuje Městský úřad ve Šlapanicích prostřednictvím svých médií pravidelné vtípky. Jedním z posledních bylo publikování výsledků bodování „Prezentace vín jihomoravských vinařů“ (pořadatel Přátelé dobrého vína v Bedřichovicích) konané 22.4.2017 v Bedřichovicích. První úsměvy vyvolal už fakt, že na čelním místě se umístil někdo, kdo ani nemá vinohrad. Salva smíchu pak následuje po přečtení vlastního bodování. Proč? Každý, kdo někdy slyšel slovo víno, ví, že v našich krajích se vína bodují dvěma metodami. Ta první a méně častá je tzv. dvacetibodová stupnice, kde číslo 20 je maximum a vína pod 15 bodů se už raději nehodnotí, nemá-li se urazit pěstitel. Druhou a velmi zažitou metodou je stobodové hodnocení, kde 100 bodů znamená špičkové víno a počet bodů pod 75 tvoří vína de facto nepitelná. A teď se znovu podívejme na tabulky, kterými nás nakrmil tiskový tým ouřadů: vítěz vín bílých - 32 bodů, vítěz vín červených 26!!! Z uvedeného je zřejmé, že se nemůže jednat o „dvacetibodovou“ metodu, ale podle té stobodové se ukázalo, že šlo o naprostý blivajz!

Ale pro správný pohled je vhodné poznamenat, že bodování vín podléhá přísné legislativě EU a při vší úctě bedřichovičtí „Přátelé“ na licenci nedosáhnou. Z těchto důvodů se nejedná o skutečnou „výstavu“, ale musí být nazvána toliko ochutnávkou, koštem či prezentací. A letos se pořadatelé formou ankety snažili získat jakousi zpětnou vazbu ve snaze příští ročníky ještě vylepšit. Tabulky zveřejněné ve šlapanických médiích tedy měly být opatřeny textem, který jasně deklaruje, že šlo o anketu a nikoliv o skutečné bodování. Jenže nebyly. To je tak, když tiskoví diletanti jen bezmyšlenkovitě zprostředkovávají jakékoliv informace a i ze slušných vín tak dělají nepitelné patoky!

 

Zpravodajec - místopisu neznalec                                   25. května 2017

Pokud jsme na těchto stránkách chválili vývoj  Šlapanického zpravodaje k lepšímu, poslední číslo (2/2017) zlepšujícímu trendu dalo pořádně na frak. Ale než se dostaneme k diletantským chybám faktů, napřed si projděme vtipné obsahové pasáže.

Na stranách 5 až 7 v rámci ankety zastupitelů jsou zveřejněny řečnické perly plné legrace, tak např. bratrů zastupitelů. Ten lidovější z nich se k situaci po opozičně prohraném hlasování o ICEC vyjadřuje doslova:  nevadí, dá se to vzít jako cvičení se v pokoře. Čímž vtipně propojil politiku a víru, tedy věci nepropojitelné. Buď je přece někdo politik a nebo křesťan, obojí je nesmysl (máme zde na mysli slušného křesťana). Ještě zdařilejší legraci vyplodil jeho Tupanský nula devět bratr. Za 8 let na radnici se naučil mluvit, tedy přesněji – používat odborná slova a spojovat je do podivuhodných kombinací. Dle toho vypadá i jeho odpověď na jednoduchou otázku zda si myslí, že město blokuje plánovaný obchvat Slatiny. Zde je v plném znění:  Jestli ho současné vedení města blokuje, nedokážu přesně posoudit, nicméně nevidím také žádné aktivní kroky pro jeho vybudování, spíše naopak. Takže jak? Blokuje nebo neblokuje? Jasným vítězem ankety zastupitelů však je jakýsi „nezařazený zastupitel“ (opravdu zajímavá funkce), který zavtipkoval zcela neuvěřitelně a sic, že „jestli šlapanickým obchvat Slatiny pomůže se ukáže až po jeho otevření!!!“ Nebude-li pršet, nezmoknem, huráááá!

Hned strana 8 přináší článek „Setkání s občany“. Dalo by se předpokládat, že jeho autor a tzv. historik bude mít aspoň základní pojem o místopise, ale nemá. Jednou uvede název „Brněnská pole“, hned na to zase „Brněnská Pole“, aniž by byl respektován místopis, katastr, název soukromé společnosti či realita. Velmi vtipné je i vyprávění o tom, jak obyvatele Brněnských P(p)olí trápí hnojiště Bonagra, které je umístěno blízko obytné zástavby (a nejen to – i z hlediska logistiky úžasné místo pro soutěž jak spotřebovat co nejvíce nafty). A prý proběhlo i jednání mezi městem a vedením Bonagra, kdy požadavek občanů bude zohledněn. A taky jo. V měsíci dubnu se páchnoucí hromada zvětšila zhruba 2,5x!!!!  Skvělý výsledek!

Podle strany 10 by se měla revitalizovat zeleň v okolí vodní nádrže Ponětovice. Pravděpodobně jde o záslužný čin, ale z obsahu článku šlapaničtí občané netuší, proč Šlapanice revitalizují rybník v Ponětovicích, když katastrálně se Šlapanicemi nijak nesouvisí. Vysvětlení pražádné. Vtipný to článek!

Na straně 30 najdeme skorocelostránkovou vtipnou inzerci na tvářecí stroje a manipulační techniku.

Na straně 32 by se dal pochválit článek Honební společenstva. Myslivci se konečně věnují problematice a dokonce použili správného názvosloví i citací vyhlášek. Je jen škoda, že až dva roky po nesmyslech kterými dříve krmili občanstvo (viz Zrcadlo 22.5.2015).

Strana 39 přináší článek šlapanického „historika“ Zločin a trest. Škoda, že jde jen o povrchní informace. Někdy v únoru 2016 přišel šlapanický úřad s iniciativou rekonstrukce drobných památek financovaných pomocí dotace a občanstvo bylo vyzváno, aby na případné drobné památky upozornilo. I našli se občané, blbí a iniciativní, a ve snaze městu pomoci tak učinili. Jednalo se např. o volně ložený kámen, který se jako vejce vejci podobá křížovému kameni dnes umístěnému v parčíku u Rudého Armějce (shodou okolností nedaleko něho). Soudruh historik se ovšem nechal slyšet, že (doslovná citace) v žádném případě o křížový kámen nejde, neboť ve Šlapanicích už dva jsou! Pokud vám odpověď připomíná rok 1832 a nesmrtelný citát tehdejšího ředitele patentního úřadu ve Washingtonu (Navrhuji zrušení patentního úřadu. Vše už bylo vynalezeno a nic nového už nelze objevit), trefili jste do černého!!! Pochopitelně následoval dotaz blbého iniciativního občana oč se tedy jedná, když ne o křížový kámen. Na odpověď úřadu se čeká už rok a čtvrt a nebudeme si dělat zbytečné iluze, že slušnost někoho na úřadě dokope k reakci, neb na některých primitivních odborech o ní nemají ponětí.

A teď se konečně podívejme na technicko-jazykové pojetí druhého letošního čísla. Na dnešní dobu docela průser. Například názvosloví je totálně nezvládnuté, někde se vykytuje název Brněnská pole, jinde jsou to Brněnská Pole, někde se ulice nazývá Lípová a o kousek dál jen Lipová, také správná jména zastupitelů jsou zjevným oříškem a neuvěřitelnou pitomost vidíme u fotek na poslední straně, kde se komusi podařilo vytvořit z Jiráskovy ulice dokonce Jiráskovu čtvrt (kterou ale nezná žádná instituce či mapa, jen neoficiální textík na městském webu)!!!! Co na to Pravidla pro vydávání Šlapanického zpravodaje z 15.6.2016 - bod 6, odst. d?

Barevné úpravy jsou dílem Zrcadla

Ale to ještě vůbec nic není proti rádoby informačnímu seznamu pod názvem Policie a zdravotnická zařízení ve Šlapanicích (strana neoznačena). Ale musíme začít od začátku. Před léty, při vzniku současné podoby městského webu, někdo vytvořil stránku, kde měly být kontaktní informace na šlapanické zdravotnictví. Myšlenka dobrá, provedení, jak je v dědině zvykem, amatérské. Byl vytvořen jakýsi chaotický seznam, snad podle abecedy. Oč přehlednější by bylo, kdyby lékaři byli seřazeni do celků dle oborů, čil např. praktičtí, zubní, odborní, veterinární, atd. Ač občanstvo toto dílo kritizovalo, ač se různé komise snažily o nápravu, nebylo nikoho, kdo by vcelku jednoduchou operaci dotáhl do konce. A tak je tam dodnes. A pak, v dubnu 2017, se objeví Šlapanický zpravodaj a v něm mohla být i přehledná tabulka zdravotnických kontaktů. Mohla, ale není. Nějaký moula prostě a sprostě okopíroval onu zbabranou cikcakstránku z městského webu a jednoduše ji vložil do zpravodaje. Bez špetky přemýšlení. Ale přece jen, nějaká invence by tu byla – oproti webu jsou opraveny názvy lékáren. Vtipné!

Škoda, Šlapanickému zpravodaji byla nastolena dobrá cesta k lepšímu, poslední číslo je ale důkazem, že konečná podoba nikoho až tak nezajímá a nikdo ji nekontroluje. Protože jinak by tam výše popsané pitomosti nemohly být. Tedy pokud se nejednalo o vydání aprílové. 

 

Jak se vede, Ráďo? II. díl                                                 17. května 2017

Šlapanický nový radar nezaujal jen veřejnost (viz diskuze na FB-Š), námitky vznesli dokonce i zastupitelé a to ohledně přesouvání radaru z Brněnské na Riegrovu (17. ZM – 29.3.2017). Pro upřesnění – Riegrova ulice, to je ta klikatá úzká nudle, kde se nejde rozjet ani na povolených padesát km, natož je překročit. A tak údiv vyvolal nejen vlastní nápad umístit radar zrovna sem, ale i to, že tento podivný nápad namísto podivení se a použití rozumu na úřadě někdo kladně zúřadoval. Diskuze zastupitelů na dané téma vyvrcholila komickým výstupem soudruha tajemníka, který oponoval tím, že umístění radaru musí schválit Policie ČR a místo samotné musí splňovat řadu podmínek. A jako příklad uvedl, že v místě umístění radaru se musí nacházet např. škola, přechod pro chodce apod. (přesná citace). Fajn. Jenže v místě, kde nyní nový radar měří jak divý – na počátku dědiny ve směru od Brna, se nenachází ani zmiňovaný přechod ba dokonce ani škola. A o komickém blábolu roku je rozhodnuto! A tak si ouřad z lidí zase udělal prdel, jinak nazvat nelze! Protože chytrý tajemník by jmenoval podmínky, které byly určující pro umístění radaru tam kde nyní je. Ale stejně – podmiňovat měření rychlosti nějakými objekty či subjekty namísto měření v místech kde všichni vědí, že prasata jezdí jak prasata, je hodno pitomosti moci úřední. Jak uvedeno v článku níže – skutečná bezpečnost úřady nezajímá, alespoň to tak dávají najevo.

A pro vyvrcholení celé komické scénky ještě tento dodatek: když se ví kde se měří, určitě si vícero řidičů rychlost hlídá. Velmi praktické se tedy jevilo sledování velkého displeje s údajem rychlosti na Brněnské. Bohužel jde o čas minulý, displej byl odmontován, zřejmě proto, aby se řidiči čučeli na malinký údaj na palubní desce svého auta místo sledování provozu. Jak se dalo předpokládat, displej s radarem bude nyní namontován jinde, pochopitelně na místě s minimálním provozem a s vozovkou ve stavu tankodromu, která sama o sobě rychlou jízdu neumožňuje. Tož čest práci!

 

Jak se vede, Ráďo?                                                            12. května 2017

Umístění radarů měřící rychlost může být dvojí. Buď se umístí tam, kde skutečně plní funkci prevence a nebo na začátku či konci obce s funkcí vybrat co nejvíce pokut do obecního rozpočtu (pozůstatek socialistické metodiky). I ve Šlapanicích si nový radar pořídili. A z jeho umístění lze usoudit proč. A tak se standardně (a bohužel i stacionárně) zase  měří v místech na počátku obce, kde o nic nejde. A jinde v obci, kde prasata jezdí jak prasata se zase měřit nebude, protože skutečná bezpečnost nikoho nezajímá a měření na počátku obce (dokonce ještě dříve) je to nejjednodušší alibistické řešení. Nové radary s kamerou identifikují nejen typ a poznávací značku vozidla, ale i tvář řidiče. Šlapanický radar má údajně vlastnost, že měří rychlost vozidel jak při vjezdu do obce, tak i při výjezdu. Dle čeho se ale identifikuje řidič jedoucí odvráceně od radaru? Buď tedy jsou někde skryty další kamery a nebo se řidiči identifikují zezadu dle počtu chlupů na prdeli. Je totiž známo, že Fanóš tam má chlupů pět, kdežto Lojza jen tři! Ke snížení rychlosti slouží i jednodušší zařízení než je drahý radar vyžadující obsluhu, vyhodnocení, energii - např. příčný práh. A je s podivem, že např. na ulici Těsnohlídkova nebo Sušilova, tedy v místech, kde se zas až tak rozjet nemůže ani to prase, jsou příčné prahy přemnoženy. U vjezdů do obce však ani jeden!

Po týdnu činnosti radaru zveřejnilo umělecké oddělení úřadu graf činnosti radaru. Z vtipného rozlišení a kvality obrázku není poznat skoro nic, z legendy ještě méně.

Zajímá vás co znamená zelený a modrý sloupeček? Je to jednoduché – legenda ukazuje, že zelený znázorňuje: 01.09. KR, kdežto modrý ukazuje 01.09. KR!!!! Je vám jasný ten rozdíl? Jak vidno, umělecké oddělení opět vyrobilo šmejd a ještě si dovolí jej publikovat!

Problematika radarů je samozřejmě mnohem hlubší, ale napřed počkejme, co z úřadu vyleze. Vyhodnocení činnosti radaru má být zveřejněno v nejbližším Zpravodaji.

I tak lze říci, že jediný Radar který má smysl je ten z M.A.S.H.!

Zajímavý nápad a zaručený způsob zpomalení dopravy se objevil ve druhém květnovém týdnu na výpadovce k Brnu. Stačí – samozřejmě bez sebemenšího varování a omezení rychlosti přenosnou značkou - vyfrézovat díry, na ně umístit reflexní sloupečky a to vše cik cak. To by v tom byl čert, aby to nefungovalo!!!

 

Bezhlavý rytíř aneb „to nevymyslíš“!                                 5. května 2017

Jaro roku 2017 bylo neobvykle chladné. Neočekávané mrazíky daly zabrat přírodě, která už už začala kvést. A chlad se tentokrát podepsal i na památkách. Proto se ve Šlapanicích rozhodli počasí čelit. Pomrzlé stromy už se zachránit nedaly, ale u kamenných relikvií naděje na záchranu ještě byla. První - a dnes už se dá říci že i úspěšná - zkouška se uskutečnila na soše Rudého Armějce. Soše byla odejmuta hlava (dle zkušeností právě hlava trpí v jarních mrazech nejvíce) a torzo bylo zahaleno do černého mrazuvzdorného plastu. V tomto stádiu socha přečkala i každoroční pietní akty konané k výročí osvobození Šlapanic. Poděkování za péči a za důstojnost piety patří soudruhům z Národního výboru.

A teď si ctěný čtenář jistě řekne, že i legrace má své meze. Je to pravda a dělat si legraci z vážné věci není vhodné. Ale legraci zdaleka ne takovou, v jejímž duchu se tento příběh udál ve skutečnosti. Posuďte sami:

Pomník Rudého Armějce stojí v parčíku na Brněnské ulici léta letoucí na paměť osvobození Šlapanic 24. dubna 1945. Léta letoucí se v den výročí koná větší či menší pietní akt. Nejinak tomu bylo i letos. I když…, k drobné změně přece jen došlo. Pouhý jeden (!!!)pracovní den přede dnem výročí dorazili k soše restaurátoři. Při jejich půldenním odborném zásahu byla sňata a odvezena hlava a zbytek sochy byl zahalen v černý plast. Ani tato drobátko neestetická úprava nezabránila vedení Městského úřadu aby plánovaný pietní akt u bezhlavého torza v černém plastu neuskutečnilo. Kdo neviděl, neuvěří!!! Pokud jsme si v minulosti na těchto stránkách povšimli buranského nepietního chování představitelů města (visící kravaty, rozepnutá saka – viz 18.5.2013), pak letošní klanění se černému igelitu učinilo z pietního aktu totální frašku.              

Na celou komedii ale musíme pohlédnout ještě z dalšího úhlu. Socha Rudého Armějce byla naposledy rekonstruována na podzim v r. 2009 (tak to moc dlouho nevydržela, že?). Od té doby stojí netknuta až do letošních oslav osvobození. To, že nyní k rekonstrukci došlo pouhopouhý jeden (!!!!) pracovní den před každoročním pietním aktem přece Někdo musel pečlivě naplánovat a Někdo schválit. A Nikdo práce nezarazil a nepozdržel ani o ten jeden jediný den, ač se o nich na úřadě vědělo a Město na akci dokonce zvalo (viz pozvánka na FB - proč jen na FB?). Šlapanický úřad na toto téma mlčí. Ale i kdyby nemlčel, žádné vysvětlení typu „restaurátoři neměli jiný termín čas“ nemůže obstát. Byla to prostě děsná a zbytečná krávovina, která naprosto znevážila pietu.

Publikované foto Městského úřadu                   Pozvánka (proč jen na FB????)

                                   

Ale to není všechno. Je dobré si připomenout, jak se k akci postavila šlapanická oficiální média. Za zmínku stojí už „pozvání“ na FB nesmyslnou informací. Věta:  „…v pondělí 24.4. se koná 72. výročí osvobození Šlapanic“ je češtinářskou perlou svědčící o úrovni tiskového oddělení. Ač k pietní frašce došlo v pondělí a v úterý se v týdenním intervalu aktualizuje místní televizní Infokanál, o akci se neobjevila žádná zmínka ani fotka (to až po týdnu!). Fotky se druhý den objevily jen na Xichtoknize. Jaké? Rozhodně ne úplně fér, jak to vidíme na koláži výše. Realita totiž byla o dost vtipnější:

    Skutečná situace

A ještě jedna zajímavost. Jak psáno, v předvečer pietního aktu se kolem sochy půl dne motali restaurátoři. Stejně tak dalšího půl dne po pietní frašce. Že svůj automobil zaparkovali v blízkosti sochy a tak jak jej zaparkovali by bylo akceptovatelné, kdyby si vyložili či naložili materiál či nářadí a pak přeparkovali. Nechat ale automobil zaparkovaný přímo na frekventovaném chodníku 2x půl dne (a to i když odešli na hodinový oběd) bylo dost arogantní. A tak občané prostě překážku museli obcházet. A zarážející je i to, že příslušné městské orgány nečinili žádná příslušná opatření. Holt slušnost je přežitek a předpisy platí jen pro někoho.

  

Nově zavedený kult uctívání bezhlavého černého igelitu se opravdu povedl. To prostě nevymyslíš …

 

Vítej zpátky ...                                                                     2. května 2017

 

      

Nedávno (14. dubna) jsme si tu ukázali šlompáckou práci PR oddělení šlapanického úřadu v podobě totálně zvorané informace o velikonočních obřadech v kostele. Slušností by bylo, aby se někdo z aktérů omluvil a věci uvedl na správnou míru. Jenže slušnost nečekejme, arogance - ta má dneska navrch! A tak místo omluvy informace zmizela úplně. Jak za starých časů lidových soudruhů. Tož vítej zpátky, cenzuro...!

 

Šlapobylský sarkofág ...                                                     27. dubna 2017

                  galerie slibů

O ekologické zátěži v areálu bývalé Dehtochemy ve Šlapanicích už bylo popsáno hodně papíru. A těch slibů, zvláště předvolebních, a těch bláznů, kteří věřili těm co slibovali, a ….  td. Namátkovou galerii slibů za posledních 11 let v nichž excelovali lidoví soudruzi ve spolupráci s tupanama nula devět vidíte na obrázku.

Na jaře 2017 se ale věci konečně daly do pohybu. Nejprve se uskutečnila náležitá propaganda, např. v podobě videošotů, kde se zastupitelé šlapáňští k problematice vyjadřují. Kromě seriózních názorů se ale našli i šprýmaři, kteří správně nedokázali ani spočítat počet roků, kdy bydleli na Nádražce. Dva zastupitelští šprýmaři se videoakce odmítli zúčastnit. O důvodech zastupitele který zastupuje jen sám sebe lze spekulovat, důvody toho druhého jsou ale jasné každému a dědina se oprávněně směje.

No a pak došlo ke svolání slavného zastupitelstva a dlouhé, předlouhé diskuzi na téma řešení ekologické zátěže. Někteří tupani do ní dokázali zahrnout i stavby, kterých se svolané zastupitelstvo vůbec netýkalo (Kolíbka) a ukázali jen, že závist, pomluvy a neinformovanost mají v dědině stále tradici. Ale zpět k diskuzi. Padaly myšlenky chytré (dokonce i z opozice), padaly myšlenky méně chytré, padaly myšlenky i blbé – to vždy záviselo na úrovni jednotlivého zastupitele. Ale z množství různých názorů by se jistě dal poskládat nějaký kloudný výsledek, který by byl přijatelný pro všechny. Ale nestalo se. Pro rozumné kompromisy se jaksi nenašel prostor. A tak zvítězila politická linie nepolitického subjektu. Odhlasovaný návrh se totiž v konečném důsledku rovná tomu, jako kdyby se s kontaminovaným areálem nedělalo vůbec nic, pouze s tím rozdílem, že kdyby se nedělalo nic, zbytečně se neutratí odhadovaných nějakých 70 melounů. Na celkové vyčištění může občanstvo zapomenout a zabetonovaná plocha se stejně nedá použít pro nic jiného než pro současné estetické hrůzy. Inu řešení – při vší úctě k názvosloví – docela nečisté. A navíc se vytvořil prostor pro rozvoj občanské fantazie. Nejčastějšími slovy zde jsou: provize, "vejvar", politická ješitnost a dál už jenom píp, píp a ještě jednou píp …

 

Vzhůru za kulturou ...                                                        25. dubna 2017

    

Šlapanice jsou vískou kulturní a v té nemůže zaostávat ani místní část Bedřichovice. A tak v sobotu 22. dubna 2017 zde uspořádali rovnou dvě zajímavé akce. Osadní vébor zorganizoval "Košt vína", zatímco Přátelé dobrého vína pořádali tradiční "Prezentaci vín jihomoravských vinařů". Obě akce se povedly a byly hojně navštíveny. Je jen škoda, že někteří dodnes neví, jak se co jmenuje ...

 

Krádež a odhalení ...                                                        22. dubna 2017

1    2

Pozorným občanům jistě neušlo, že v nedávných dnech došlo ve Šlapanicích k těžkému zločinu a to k proradné krádeži jednoho z architektonických skvostů města přímo z díla největšího z architektů (obr. 1). Po uměleckém díle zde bohužel nezůstalo ani stopy. Sám největší z architektů byl činem tak otřesen, že vzápětí na to omylem v rozpočtovém výboru Parlamentu prosadil zvýšení poslaneckých náhrad.

Nyní se v parku U rudého armějce objevila neobvyklá aktivita (obr. 2) ze které je patrno, že je vše připraveno k odhalení nového pomníku. A i když Národní výbor zatím nevydal žádnou oficiální informaci, z textu na podstavci je patrno oč půjde. Tak alespoň malé zadostiučinění!

 

Nová velikonoční tradice ...                                               14. dubna 2017

aneb Idioti informují

      

K dokonalému zmatku vzniklého už chybou v březnovém vydání Okénka (termíny velikonočních mší) přispěl neuvěřitelnou zprávou i oficiální web vesnice Šlapanice. Obřad "Vzkříšení" konaný tradičně na Bílou sobotu zrušil a termín přesunul na Velký pátek (obr.1)!!!!!!!!!!!!!!! Občané se tímto vyzývají k hojné návštěvě, neboť akce se v budoucnu už nebude opakovat.

O diletanské práci PíáR oddělení šlapanického úřadu píše Zrcadlo poměrně často. Hned u onoho zbabraného textu je ale přiložen originál programu velikonočních obřadů ve šlapanickém kostele zkopírovaný z webu farnosti (obr. 2). A tak velmi rychle zjistíme, že nějaký ouřada, byť se v problematice nevyzná, nedokázal ani správně zkopírovat jasná fakta. Tentokrát tedy už nejde o diletanství. To musel zbabrat naprostý idiot zaměstnávaný úřadem, jehož pracovní náplní není nic jiného, než opakovaně publikovat krávoviny. A smutné je, že ta hovadina visí na vesnickém webu už od pondělí 10.4. aniž by si jí někdo všiml, natož opravil....

A ještě drobnost: ač jsou Velikonoce nejdůležitějšími svátky v roce, úřad ani nedokázal zveřejnit přáníčko občanům prostřednictvím zpravodaje, infokanálu ba ani webu (zůstalo skryto jen kdesi na jakémsi facebooku, který je většině občanů šumafuk). Achjo ...

 

... jak jedli vtipnou kaši ...                                                30. března 2017

Projdeme-li si jednou za čas šlapanická média, získáme informace solidní a věcné, ale taky jiné, které hýří vtipem. Na ty veselé se mrkněme popořádku:

 

Zápis z dopravní komise: Hned ve 2. bodě se dočteme, že návrh pasportu dopravního značení byl již třikrát (!!!) vrácen Policií ČR s připomínkami. Kromě toho, že chybí informace kdo jej vlastně vypracoval, se zdá být toto téma velmi zajímavé a zaslouží si samostatný článek, samozřejmě až přijde správný čas. 

Bod 3 ovšem také stojí za řeč – slyšte, slyšte: Kamerový systém – kamery jsou zastaralé a ve špatném technickém stavu, stejně jako kabeláž. Tak to je opravdu bomba. Po sotva sedmi letech jsou kamery ve špatném technickém stavu, stejně jako kabeláž? Ale to přece nemůže být samo sebou. Buď zařízení ve špatném technickém stavu bylo od počátku (někdo jej přebíral, že? – ostatně nad podivným technickým řešením se tenkrát pozastavil kde kdo) a nebo se do špatného stavu dostalo špatným zacházením a špatnou údržbou. Z obojího lze vyvodit důsledky. Leč komisní sdělení příliš nekoresponduje s oslavnými články na kamerový systém ve Šlapanickém zpravodaji. Např. v čísle 5/2015 na str. 12 se píše nejen o obnově sw, ale také o finanční částce určené na údržbu (jen v r. 2015 padesát litrů). A ejhle, najednou je všechno jinak. Takže z výše publikovaného textu spíše vyčuhuje, že si někdo chce nechat zaplatit novou hračku. Kdyby se např. jen v Brně měnily kamery s kabeláží každých 7 let, tak už by dávno nejezdily šaliny, protože by na ně nezbyly peníze z rozpočtu.

Vtip nepostrádá ani zápis z jednání Komise životního prostředí a zemědělství. Např. stať o podnětu ke vzniku Vyhlášky města Šlapanice, která by upravovala vjezd, pohyb a parkování motorových vozidel na polních cestách a cestách vedoucích do volné krajiny. Otázkou je proč, když uvedené činnosti jsou dávno ošetřeny „státní“ vyhláškou o pozemních komunikacích, konkrétně o účelových komunikacích. Ty jsou jasně definovány, stejně tak jako jsou jasně definovány tři možnosti vjezdu na tyto komunikace. Z nich vyplývá, že 98% aut pohybujících se např. po Tuřance tyto tři možnosti nesplňuje, přesto příslušné orgány nevyvíjejí příslušnou činnost. Je samozřejmě známo, že legislativní nedokonalost jmenovaného zákona je mnohými právníky napadána. Případné další řešení ale rozhodně není ve vydání nějaké místní vyhlášky (viz např. ta o nedělním tichu, sekačky stejně jedou a nikdo nic neřeší, protože kde není žalobce, není soudce), protože jak občan Šlapanic nezná místní vyhlášku ze Lhoty u Berouna, tak občan Lhoty u Berouna nebude znát místní vyhlášku Šlapanic. Co ale budou znát všichni je jasné dopravní značení!

    

Úsměv vyvolá i další bod jednání téže komise a sic: Komise navrhuje k osázení zelenou plochu v lokalitě Brněnská pole u kruhového objezdu mezi školkou a obytnými domy. To je velmi odvážný návrh, zvláště když tato plocha je určena k zástavbě (viz obr.) a také proto, že plocha je soukromým majetkem soukromé společnosti a nikoliv Šlapanic.

 

Poslední zastavení bude u čerstvého vydání farního Okénka (březen 2017), konkrétně jeho ekonomické přílohy. Ekonomické údaje jsou zde zpracovány velmi přehledně a především lidsky, úřad by se mohl učit, jak některé údaje lze přeložit do normální lidštiny. Přesto se bláboly nevyhnuly ani této tiskovině. Na str. 3 najdeme chronologický výčet činností na které byly vynakládány peníze farnosti. Také se dočteme, že de facto po roce 2000 se „podařilo postavit tři nová venkovní schodiště“, ale protože i při pečlivém pohledu na kostel žádná nenajdete, je jasné, že je buď někdo ukradl, a nebo, a to je pravděpodobnější, jde o další lidový pokus o srandu.

Tak co myslíte - jedli vtipnou kaši nebo jde o špatné literární zpracování zápisů? Asi obojí ... a nejen to!

 

Přinde jaro, přindéééé ...                                                   15. března 2017

Realita:      Takhle by to bylo srozumitelnější

Přinde jaro, přindééé... a s ním i tradiční blokové čištění vozovek po zimě. Na městském webu se, oproti minulosti, v předstihu občan dozví, kdy a které ulice budou čištěny, tj. kdy v nich bude omezeno parkování. Dokonce i jednotlivé mapky jsou letos správně situovány severem nahoru a nikoliv pomateně východem, jako posledně. Potud chvályhodné. Horší je, když se na webovou prezentaci informace podíváme podrobněji. Z neznámých důvodů jsou mapky datově zpřeházeny cikcak a k tomu ještě neoznačeny. Ačkoliv – proč diplomaticky psát o „neznámých důvodech“, když známé jsou – jde prostě jen o tradiční profesionální amatérismus. Jeho dalším projevem je i fakt, že informace o blokovém čištění je umístěna jen v rubrice „aktuality“, kde ovšem s přibývajícími dalšími aktualitami zákonitě „padá“ níž a níž, abyste ji za týden už našli kdesi na dalších stranách, čili nenašli. A přitom v sekci „O městě“ existuje šochtlíček „Doprava“, který je k umístění nejen předurčen, ale kde podobné informace už dávno jsou (Plán zimní údržby).  

 

Je to tak ...                                                                         3. března 2017

Zájemci o počítačový kurz pro seniory se mají přihlásit e-mailem. Dle toho se tedy dá předpokládat, že u zamýšleného kurzu angličtiny pro začátečníky si zájemci podají přihlášku v angličtině. A hned bude město Zdravější! Alespoň fyzicky...

 

Bioanomálie nebo .....?                                                     22. února 2017

I světové organizace si již všimly šlapanické přírodní anomálie. Zatímco všude na světě se stoupající nadmořskou výškou klesá teplota, ve Šlapanicích je to přesně naopak. Jeden z důkazů vidíme na obrázku, kde na ulici Nádražní padá v únoru sníh, kdežto na výše položené Brněnské ulici se zelená tráva i keře. WOFA (World Organization for Anomalies) však zatím váhá s vyhlášením chráněné biosférické oblasti, neboť stále není jasno, zda někdo jen nevyužil služeb dvanácti měsíčků.

 

Cože? Kdeže? Kdože? ...                                                    10. února 2017

Internet je jako nekonečný vesmír a lze v něm najít kuriozity všeho druhu:

Podobnost s čímkoliv, s kýmkoliv a kdekoliv je sice jen náhodná, ale přece ...

 

Infostoka a xichtokniha informují...                                   31. ledna 2017

Jak? Posuďte sami: 30. leden 2017  -  Odstávka vody z důvodu havárie

Odstávka vody z důvodu havárie proběhne dnes 30.1.2017 od 14.00 hod. do 18.00.hod., pokud nenastanou nepředpokládané potíže bez náhradního zdroje z důvodu nízkých teplot.
Odstávka vody se bude týkat pravděpodobně následujících domů na novém sídlišti ve Šlapanicích: č.p. 1418, 1419, 1420, 1423, 1424, 1425,1426, 1427, 1428, 1429, 1430, 1431, 1432, 1433, 1434, 1435, 1436, 1437 a pravděpodobně i objekt restaurace Lípa.

Těžko říct, proč je hned první věta o náhradním zdroji formulována tak krásně krkolomně. A ještě horší je to s tradičním šlapanickým určením místa. Novým sídlištěm ve Šlapanicích s malým „n“  totiž mohou být jedině Brněnská pole, ale těch se to ve skutečnosti vůbec netýká (a přitom stačilo napsat „panelové sídliště na Brněnské“ – název ulice je také docela podstatná informace, jejíž význam šlapaničtí informátoři ještě nedocenili). Stejně debilně vyznívá i „objekt restaurace Lípa“, zvláště když ve Šlapanicích žádná restaurace Lípa neexistuje (tady stačilo napsat "objekt bývalé restaurace Lípa" nebo použít správný název "polyfunkční dům Lípa"). Je vidět, že úřad stále zaměstnává vesnické informační primitivy co zaspali dobu a kteří jsou schopni výše popsané krávoviny i zveřejňovat!

PS: oprava textu o pár dní později, tedy v době, kdy ona informace už nikoho nezajímá, byla úplně zbytečná, inu prostě půlpáni rádi napravují důsledky a nikoliv příčiny...

 

Plesání, plesání, všechny smutky zahání...                          27. ledna 2017

Tu a tam se v téch Šlapanicách něco povede na jedničku. Třeba aktuálně - videozáznam ze zasedání zastupitelstva konaného ve středu 25. ledna se na webu objevil pouhý den poté, což nejen zlomilo rekord, ale hlavně se ukázalo, že to jde... No když si vzpomenete na lidovecké šestitýdenní prodlevy (pokud ke zveřejnění vůbec došlo)...

Mezi další takové počiny lze bezesporu zařadit pozvánku na letošní městský ples. Po létech graficky velmi povedené dílko, snad to nebude naposledy. Záhadou však zůstává, proč se tato povedená grafika nedostala i na stránky infokanálu, kde je ples prezentován pouhopouhým obyčejným textem....   Why????????????????????????????

 

Mystery zpravodaj ...                                                         20. ledna 2017

Pár (tedy opravdu jen dva) postřehů po přečtení Šlapanického zpravodaje 6/2016:

Strana 12 - Seifertova – kouzelná země. Stále aktuální a jistě zajímavé téma. Jeho zpracování je ovšem za pět mínus. Čtenář, který není obeznámen s realitou jinou cestou, se z článku nedozví vůbec nic. Náznaky, tajemna a konkrétní nekonkrétnost, tamto vedení města, tohle vedení města, zavinil nezavinil, je to darebák a nechci nikoho napadat. Tak teda co? Dramaturgie zpravodaje v tomto případě moc profesionální nebyla.

Strana 32 – Vánoční strom republiky aneb další (a vlastně i tradiční) ukázka blábolení autora - pseudohistorika. Částky vybrané prostřednictvím stromu mají nejen podivný tvar, ale i hodnotu. No schválně - kolik peněz je 6 824 25 Kč, nebo 1 004 25 Kč, popř. 4 830 25 Kč. Pokud si podivný tvar 6 824 25 Kč zkusíte přeložit do současné češtiny, mohlo by jít o částku 682 425 Kč. Jenže ve třicátých letech minulého století se tak závratná částka prostě nemohla vybrat. Pravděpodobnější tedy je, že někde chybí desetinná čárka, ale kde, a tak hledej Šmudlo (i když tehdy platné pětadvacetníky něčemu nasvědčují)! Trojnásobný nesmysl v jednom článku je tedy síla a serióznost takových výplodů je jako vždy nulová.

 

Návrat do pravěku ...                                                         12. ledna 2017

Jistě jste si toho trendu, který začal někdy před deseti léty a je stále intezívnější, všimli. Jde o otázky položené z pléna na zasedání zastupitelstev, na které někdy nelze odpovědět hned. To samozřejmě lze chápat, nikdo nemůže vědět vše a vždy. Nicméně dodatečné odpovědi se pak už dostanou písemně pouze ke konkrétním tazatelům. Jenže dotazy jsou položeny veřejně a tak by měly být odpovědi na následujícím zasedání též zveřejněny. No a pak existují dotazy neveřejné a tady už je to síla. Třeba tenhle případ: 

Na 12. ZM došlo k nepříjemné situaci, kdy se informace na videozáznamu podstatně rozcházely z ověřeným (!!!) zápisem zastupitelstva (viz Zrcadlo 29.10.2016). A tak na toto téma přijde na ouřad i písemný dotaz a dle zápisu z Rady vidíme příslib, že se mu bude věnovat sám tajemník. A taky jo. A opravdu chcete vědět jak? Kladně lze hodnotit to, že odpověď opravdu odešla. Ale tím klady končí. Obsahem odpovědi totiž nebyla odpověď, ale rozsáhlá stať o tom, že jelikož tazatel není občanem vesnice, nemá dle příslušných paragrafů na odpověď nárok. Jinými slovy – nadutý úředník namísto krátké a jasné odpovědi věnoval fůru času tomu, aby odpovědět nemusel!!!!! Skvěléééééé! A Šlapanice se tak tímto aktem vrátily nejméně o 10 - 14 let zpět, kdy jim vládla „rozvojová“ arogance. A zamyšlení závěrečné: vždyť ani s. tajemník není občanem Šlapanic, tudíž dle stejného klíče by ….. ale to už si, milý čtenáři, doplň sám. Čest práci (tak se někteří soudruzi zdravívali, není-liž pravda?).

 

Jak jsme si přáli ...                                                             6. ledna 2017

Vánoční svátky a přelom roku jsou vždy tradičně dobou přání. Povšimněme si dvou „internetových“ případů, kde prostřednictvím videoklipu nám někdo něco chce sdělit: 

FB města Šlapanice – vcelku zdařilý klasický klip, který bohužel zcela pokazí jeho závěr. Jakýsi pokus o vtip končící halekáním s přáním více peněz v novém roce se neuplatní ani v nadsázce a jako oficiální vyjádření města je poněkud mimo mísu. Božínku, peníze přece to nejdůležitější nejsou, to už by mohli vědět i „mladí a neklidní“. 

FB KDU – lidovecké provolání ve stejném duchu se objevuje o 24 hodin později než výše popsané (že by tradiční kopírování?). Technické provedení má působit akčně (ale proč - zrovna v době vánoční?) a tak většinu klipu vyplňují cukající záběry (i v době stabilizátorů). Mnohem zajímavější je však obsah klipu. Nejméně polovina řečníků totiž má při proslovu žoviálně ruce v kapsách (!!!), prostě půlpáni se v úctě k divákovi nezapřou. Vtipná je také typická půlpánovská skrčka a to anonymita řečníků, nějaký titulek se jménem „who is who“ hledáte marně. Na jejich FB stránkách se klip objevuje hned 2x, z toho jednou s jakýmsi pomateným seznamem jmen na boku, ale ty si přiřaď sám, blbý čumile. Takže výsledek jako vždy: na první pohled všechno krásné, milé a barevné, ale informační hodnota rovná se nule. Vždyť oni soudruzi ani ve svých médiích nedokáží informovat třeba o tom, kdo je předsedou místní organizace. Zato krávoviny zveřejňují rádi - viz obr.:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

pbart 2008       doporučené rozlišení 1024x768

 
                                     jedna, dvě, tři ....    ........

 

 

r